Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbara Ålidhem och Dåva – energisystemsyn i praktiken. Storforum 29 april 2010 Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbara Ålidhem och Dåva – energisystemsyn i praktiken. Storforum 29 april 2010 Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB."— Presentationens avskrift:

1 Hållbara Ålidhem och Dåva – energisystemsyn i praktiken. Storforum 29 april 2010 Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB

2 Hållbara Ålidhem och Dåva – energisystemsyn i praktiken. Storforum 29 april 2010 Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB Innehåll: 1.Inledning. Energisystem Umeå, Systemperspektiv 2.Delegationen för hållbara städer 3.Mål och förväntade resultat i projektet 4.Förnybar elproduktion i Umeå. Dåva, Vatten, Vind 5.Hållbara Ålidhem och Dåva.

3 15 december 2009 3 svenska stadsdelsprojekt beviljas stöd av regeringens Delegation för hållbara städer –Malmö stad - från öst till väst 29 Mkr –Stockholm Järva 55 Mkr –Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen 33,7 Mkr Delegationens förväntningar på utvalda pilotprojekt: •bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser •goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad stadsplanering och applicerad miljöteknik. •visar potentialen i utvecklingen av hållbara städer •är demonstrationsobjekt •underlättar spridning och export av miljöteknik och kunnande.

4 1. Hållbarhetsmål (från ansökan) Mål projektområdet 536 lgh = ca 1% av Umeås totala bostadsbestånd 1. Energi Minska områdets totala energianvändning med 50% till 2014 206 kWh/m2/år idag till 104 kWh/m2/år efter projektet 2. Energi Minska el/fossilbränsleanvändning i området med 20 % till 2014 3. Vatten Minska anv. tappvarmvatten med 20 % (idag 44 810m3) 4. Avfall Minska mängd hushållsavfall 40 % (2004: 5,6 kg/lgh/vecka) 5.Transporter Resor till/från stadsdelen med GC/kollektivtrafik ska öka o 2014 utgöras till minst 55/65% av totalen (resvaneundersökning 2010) 6. Socialt Förbättrad upplevd demokrati, delaktighet, trygghet, trivsel i området ska öka, mäts bl.a. via Bostadens årliga kundenkät 7. Besök Besök av delegationer eller allmänhet ska uppleva gott värdskap

5 2014-06-24 3.1 Energisystemperspektiv Kundens systemperspektiv Samhällets systemperspektiv Nationellt/ internationellt systemperspektiv

6 2014-06-24 Förnybar elproduktion i regionen - Dåva, vindkraft, vattenkraft

7 2014-06-24 DÅVA 1&2 Fjärrvärme och elkraft- klok elproduktion med smart värme försörjning från Dåva

8 2014-06-24 BOSTÄDER, ÅLIDHEM DÅVA 1&2 TAK + FRÅNLUFT-, TILLUFT- VÄRMEVÄXLING ISOLATION LED-BELYSNING INDIVIDUELL MÄTNING AV VÄRME, VARMVATTEN OCH HUSHÅLLSEL Ålidhemsprojektet - energieffektivisering

9 2014-06-24 BOSTÄDER, ÅLIDHEM DÅVA 1&2 INTELLIGENT VÄRMEVÄXLARE Ålidhemsprojektet - intelligent och utvecklad fjärrvärme! FJÄRRVÄRME- DRIVNA VITVAROR

10 2014-06-24 BOSTÄDER, ÅLIDHEM DÅVA 1&2 Dåva 2 - Bränslebyte och elproduktion KRAFTVÄRME – VÄRME OCH EL FRÅN BIO- BRÄNSLEN – MINSKAD OLJEANVÄND- NING

11 2014-06-24 BOSTÄDER, ÅLIDHEM DÅVA 1&2 SOLCELLER Ålidhemsprojektet - klok elproduktion

12 2014-06-24 BOSTÄDER, ÅLIDHEM DÅVA 1&2 VINDKRAFT – BÅDE FULLSKALIG OCH MIKRO- KRAFTVERK Ålidhemsprojektet - klok elproduktion

