Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personalmöte 2013-12-05 Handlingsplaner http://wiki.bibliotek.hv.se/index.php/Handlingsplaner_2014 Värdegrund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personalmöte 2013-12-05 Handlingsplaner http://wiki.bibliotek.hv.se/index.php/Handlingsplaner_2014 Värdegrund."— Presentationens avskrift:

1 Personalmöte Handlingsplaner Värdegrund

2 Bibliotekets värdegrund
Utifrån den gemensamma plattform vi tillsammans tog fram genom bl a intervjuer och grupparbeten EN

3 Värdegrund Bibliotekets värdegrund bygger på respekt för allas lika värde. EN

4 Människosyn Biblioteket ser till användarnas olika behov och förutsättningar, alla människor har en vilja och nyfikenhet att lära sig. Vi river hinder och bygger broar. Ökat arbete med bemötande EN

5 Beslut Våra beslut bygger på saklig grund och delaktighet som ger oss trygghet och respekt. EN

6 Bibliotekets vision Högskolans bibliotek är ett öppet och uppdaterat kunskapsnav vars pedagogiska verksamhet präglas av arbetsintegrerat lärande (AiL) och lärande i ett livslångt perspektiv med fokus på DIN framtid.

7 Högskolans värdegrund
Varför tar vi upp denna nu? Verksamhetsplan Internwikin CR

8 Värdegrund Vad gör vi nu? CR

9 …då gör vi så här Diskussion i 2 grupper
Vad har vi kontroll på vad gäller Högskolans värdgrund? Vad behöver vi mer göra i biblioteket? CR

10 Tillbaka från diskussionerna:
Resurser på engelska & en engelsk webb Bemötande, läsa av låntagaren ”inte behandla alla lika” Undervisning/informationssökning – livslångt lärande ”Öppet”: tider, tillgängligt, inte sitta bakom en lucka Allmänhet, samarbete utanför högskolan, marknadsföra(te x 7-dagar)

11 Undervisning, kritiskt förhållningssätt
Urval av material – omvärldsbevakning, bygger på erfarenhet/kunskap & undersöker = bibliotekets AIL Nyfiken på nytt – mobil bibliotekarie. Visa på resurser bl a i montern Integration mot institutionerna Pedagogisk verksamhet Urval av resurser

12 Hur hållbart är e-media mot tryckt media?
Elektroniskt skrot Inför en förändring ta ställning till hållbarhet Bra arbetsmiljö – nöjd personal Rekrytering & jämlikhet – få med alla Alla har samma lånetider – rättvist ”Öppet för alla & ”gratis” Tillgängligt

13 Pedagogisk förhållningssätt bidrar till kunskapsbildande
Gemensamt campus Biblioteket gränsöverskridande mötesplats Bildningsperspektiv i utbildningen Klassisk litteratur & filmer på biblioteket Skylta upp Science Café

14 Övriga tankar Första punkten i värdegrunden tyckte vi stämmer väl in på biblioteket Bildningsperspektivet – skall HV jobba med detta på ett konstruktivt sätt behöver det komma in i kursplanerna Vi kände att vårt arbetssätt helt stämmer med värdegrunden.


Ladda ner ppt "Personalmöte 2013-12-05 Handlingsplaner http://wiki.bibliotek.hv.se/index.php/Handlingsplaner_2014 Värdegrund."

Liknande presentationer


Google-annonser