Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolutveckling bortom de små projekten – utmaningar för en ny forskarskola i matematikdidaktik Växjökonferensen 26 januari 2012 Andreas Ryve, professor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolutveckling bortom de små projekten – utmaningar för en ny forskarskola i matematikdidaktik Växjökonferensen 26 januari 2012 Andreas Ryve, professor."— Presentationens avskrift:

1 Skolutveckling bortom de små projekten – utmaningar för en ny forskarskola i matematikdidaktik Växjökonferensen 26 januari 2012 Andreas Ryve, professor matematikdidaktik Cecilia Vestman, processledare Samhällskontraktet Andreas Ryve & Cecilia Vestman1

2 Dagens seminarium • MDH – den samproducerande högskolan • Klassrummet – Varje lektion är viktig! • Vad finns kvar när projektet är slut? Andreas Ryve & Cecilia Vestman2

3 Högskolan i siffror Västerås Eskilstuna 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram 20 påbyggnadsutbildningar 12 internationella magisterutbildningar 10 forskningsutbildningsämnen 1 000 anställda 60 professorer 150 aktiva forskarstuderande vid MDH 13 000 studenter 3 milj. invånare i den expansiva Mälardalsregionen Andreas Ryve & Cecilia Vestman3

4 Vision: Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan Andreas Ryve & Cecilia Vestman4

5 Samverkan driver kvalitet • Högskolans forskare får tillgång till skarpa projekt direkt i verksamheten hos kommuner, landsting eller företag • Lärarutbildningen stärks genom stabil forskningsbas och bra VFU • Utbildning som leder till jobb – dvs. matchning mellan utbildning och arbetsmarknad • Bättre vetenskapliga publikationer • Industridoktorander/ kommundoktorander/gränsgångare • Ex-jobb, mentorer, praktikplatser för våra studenter Andreas Ryve & Cecilia Vestman5

6 Ett exempel: Samhällskontraktet Avtal om fördjupad samverkan offentlig sektor • Tre parter: Eskilstuna, Västerås och MDH • Avtalstid 4 år: 2009-2012 • Gemensam plattform • Professionalisera och effektivisera samverkan • Tillsammans mot gemensamma mål • Medel från kommunerna 40 Mkr Skola, omsorg och framtidens arbetskraft – för regionens bästa! Andreas Ryve & Cecilia Vestman 6

7 Pär Eriksson Kommundirektör, Eskilstuna kommun ”Samhällskontraktet öppnar dörrar och vi ges möjlighet att ta del av; vad är det nya, vad säger vetenskapen? Som jag ser det är det en bred kompetensutveckling, där många hundra personer kommer höja sin kunskapsnivå och vidga sitt synsätt. Något som kommer hela kommunen till nytta.” Andreas Ryve & Cecilia Vestman 7

8 Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande - MKL Målet är att ge alla barn och unga förutsättningar att nå skolans mål och sin egen fulla potential! Särskild satsning på matematik genom Räkna med Västerås. Fyra verksamhetsdelar: 1.Skolutveckling 2.Forskning och forskarutbildning 3.Kompetensutveckling 4.Kompetensförsörjning Andreas Ryve & Cecilia Vestman 8

9 Med MKL vill vi bidra till… •Stärkt lärarutbildning med examensrättigheter för hela skolområdet •Tydlig verksamhetsinriktning på lärarutbildning •Starka forskningsmiljöer, vetenskapliga publikationer inom pedagogisk och didaktisk forskning •Professionellt samverkansarbete, genom användning av modeller och metoder med vetenskaplig grund •Stärkt rektorsutbildning MDH •Fler behöriga lärare undervisar •Attraktiva arbetsgivare med karriärutveckling kopplad till forskning, t.ex. lektorstjänster •Mätbara resultatförbättringar för elever •Utveckling av den pedagogiska praktiken på vetenskaplig grund •Höjd kompetens bland rektorer och andra personer i ledningsposition Kommunerna •MDH stärker sin position regionalt bland de som söker lärarutbildning •MDH försörjer regionen med lärare •Hög avkastning på ansökningar om externa medel •Flera kommuner klättrar i rankinglistor •Insatser för breddad rekrytering ger mångfald bland lärarstuderande Regionen 9 MÅL: Att alla barn ges förut- sättning att nå skolans mål och sin fulla potential! Andreas Ryve & Cecilia Vestman

10 Samproduktion med kommuner – ”Varje lektion är viktig” Andreas Ryve & Cecilia Vestman 10

11 Upplägg på fortsättning av presentationen •Andreas Ryve •Bottom-Up: Från kunskapsmål och klassrum till styrgrupp och forskarskola •Inbyggd iteration i projekten •Från gedigen vetenskaplig grund till ok vetenskaplig grund Andreas Ryve & Cecilia Vestman 11

12 Kunskap och klassrummet 1)Elever skall ges möjligheter att utveckla många olika typer av matematiska förmågor (jmf. Styrdokument) 2)Undervisning skall anpassas till enskilda elever med olika behov och förutsättningar (jmf. IUP) 3)All forskning visar att det för de flesta elever är omöjligt att själv utveckla de matematiska förmågorna. Andreas Ryve & Cecilia Vestman 12

