Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NCC Bygger Stockholms första Passivhus lägenheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NCC Bygger Stockholms första Passivhus lägenheter"— Presentationens avskrift:

1 NCC Bygger Stockholms första Passivhus lägenheter
Mall_Foto :02 NCC Bygger Stockholms första Passivhus lägenheter Välkomna till invigningen

2 Beckomberga projektet
Etapp I Beckomberga projektet Köptes av Locum 2003 NVB Beckomberga KB Totalt tillförs området 900 lgh Etapp II omfattar ca 250 lgh Produktionstid Juni 2008 – Dec 2010 Passivhus 5 flerbostadshus 59 lägenheter Mål: Högre Boende komfort Representativ arkitektur Samma produktionskostnad som traditionellt byggda hus Etapp II Etapp III

3 Passivhusets konfiguration
Till- och frånluft centralt via tak Energideklaration av byggnaden Mekanisk, fuktstyrd ventilation av vind Individuell debitering av värme, tappvarmvatten, kallvatten och hushållsel. 100 % Vindkraft, delägare Solfångare för produktion av tapp varmvatten Ökat täthetskrav max 0,3 l/sm2 Extra isolerade tak Brutna köldbryggor vid balkonger Byggvarudeklarationer av inbyggda material Extra isolering och installationsskikt i ytterväggarna Effektiv värmeåtervinning av frånluften från varje lgh Energisnåla vitvaror Tilluft i samtliga boningsrum Solavskärmning via tak, balkonger, räcken och jalusier Snålspolande blandare Up värde fönster <0,9W/m2K Långenergibelysning Realtids mätning och visuallisering av k&v-vatten, el och värme förbrukning. Miljöklassning enligt byggabo dialogen FTX lgh aggregat för drift av bostads-komplement Ackumulator tank för tappvarmvatten Extra isolerad bottenplatta Fjärrvärme för tillskott av tappvatten

4 Värmebehov- en jämförelse
Mall_Foto :02 Värmebehov- en jämförelse 220 150 80 65 kWh/m2, nästan 60% Källa: NCC Teknik, SCBs statistik från 2006, www

5 Besparing i Brf Stierncrona
Mall_Foto :02 Besparing i Brf Stierncrona Ca kWh/år Ca kr/år i sänkta energikostnader Ca 30 ton CO2-ekv/år Motsvarar ca mil med ny bil Motsvarar ca 220 flygresor tor Sthlm- Malmö (0,1 kg CO2-ekv/kWh för svensk fjärrvärmemix) (genomsnittlig ny bil i Sverige, 166 gram/km, Vägverket 2007) (0,14 ton CO2 per tor, DNs utsläppskalkylator) Vindkraft minskar klimatpåverkan med ca 14 ton jmf med nordisk elmix (hushållsel, driftel)

6


Ladda ner ppt "NCC Bygger Stockholms första Passivhus lägenheter"

Liknande presentationer


Google-annonser