13 2014-06-24 BOSTÄDER, ÅLIDHEM KRAFTVÄRME FJV DÅVA 1&2 FOSSIL KVV FJÄRRVÄRME KÄRNKRAFT KRAFTVÄRME INDUSTRI VATTEN VIND SYSTEMGRÄNS, UMEÅ Positiv helhet – öka el ut och minska el in

14 2014-06-24 BOSTÄDER, ÅLIDHEM KRAFTVÄRME FJV DÅVA 1&2 Systempåverkan netto av åtgärder i Ålidhemsprojektet: minskad energianvändning 3- 4000 MWh/år (varav el 5-800 MWh/år+ vindkraft)

15

16 2014-06-24..ger minskat värmeunderlag för elproduktion vid Dåva....och ökade utsläpp av växthusgaser från fossileldade kraftverk. 3.4 Systemkonsekvenser av energieffektivisering: Värmepump i Umeå.. ökad elkonsumtion.. VP elektricitet spillvärme nyttig värme

17 2014-06-24 3.6 Systemkonsekvenser av energieffektivisering: Solpanel i Umeå.. oförändrad elkonsumtion....ger minskat värmeunderlag för elproduktion vid Dåva....och kan bidra till ökade utsläpp av växthusgaser från fossileldade kraftverk.

18 2014-06-24 3.7 Systemkonsekvenser av energieffektivisering: Solcell i Umeå.. minskad elkonsumtion....ger ökat värmeunderlag för elproduktion vid Dåva....och minskade utsläpp av växthusgaser från fossileldade kraftverk.

19 2014-06-24 3.8 Systemkonsekvenser av energieffektivisering: FTX i Umeå.. aning ökad elkonsumtion....påverkar marginellt värmeunderlag för elproduktion vid Dåva....och kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser från fossileldade kraftverk.

20 2014-06-24 Elmarknaden i Skandinavien ref: ”Koldioxidvärdering av energianvändning” Kåberger, Persson et al Statens Energimyndighet 2008

21 2014-06-24 3.3 fyrkantiga fördelar ref: Andersson, Karlsson, Lindblom

22 2014-06-24 3.5 Energieffektivisering med värmepump ref: Andersson, Karlsson, Lindblom

23 2014-06-24 3.9 Energieffektivisering med FTX ref: Andersson, Karlsson, Lindblom

24 2014-06-24 2.2 Jämförelse av primärenergi och klimatpåverkan från olika bränslen(i egen villa) ref: IVL rapport B1822 sid 56 -66 Bränsle för egen förbränning,.Engström, Gode, Axelsson, Persson et al IVL 2009 för fjv visas system ”BIO kraftvärme” dvs 89% Bio/avfall, 10%Olja, 1% El. Tabell 4b som ovan. UE egna systemberäkningar PEF =0,4 primärenergifaktor klimatpåverkan låghög Y-axel Primenergifaktor Olja= 1,45 Gasol/Naturgas = 1,29 Ved = 1,43 Pellets = 1,57 VP1 = 1,22(VF2,5CC) VP2 = 0,84(VF2,5NGCC) Fjv1 =0,3 - 0,7(BioKVV) Fjv2 =1,4 (FossilHetv) X-axel CO 2 -ekv:(klimatpåverk) g/kWh bränsle VP1 =459 Olja =292 Gasol/Naturgas =246 VP2 =163 Fjv2 =108-116 Fjv1 = 44- 57 Ved = 12 Pellets = 9 ved pellets 1 2 3 olja vp1 vp2 Fjv1 Fjv2

25 2014-06-24 DÅVA 1&2 Fjärrvärme - klok elproduktion med smart värme försörjning

26 Umeå – nordligt nav för modern miljöteknik och hållbar stadsutveckling JUST NU •Förprojektering •Konstnärligt campus –Arkitekthögskolan –Designhögskolan –Konsthögskolan –HumLabX •Technical visits •Utredning spårtaxi •Fortsatta boende-dialoger

27 JUST NU Mätningar på första husen på Matematikgränd

28 Tillsammans skapar vi den hållbara stadsdelen Ålidhem www.umeamermiljo.se/alidhem

29 Nybyggnationer


Ladda ner ppt "Hållbara Ålidhem och Dåva – energisystemsyn i praktiken. Storforum 29 april 2010 Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB."

Liknande presentationer


Google-annonser