Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknikbevakning och utredningar Björn Kjellström Exergetics AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknikbevakning och utredningar Björn Kjellström Exergetics AB."— Presentationens avskrift:

1 Teknikbevakning och utredningar Björn Kjellström Exergetics AB

2 Teknikbevakning och utredningar Syfte: Bevaka utvecklingen och undersöka konkurrenskraften främst av småskalig kraftvärme men även flytande biobränslen. Aktiviteter •Teknikbevakning och utredningar Småskalig kraftvärme Björn Kjellström, Exergetics AB •Framtida underlag för småskalig kraftvärme – Thomas Sandberg, KTH •Eldningsoljeersättning med flytande biobränslen – Hans Gulliksson Energikontor SO •Förbränningsteknik vid externeldning av gasturbin för småskalig kraftvärme – Marcus Öhman, LTU •Intervjuundersökning: ”Varför har villaägare slutat elda pellets?”- Bengt-Eric Löfgren, ÄFAB

3 Småskalig kraftvärme Mål: Uppdatering av rapport utarbetad för TPS/Energimyndigheten 2007 Aktiviteter/dokumentation: •Status för indisk gengasteknik - Studieresa 2008 Hassan Salman ETC, rapporterad 2008 - Driftuppföljning 200 kW(e) anläggning Muzizi, Uganda, pågår •Förstudie halmdrivet gårdskraftvärmeverk, rapporterad 2010 •Erfarenhetsinventering, anläggningar i drift, pågår, samordnas med Värmeforskprojekt, slutdatum kan komma förskjutas till februari 2011 Preliminära slutsatser: •Gengasmotor fortsättningsvis mest lovande alternativet till ånganläggning vid närvärmecentraler med värmeeffekter under några MW, flera demoprojekt i pipeline, t ex Hortlax och Hilleröd. Fleråriga goda drifterfarenheter endast från B&W Völund. Kommersiell teknik endast för träbränslen.

4 Framtida underlag för småskalig kraftvärme Mål: Uppskattning av värmeunderlag <10 MW(v) fördelat på effektklasser Tidsperspektiv fram till 2030 Aktiviteter/dokumentation: •Utredning baserad på tillgängligt statistiskt underlag och prognoser. Arbetet är slutfört men slutrapport saknas trots flera påstötningar. Slutsatser: •2030 uppskattas finnas värmeunderlag för drygt 1900 små kraftvärmeanläggningar med värmeeffekter mellan 1 – 10 MW. De flesta, drygt 1000, finns i effektområdet 1 – 3 MW. En mycket ambitiös energibesparingsinsats för bostads- och lokaluppvärmning påverkar inte antalet tänkbara anläggningar mycket, men innebär en förskjutning mot minskade värmeunderlag. •Teknik lämpad för anläggningar med värmebehov under 1 MW blir då allt mer intressant.

5 Eldningsoljeersättning med biooljor Mål: Uppskatta potential och identifiera behov av utvecklad förbränningsteknik Aktiviteter/dokumentation: •Sammanställning av potentialuppskattningar och erfarenheter från användning, rapporterad 2008 •Konferensdeltagande - Pyrolysoljor, Helsingfors juni 2010 - Tallbecksolja, flytande fett och fettsyror, Stockholm september 2010 •Sammanfattande rapportering klar december 2010 Slutsatser •Varierande kvalitet problem med flytande fett och fettsyror. Kan hanteras i fjärrvärmeanläggningar. Mycket begränsad potential. •Kommersiell produktion av pyrolysolja dröjer. Canada och Finland längst framme. •Brännartekniken är inte största hindret för vidgad användning.

6 Förbränningsteknik vid externeldning av gasturbin Mål: Undersöka om förbränning eller förgasning vid låg temperatur kan ge hetgas med så låg halt av besvärliga alkaliföreningar att beläggningar i högtemperaturvärmeväxlare kan hållas på acceptabel nivå. Aktiviteter/dokumentation •Experiment med motströmsförgasning, rapport 2009 •Experiment med lågtemperaturförbränning, pågår, klart mars 2011 Preliminära slutsatser •Vid motströmsförgasning bör riskerna för beläggningsbildning p g a askkomponenter och riskerna för Cl-inducerad korrosion i hetgasvärmeväxlaren vara lägre än vid nyttjande av andra biomassabaserade förbränningsgaser

7 Intervjuundersökning: ”Varför har villaägare slutat elda pellets?”- Tar över.......


Ladda ner ppt "Teknikbevakning och utredningar Björn Kjellström Exergetics AB."

Liknande presentationer


Google-annonser