Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällskontraktet – struktur för samverkan i Mälardalen Cecilia Vestman, processledare Trollhättan 2014-03-06 Hur och om vad vill vi samarbeta?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällskontraktet – struktur för samverkan i Mälardalen Cecilia Vestman, processledare Trollhättan 2014-03-06 Hur och om vad vill vi samarbeta?"— Presentationens avskrift:

1 Samhällskontraktet – struktur för samverkan i Mälardalen Cecilia Vestman, processledare Trollhättan 2014-03-06 Hur och om vad vill vi samarbeta?

2 MDH i siffror 2014 1977 grundas Mälardalens högskola 51 utbildningsprogram 1 000 kurser 13 000 studenter 900 anställda 48 professorer 151 internationella avtal i 40 länder 79 procent av studenterna får jobb inom ett år Campus på två orter: Eskilstuna och Västerås 2 Det samproducerande lärosätet.

3 I Mälardalen satsar akademi och samhälle aktivt på kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt. http://www.youtube.com/watch?v=VqADyvp6TiY Vision

4 Bakgrund Avtalet om Samhällskontraktet skrevs mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och MDH år 2009 för att: • bidra till att höja kompetensnivån i regionen, • utveckla verksamheter och kompetens i kommunerna och på högskolan, • tydliggöra kontaktvägar mellan kommunerna och högskolan, samt för att • professionalisera och effektivisera samverkan. Finansiering: 40 mnkr 2010-2013. Nytt 4-årigt avtal 2014-2017 Finansiering: 40 mnkr. Dialog med fler parter, bl.a. landstingen.

5 Samhällskontraktet – en samverkansplattform Samproduktion – Utveckling – Lärande – Kontakter – Kommunikation Hälsa & välfärd Skol- utveckling Hållbar samhälls- utveckling Fram- tidens arbetsliv Hälso- teknik Innova- tioner i offentlig sektor KompetenscentraSamverkansområden Utvecklings- områden

6 Eskilstuna kommun Västerås stad Mälar- dalens högskola Nya parter i SK, t.ex. landstingen UTVECK- LING DRIFT

7 Organisation och styrning för samproduktion med gemensamt ansvar Styrelse Styrgrupp MKLStyrgrupp MKHV Styrgrupp Framtidens arbetsliv Styrgrupp Hållbar samhällsutveckling Processledning vid MDH Pär Eriksson, kommundir. Ea (ordf.) Tryggve Lundh, utvecklingsdir. Ea Bo Dahllöf, stadsdir. Vås Karin Hjärpe, välfärdsdir. Vås Karin Röding, rektor MDH Anne Söderlund, prof MDH

8 Skolutveckling • Kompetensutveckling för förskollärare, lärare och rektorer. Insatser för fler med behörighet. • Forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt utvecklar undervisningen. Ökad kunskap om t.ex. nyanländas lärande och klassrumsundervisning i matematik. • Lärarutbildningar som vilar på en stabil forskningsbas och håller hög kvalitet. Nyexaminerade lärare ska vara kompetenta och väl förberedda för yrket.

9 En långsiktigt hållbar struktur för jämlik och ömsesidig samverkan inom hälsa och välfärd. Samverkan kring professionsutbildningar som socionom, sjuksköterska, sjukgymnast. Forskning om bl.a. - stöd till familjer med barn med funktionshinder - ungdomar 18-30 år utanför arbetsmarknaden - användning av registerdata inom äldreomsorgen Hälsa & välfärd

10 Hälsoteknik • Tester av robotkatten på demensboenden i Eskilstuna och Västerås.

11 Lysande innovationer sökes! • Innovationstävling i samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Mälardalens högskola och Susbiz Mälardalen • Innovativa lösningar sökes på utmaningar och behov i kommunerna • Kategorier som utomhusbelysning, inomhusbelysning, visualisering av energianvändning • Vinnarna får testa sina produkter i kommunernas anläggningar (”testbäddar”) • Finansiering från VINNOVA

12 Kommuner och landsting - attraktiva arbetsgivare? Jonas Welander, Kommundoktorand inom STOLT-projektet Vad skapar stolthet hos kommunens medarbetare? Många är stolta över sin arbetsgrupp eller sin egen arbetsinsats, men inte över kommunen som arbetsgivare. Hur säkrar vi kompetensförsörjningen till välfärdssektorn i framtiden?