13 ”Nivåer” på klassrumsundervisning 1.Etablera rutiner så att elever och lärare utnyttjar varje lektion: kommer i tid, har med sig rätt saker… 2.Fokus på matematik 3.Läraren presenterar matematik. 4.Diskutera algoritmer och begrepp i helklass 5.Diskussion av problem och matematiska resonemang. 6.Jämföra och diskutera rika problem utifrån många matematiska aspekter. Andreas Ryve & Cecilia Vestman 13

14 Rik matematikundervisning Lisa ska köpa lösglass i kulor och kan välja på fyra olika smaker. Hon vill ha två glasskulor. a)På hur många olika sätt kan hon välja sin glass? b)Hitta på ett eget liknande problem. Lös det. Andreas Ryve & Cecilia Vestman 14

15 Strategier, representationsformer och matematiska områden •Strategier: (o)systematiskt letande; enklare fall •Representationsformer: Konkret material; grafiskt; aritmetiskt; algebraiskt Andreas Ryve & Cecilia Vestman 15

16 Strategier, representationsformer och matematiska områden Andreas Ryve & Cecilia Vestman 16

17 Effektiv kompetensutveckling 1.Återkommande träffar under längre tid 2.Kollegialt lärande 3.Fokus på vardagsfrågor och problem hos aktören 4.Fokus kring praktiknära verktyg (matematiska problem, routines of practice,..) 5.Inspel av kunnig person som kan fördjupa och ge nya perspektiv på praktiken Andreas Ryve & Cecilia Vestman 17

18 Tänkbara teman för kompetensutveckling •Konstruktion av,och perspektiv på, utförliga årsplaneringar för undervisning. –Välja och använda läroböcker för planering och undervisning –Formativ bedömning för undervisning –Lektionsplaneringar –Rika matematiska problem Andreas Ryve & Cecilia Vestman 18

19 Rektorer •Återkommande träffar med dem två gånger per termin. •Planera kompetensutvecklingsdagar •Kontrakt att lärare får tid att delta •Organisation av kollegialt lärande – fasta nätverk •Garantera att elever får undervisning •Rutiner för elevers frånvaro Andreas Ryve & Cecilia Vestman 19

20 Hur når vi ända ut till klassrummet? •Fokusskolor •Jobba med och genom matematikutv., mentorer och ämnesansvariga •Seniora forskare och doktorander får ansvar för 3 skolor var i ”Räkna med Västerås”. Andreas Ryve & Cecilia Vestman 20

21 Taxonomi för policyimplementering •New positions •Learning events (ongoing intentional learning events, discrete intentional learning events, and incidental learning events) •New organizational routines •New tools Andreas Ryve & Cecilia Vestman 21

22 Vad är viktigt gällande styrgrupper? ”Räkna med Västerås”: •Verksamhetschef, MDH, Staben, Näringslivet, MKL. •Referensgrupp •Hur styr styrgruppen? Andreas Ryve & Cecilia Vestman 22

23 Vad finns kvar när projekten är slut? Vad består en lösning till problemet av? •Kompetens •Tools – Verktyg (Guide för konstruktion av årsplanering, …) •Rutiner (årsplanering i aug., begreppsliga helklassdiskussioner varje vecka, resultatdiskussion med rektor) •Positioner (Ämnesansvarig, mentor,…) •Organisatoriska lösningar (Styrgrupp, ansvarig för fortsatt kompetensutv., …) Andreas Ryve & Cecilia Vestman 23

24 Samproduktionsmodeller •Seniora forskare i skolor •Seniora forskare i styrgrupper (+ observationsstudier) •Kommunlicentiander i utvecklings- och forskningsprojekt (cf. Forskarskolan) •Magisterstudier •Kompetensutvecklingskurser inom t ex lärarlyft Andreas Ryve & Cecilia Vestman 24

25 Utgångspunkter för forskarskolan •Doktorand jobbar inom större projekt •Avhandling baserad på ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt •Doktorand jobbar tillsammans med hela kommunen. •Vad kommer licentianden tillbaks till? Andreas Ryve & Cecilia Vestman 25

26 Avslutning •”Varje lektion är viktig” •Utveckla kompetenser, verktyg, rutiner, positioner, och organisation för att det ska bli mer och bättre undervisning. •Arbeta på olika sätt med olika kommuner. •Doktorander engagerade i större forsknings- och utvecklingsprojekt. Andreas Ryve & Cecilia Vestman 26

27 Välkommen att kontakta oss! • Andreas Ryve, 021-101508, andreas.ryve@mdh.seandreas.ryve@mdh.se • Cecilia Vestman, 016-155108, cecilia.vestman@mdh.sececilia.vestman@mdh.se • www.mdh.se www.mdh.se • www.samhallskontraktet.se www.samhallskontraktet.se Andreas Ryve & Cecilia Vestman27


Ladda ner ppt "Skolutveckling bortom de små projekten – utmaningar för en ny forskarskola i matematikdidaktik Växjökonferensen 26 januari 2012 Andreas Ryve, professor."

Liknande presentationer


Google-annonser