Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Medivirs årsstämma 2008. Medivir AB Årsstämma 23 april 2008 Lars Adlersson, vd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Medivirs årsstämma 2008. Medivir AB Årsstämma 23 april 2008 Lars Adlersson, vd."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Medivirs årsstämma 2008

2 Medivir AB Årsstämma 23 april 2008 Lars Adlersson, vd

3 3 Nettoomsättning 2003-2007 * * Exkl CCS  Integration av två forskningsenheter till en  Minskad kostnadsmassa  TMC435350: från preklinik till fas II  Lipsovir fas III: samtliga patienter behandlade  MIV-701: fas I-program genomfört  Riktade aktiviteter mot amerikanska investerare

4 4 Mediviraktiens utveckling

5 5 Pipeline April 2008

6 6 Lipsovir ® förebygger munsår p=0.014 p<0.0001 aciclovir

7 7 Tre av fyra patienter positiva till att köpa Lipsovir ® Definitely would buy Probably would buy Might or might not buy Probably would not buy Definitely would not buy Primary market research 403 (UK) 411 (US) respondents

8 8 Vartannat framtida recept ett Lipsovir ® -recept ? Primary market research Base: 225 physicians who have prescribed cold sore remedies 10+ times in the last 12 months

9 9 Ett framgångsrikt år för vårt hepatit C-projekt • Fas I-data visar att dosering en gång per dag är möjlig • Väl tolererat – inga dosbegränsande biverkningar • Fas Ib genomförd med utmärkt resultat • Fas IIa pågår sedan november 2007 • Ersättning från Tibotec under 2007: ~MSEK 180

10 10 MIV-701 – vår första läkemedelskandidat mot benrelaterade sjukdomar •Cathepsin K-hämmare –benskörhet –artros –benmetastaser •Fas I-data visar att MIV-701 kan minska bennedbrytning •Brett prekliniskt follow-on- program – val av läkemedelskandidat i närtid •Partnerdiskussioner under 2008

11 11 Två fas II-studier initierade med valomaciclovir (ME-606) •Bältros: –jämförelse mellan dagens marknadsledare (tre gånger per dag) och valomaciclovir (en gång per dag) •Körtelfeber: –Behandling saknas –Imponerande prekliniska data med valomaciclovir

12 12 Bland våra övriga prekliniska projekt... •Alzheimers –Hämning av ett proteasenzym – BACE –Stort intresse från big pharma •Proteashämmare mot HIV –Samarbetsprojekt med Tibotec –Forskningsstöd under hela 2008 –Avtalsstruktur liknande HCV-samarbetet

13 13 Bolagsstämma 2003 Valomaciclovir Lipsovir MIV-310 MIV-210 MIV-150 MV026048 Explorativ Modell- Optimering Preklinisk Fas I Fas II Fas III Registrering fas substans utveckling partner

14 14 Bolagsstämma 2008 Valomaciclovir Lipsovir MIV-310 MIV-210 MIV-150 MV026048 Explorativ Modell- Optimering Preklinisk Fas I Fas II Fas III Registrering fas substans utveckling partner TMC 435350 MIV-701 MIV-410 partner

15 15 Verksamhetsfokus 2008 LIPSOVIR HEPATIT C CATHEPSIN K HIV PI Övriga prekliniska program PHARMA SALES Säkerställ optimal partnerskapsstruktur Förbered och lämna in registreringsansökningar Fortsatt progress och nya data för TMC435350 Avrapportering av fas Ib-data under april 2008 Val av ytterligare läkemedelskandidat Initiering av partnerdiskussioner Val av läkemedelskandidat Förberedande arbete inför start av fas I Val av läkemedelskandidat i minst ett program Initiera partnerdiskussioner för minst ett program Bygg infrastruktur Starta försäljning av GSK-produkterna Säkra ytterligare produkter

16 LIPSOVIR ® Ett vinstgivande läkemedelsföretag med egen forskning och försäljning

17 17 Koncernens resultaträkning i sammandrag, MSEK

18 18 Totala intäkter, MSEK HCV-PI Tibotec 184 MIV-606 (Epiphany) 18 HIV-PI Tibotec 41 MIV-410 (Presidio) 5 HCV-PI Tibotec 57 MIV-170 BMS 54 HIV-PI Tibotec 11 2007 2006 253 129 Övrigt 7 Övrigt 5

19 19 Externa kostnader, MSEK Projekt -126 Övrigt -42 Projekt varav: Lipsovir -72 MIV-701 -25 Projekt -128 Övrigt -45 2007 2006 -168 -174 Projekt varav: Lipsovir -60 MIV-701 -20

20 20 Av- och nedskrivningar, MSEK 2007 2006 Avskrivningar -11 -18 Nedskrivningar -13 -29

21 21 Nyckeltal 2007 2006 Resultat per aktie (SEK) -1,7-15,2 Eget kapital per aktie (SEK)18,4 14,4 Soliditet 84% 65% Likvida medel (MSEK)376* 195 Antal anställda per 31/12 97 133 *Likvida medel består av kassa om MSEK 329 och en fordran på Tibotec om MSEK 47 vilken betaldes i januari 2008.

22 22


Ladda ner ppt "Välkomna till Medivirs årsstämma 2008. Medivir AB Årsstämma 23 april 2008 Lars Adlersson, vd."

Liknande presentationer


Google-annonser