Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Mål PBL ”Flygfärdig” för sitt yrke Medvetet hantera och värdera sitt lärande Beredskap att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Mål PBL ”Flygfärdig” för sitt yrke Medvetet hantera och värdera sitt lärande Beredskap att."— Presentationens avskrift:

1 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Mål PBL ”Flygfärdig” för sitt yrke Medvetet hantera och värdera sitt lärande Beredskap att arbeta i grupp

2 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

3 Helhet Delar Helhet Utgångspunkt Analys Syntes Problem områden Ämnen

4 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Problem-baserat lärande Basgrupp 6-9 studenter Handledare

5 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Problem-baserat lärande Basgrupp Föreläsningar Resurspersoner Materiella resurser (ex, bibliotek) Seminarier Fältstudier Färdighetsträning Praktik i yrkesområdet

6 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Verklighetsanknuten situation Undersökning av situationen Undersökning av lärprocessen Problemformulering Formulering av inlärningsbehov Förklara, förstå och förhålla sig till situationen Förstå, hantera och värdera sitt lärande Studier bearbetning av information Problembearbetning Självstyrt lärande

7 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Problem- bearbetnings- process Utgångs- punkt (Beskrivning, situation) Lärprocess Kommunikation Interaktion Beslutsfattande Återkoppling Grupprocess (Bearbetad efter Karin von Schilling, C Silén. 1993)

8 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Situation Basgruppstillfälle 1Basgruppstillfälle 2 Problembearbetning med ”ögon” innan studier Problembearbetning med nya ”ögon”. Ögon man skaffat sig genom studier Studier Lärande

9 Problembearbetningsprocessen 1.Scenario Vad handlar det om? Klargör termer och begrepp 2. Fria associationer kring scenariot 3. Systematisera i problemområden 4. Inventera & tillvarata gruppens kunskap Vad vet jag/vi, vad vet jag/vi inte? 5. Definiera problemställningar 6. Formulera inlärningsmål 7. Hämta in kunskap söka, prioritera, studera 8. Diskutera och värdera den inhämtade kunskapen (generell nivå) 9. Tillämpa (specifik nivå) Utvärdera

10 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Problembaserat lärande MetodIdeologi Verklighetsanknuten, situation/fenomen Studentens lärande i centrum Studenten formulerar problem Undersökande förhållningssätt

11 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Teoretisk referensram lärande Vuxenpedagogisk forskning Pragmatism – Självstyrt lärande Kognitiv psykologi Problembearbetning Metakognition Meningsfullt lärande Motivation, djupinlärning Social konstruktivism Interaktion, konstruktion av kunskap

12 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

13 Information Bearbetning Kunnande

14 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Bearbetning Undersöka – ställa frågor – söka ”svar”, analysera, reflektera, använda sina sinnen Formulera, pröva, tillämpa, använda Värdera

15 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Förförståelse Föreställningar, uppfattningar  Utgångspunkt för förståelse  Bas för att skapa mening

16 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Motivation Variation Meningsfullt Roligt, spännande Återkoppling, bekräftelse Eget ansvar - självständighet

17 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Förförståelse Undersöka Pröva Motivation


Ladda ner ppt "Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003 Mål PBL ”Flygfärdig” för sitt yrke Medvetet hantera och värdera sitt lärande Beredskap att."

Liknande presentationer


Google-annonser