13 Bemötandedagarna – en årlig konferens om hur vi möter varandra och andra • 2200 personer har deltagit åren 2010-2013 • En konferens som ger kunskap att använda i det dagliga arbetet, i mötet med elever, brukare, kunder, patienter • Tar avstamp i de sju diskrimineringsgrunderna och olika perspektiv på mänskliga rättigheter

14 Hur bidrar SK till en bättre vardag för invånarna i kommunerna? • Lärare och annan skolpersonal får ta del av aktuell forskning, som de kan använda direkt i undervisningen i klassrummen • Personal inom vård och omsorg involveras i projekt där de höjer sin kompetens, vilket kommer brukarna till nytta • Samverkan mellan forskare och energi- och bostadsbolagen utvecklar arbetet med att göra bostäder mer energieffektiva • En stark högskola höjer attraktionskraften för befintliga och nya företag, vilket ger jobbtillfällen i kommunerna • Utbildningar av god kvalitet vid högskolan ger kompetent arbetskraft till regionens arbetsgivare 14

15 Ger nytta för högskolan! • Stärkt forskningsbas för lärarutbildningar samt vård- och omsorgsutbildningar (en förutsättning för att behålla examensrättigheter). • Rekrytering av spetskompetens underlättas när MDH har möjlighet att erbjuda resurser till forskning och kontakter som underlättar inhämtning av empiri. • Studenterna får tillgång till kommunen som arbetsgivare och t.ex. för ex-jobb och praktikplatser. • Ett konkret exempel på hur MDH arbetar för att nå visionen om Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan.

16 Uppföljning av första avtalsperioden • 16 forsknings- och utvecklingsprojekt • 14 publicerade vetenskapliga artiklar och 12 andra rapporter • 21 presentationer vid nationella och internationella konferenser (Finland, Schweiz, Portugal, England, Tyskland och Australien) • 80 aktiviteter där forskare från MDH sprider forskning som används i kommunernas utvecklingsarbete • 10 dokumenterade modeller/metoder för samverkan

17 Uppdrag från Västerås stad 2009: Läsa, skriva, räkna (400.000 kr) Uppdrag från SK 2010: Projekt om stadieöver- gångar (1.760.000 kr) Bidrag från Vetenskapsrådet 2011: Projekt Vägar till lärande (6.000.000 kr) Uppdrag inom MKL 2012: Fördjupning av projekt om stadieöver- gångar (2.000.000 kr) Bidrag från Vetenskapsrådet 2012: Vägar till lärande för barn som börjar särskola (6.000.000 kr) Forskningsprojekt ”Stadieövergångar från förskola till förskoleklass och skola” Professor Anders Garpelin Forskningsprojekt ”Stadieövergångar från förskola till förskoleklass och skola” Professor Anders Garpelin Kommunernas bidrag har växlats upp med medel från andra finansiärer

18 Veta mer? Ett av fem exempel i SKL:s pilotstudie om formaliserad samverkan mellan kommun/region och högskola Under våren genomförs en förstudie kring formaliserad samverkan i UniLinks regi. Eventuellt startas ett lärprojekt i höst. Se även rapport på www.natkom.se www.natkom.se 18

19 Några framgångsfaktorer • Förtroende och tillit, gemensamt ansvar • Processer och systemtänk, snarare än projekt • Våga dra igång! Bli konkret. • Basfinansiering ger möjlighet till idéutveckling • Bemanning av utvecklingsorganisationen • Medvetet arbete med PR och kommunikation

20 Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Kontakt och mer information www.samhallskontraktet.se Cecilia Vestman, processledare cecilia.vestman@mdh.se 016 – 15 51 08 Prenumerera gärna på vårt elektroniska nyhetsbrev!


Ladda ner ppt "Samhällskontraktet – struktur för samverkan i Mälardalen Cecilia Vestman, processledare Trollhättan 2014-03-06 Hur och om vad vill vi samarbeta?"

Liknande presentationer


Google-annonser