Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB"— Presentationens avskrift:

1 Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB
Hållbara Ålidhem och Dåva – energisystemsyn i praktiken. Storforum 29 april 2010 Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB

2 Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB
Hållbara Ålidhem och Dåva – energisystemsyn i praktiken. Storforum 29 april 2010 Innehåll: Inledning. Energisystem Umeå, Systemperspektiv Delegationen för hållbara städer Mål och förväntade resultat i projektet Förnybar elproduktion i Umeå. Dåva, Vatten, Vind Hållbara Ålidhem och Dåva. Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB

3 15 december 2009 3 svenska stadsdelsprojekt beviljas stöd av regeringens Delegation för hållbara städer Malmö stad - från öst till väst Mkr Stockholm Järva Mkr Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen 33,7 Mkr Delegationens förväntningar på utvalda pilotprojekt: bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad stadsplanering och applicerad miljöteknik. visar potentialen i utvecklingen av hållbara städer är demonstrationsobjekt underlättar spridning och export av miljöteknik och kunnande.

4 1. Hållbarhetsmål (från ansökan)
Mål projektområdet 536 lgh = ca 1% av Umeås totala bostadsbestånd 1. Energi Minska områdets totala energianvändning med 50% till kWh/m2/år idag till 104 kWh/m2/år efter projektet 2. Energi Minska el/fossilbränsleanvändning i området med 20 % till Vatten Minska anv. tappvarmvatten med 20 % (idag m3) 4. Avfall Minska mängd hushållsavfall 40 % (2004: 5,6 kg/lgh/vecka) 5.Transporter Resor till/från stadsdelen med GC/kollektivtrafik ska öka o 2014 utgöras till minst 55/65% av totalen (resvaneundersökning 2010) 6. Socialt Förbättrad upplevd demokrati, delaktighet, trygghet, trivsel i området ska öka, mäts bl.a. via Bostadens årliga kundenkät 7. Besök Besök av delegationer eller allmänhet ska uppleva gott värdskap

5 3.1 Energisystemperspektiv
Nationellt/ internationellt systemperspektiv 3.1 Energisystemperspektiv Samhällets systemperspektiv Kundens systemperspektiv

6 Förnybar elproduktion i regionen - Dåva, vindkraft, vattenkraft

7 Fjärrvärme och elkraft- klok elproduktion
med smart värme försörjning från Dåva DÅVA 1&2

8 - energieffektivisering
Ålidhemsprojektet - energieffektivisering TAK + FRÅNLUFT-, TILLUFT-VÄRMEVÄXLING ISOLATION BOSTÄDER, ÅLIDHEM DÅVA 1&2 LED-BELYSNING INDIVIDUELL MÄTNING AV VÄRME, VARMVATTEN OCH HUSHÅLLSEL

9 - intelligent och utvecklad fjärrvärme!
Ålidhemsprojektet - intelligent och utvecklad fjärrvärme! FJÄRRVÄRME-DRIVNA VITVAROR BOSTÄDER, ÅLIDHEM DÅVA 1&2 INTELLIGENT VÄRMEVÄXLARE

10 - Bränslebyte och elproduktion
Dåva 2 - Bränslebyte och elproduktion KRAFTVÄRME – VÄRME OCH EL FRÅN BIO-BRÄNSLEN – MINSKAD OLJEANVÄND-NING BOSTÄDER, ÅLIDHEM DÅVA 1&2

11 Ålidhemsprojektet - klok elproduktion SOLCELLER BOSTÄDER, ÅLIDHEM
DÅVA 1&2

12 Ålidhemsprojektet - klok elproduktion VINDKRAFT
– BÅDE FULLSKALIG OCH MIKRO- KRAFTVERK BOSTÄDER, ÅLIDHEM DÅVA 1&2

13 Positiv helhet – öka el ut och minska el in
FOSSIL KVV FJÄRRVÄRME Positiv helhet – öka el ut och minska el in KÄRNKRAFT KRAFTVÄRME INDUSTRI VATTEN SYSTEMGRÄNS, UMEÅ VIND BOSTÄDER, ÅLIDHEM KRAFTVÄRME FJV DÅVA 1&2

14 Systempåverkan netto av åtgärder i Ålidhemsprojektet:
minskad energianvändning MWh/år (varav el MWh/år+ vindkraft) BOSTÄDER, ÅLIDHEM KRAFTVÄRME FJV DÅVA 1&2

