Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rökgasbrunn för minimering av utsläpp vid förbränning av åkerbränslen, vidareutveckling Johan Yngvesson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förbrännings-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rökgasbrunn för minimering av utsläpp vid förbränning av åkerbränslen, vidareutveckling Johan Yngvesson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förbrännings-"— Presentationens avskrift:

1 Rökgasbrunn för minimering av utsläpp vid förbränning av åkerbränslen, vidareutveckling Johan Yngvesson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förbrännings- och Aerosolteknik

2 Projektet •Finansieras av Energimyndigheten 329 kKr och Länsstyrelsen Västra Götaland 329 kKr via Energigården/AgroVäst •Genomförs av SP i samarbete med Olof Arkelöv, KanEnergi Sweden AB. •Avrapporteras i december 2010

3 Varför rökgasbrunn •Nya biobränslen innehåller mer svavel, klor och aska •För anläggningar 0,5 – 10 MW har NVV satt gränsvärden för utsläpp av stoft •Förekommer på lantbruk och närvärme centraler. Det finns en marknad för sådana anläggningar i tätbebyggt område •Billigare än en skorsten •En enkel teknik som visat sig minska utsläpp av stoft, svaveldioxid och väteklorid till luft •(Bilden är tagen från Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK)

4 Syfte med projektet •Beskriva två anläggningar, 60kW och 1MW, deras konstruktion av rökgasbrunn samt val av komponenter. •Utvärdera effekten av vattenbesprutning i rökgaserna m.a.p. reduktionen av stoft, svavel och klor. •Utreda vilka regler som omgärdar kondensatet. Vilka möjligheter/hinder finns när det gäller hanteringen? •Beräkna om markuppvärmningen påverkar funktionen.

5 Anläggningar tillgängliga för mätning: 60 kW bioenergipanna &1 MW satseldad halmpanna på Gullbringa Säteriutanför Värsås

6 Konstruktion av rökgasbrunn Ejektorfläkten sänker rökgastemperaturen till omkring 40 ° C vilket gör plaströr möjliga i konstruktionen. Det förebygger problem med rör som fräter sönder. Uppvärmning av marken anses inte påverka funktionen när man använder en ejektorfläkt. Bilden visar halmpannan med ackumulatortank och rökgasbrunn utanför Värsås.

7 Resultat –avskiljning av stoft •Rökgasbrunn kan reducera stoftutsläppen med upp till 80% •Klarar NVV´s krav på anläggningar inom tätbebyggt område •Vatteninsprutning ger ingen förbättring på spannmålspannan

8 Resultat – avskiljning av svaveldioxid Avskiljning kring 18% på 1 MW anläggningen för halm Ingen förbättring med vattenbesprutning. Ökning av svaveldioxid på 60 kW anläggningen beror på mätosäkerhet

9 Resultat - avskiljning av väteklorid Upp till 70 % avskiljning av väteklorid med vatteninsprutning i rökgaserna Skillnad på insprutningens placering och utformning av munstycken: På halmpannan användes mustycken för grisstallar och placerades strax efter ejektorfläkten. På spannmålspannan användes en munstycke för ogräsbesprutning som placerades strax innan ejektorfläkten.

10 Kvarstår  Förslag på hantering av kondensatet. (pH = 2,5) Neutralisering, rening, filtrering, kontroll, utsläpp till recipient, spridning ?

11 Tack! Rapporten kommer att läggas ut på: www.sp.se


Ladda ner ppt "Rökgasbrunn för minimering av utsläpp vid förbränning av åkerbränslen, vidareutveckling Johan Yngvesson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förbrännings-"

Liknande presentationer


Google-annonser