15

16 3.4 Systemkonsekvenser av energieffektivisering: Värmepump i Umeå..
..och ökade utsläpp av växthusgaser från fossileldade kraftverk. elektricitet ..ger minskat värmeunderlag för elproduktion vid Dåva.. ökad elkonsumtion.. VP spillvärme nyttig värme VP tar undan mottrycksunderlag för elproduktion från KVV, samt bidrar till ökningen av elkonsumtionen. X

17 3.6 Systemkonsekvenser av energieffektivisering: Solpanel i Umeå..
..och kan bidra till ökade utsläpp av växthusgaser från fossileldade kraftverk. oförändrad elkonsumtion.. ..ger minskat värmeunderlag för elproduktion vid Dåva.. Solpanel tar undan mottrycksunderlag för elproduktion från KVV, vilket kan bidra till ökning av produktion av fossilelproduktion.

18 3.7 Systemkonsekvenser av energieffektivisering: Solcell i Umeå..
..och minskade utsläpp av växthusgaser från fossileldade kraftverk. minskad elkonsumtion.. ..ger ökat värmeunderlag för elproduktion vid Dåva.. VP tar undan mottrycksunderlag för elproduktion från KVV, samt bidrar till ökningen av elkonsumtionen.

19 3.8 Systemkonsekvenser av energieffektivisering: FTX i Umeå..
..och kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser från fossileldade kraftverk. aning ökad elkonsumtion.. ..påverkar marginellt värmeunderlag för elproduktion vid Dåva..

20 Elmarknaden i Skandinavien
Med den ökande överföringskapaciteten mellan skandinavien och nordeuropa är det idag mer riktigt att prata om system ’norra Europa’. Detta speglar än tydligare att den marginalel- ökning eller minskning- är fossilbaserad. (kolkondens alt gaskombi) (även baltstaterna vill in i detta strategiskt viktiga samarbete, vilket också är prio fr EU) ref: ”Koldioxidvärdering av energianvändning” Kåberger, Persson et al Statens Energimyndighet 2008

21 3.3 fyrkantiga fördelar ref: Andersson, Karlsson, Lindblom

22 3.5 Energieffektivisering med värmepump
VP tar undan mottrycksunderlag för elproduktion från KVV, samt bidrar till ökningen av elkonsumtionen. ref: Andersson, Karlsson, Lindblom

23 3.9 Energieffektivisering med FTX
ref: Andersson, Karlsson, Lindblom

24 2.2 Jämförelse av primärenergi och klimatpåverkan från olika bränslen(i egen villa)
primärenergifaktor Y-axel Primenergifaktor Olja= 1,45 Gasol/Naturgas = 1,29 Ved = 1,43 Pellets = 1,57 VP1 = 1,22(VF2,5CC) VP2 = 0,84(VF2,5NGCC) Fjv1 =0,3 - 0,7(BioKVV) Fjv2 =1,4 (FossilHetv) 1 2 3 X-axel CO2 -ekv:(klimatpåverk) g/kWh bränsle VP =459 Olja =292 Gasol/Naturgas =246 VP =163 Fjv = Fjv = Ved = 12 Pellets = 9 pellets Fjv2 olja ved vp1 vp2 Fjv1 låg hög klimatpåverkan ref: IVL rapport B1822 sid Bränsle för egen förbränning,.Engström, Gode, Axelsson , Persson et al IVL 2009 för fjv visas system ”BIO kraftvärme” dvs 89% Bio/avfall, 10%Olja, 1% El. Tabell 4b som ovan. UE egna systemberäkningar PEF =0,4

25 Fjärrvärme - klok elproduktion med smart värme försörjning
DÅVA 1&2

26 Umeå – nordligt nav för modern miljöteknik och hållbar stadsutveckling
JUST NU Förprojektering Konstnärligt campus Arkitekthögskolan Designhögskolan Konsthögskolan HumLabX Technical visits Utredning spårtaxi Fortsatta boende-dialoger

27 Mätningar på första husen på Matematikgränd
JUST NU Mätningar på första husen på Matematikgränd

28 Tillsammans skapar vi den hållbara stadsdelen Ålidhem

29 Nybyggnationer


Ladda ner ppt "Jörgen Carlsson Affärsutvecklare, Umeå Energi AB"

Liknande presentationer


Google-annonser