Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att tänka på vid klimatkompensation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att tänka på vid klimatkompensation"— Presentationens avskrift:

1 Att tänka på vid klimatkompensation
Kenneth Möllersten Enheten för klimatfrågor

2 Disposition Varför klimatkompensera? Hur ser marknaden ut?
Våra rekommendationer Andras rekommendationer

3 Varför klimatkompensation?
Några skäl för företag/organisationer: Miljöredovisning Marknadsföring Ansvar miljö/socialt Förekomma lagstiftning

4 Skäl till klimatkompensation – ett exempel
För närvarande inga verksamma styrmedel för flyget Förslag att inkludera flyget i EU:s handelssystem fr.o.m. 2011 Fortsatt behov av kompensation för sektorn får analyseras utifrån utfall

5 Steg mot klimatneutralitet
Inga fastlagda regelverk avseende ”kompensation” eller ”neutralitet” Exempel på process: Kartläggning Utsläpp Förbättringspotential Åtgärder för att minska egna utsläpp Kompensera kvarstående utsläpp (helt/delvis)

6 Vad finns på marknaden? Två huvudkategorier av ”reduktionsenheter”:
Sådana som omfattas av FN- och EU-systemens regelverk: CDM- och JI-projekt (CER/ERU) EU ETS (EAU) Sådana som inte omfattas av FN- och EU-systemens regelverk Kallas ofta VER - System för handel med utsläppsrätter – bubbla med begränsat utrymme, tilldelning och möjlighet till handel. Förvärva och annullera Projektbaserade system – ett projekt genomförs och dess inverkan på utsläppen beräknas. Reduktionsenheter som det går att handla med skapas beroende på hur mycket projektet anses minska utsläppen jämfört med om det inte genomförts.

7 CER, ERU, EAU, VER på ”reglerad” resp. ”oreglerad” marknad
Länder med Åtaganden enligt Kyoto EU ETS Frivillig efterfrågan på klimat- kompensation (företags- & konsumentnivå) CDM (CER) JI (ERU) VER ”Handelssystem” i övriga länder med Kyotoåtaganden Reglerade marknader utanför Kyoto (företagsnivå) Reglerade marknaden : Efterfrågan skapas på olika nivåer , tex …. – efterfrågan enbart på krediter från CDM och JI, och handel med utsläppsrätter inom handelssystem Oreglerade marknaden: Frivillig efterfrågan för kompensation - Kan använda alla sorter

8 Unikt för den reglerade marknaden
CDM och JI: Gedigen granskning av bl.a. additionalitet Verifiering och övervakning av utsläpp CER/ERU registreras, dvs. kan spåras EU ETS: Anläggningarnas utsläpp kontrolleras och registreras

9 Oreglerade marknaden - viktiga frågor att ställ sig
VER: projektbaserat men inga samordnade krav på fastställande av additionalitet Skulle reduktionerna uppstått i projektets frånvaro? Inget samordnat regelverk för granskning och kontroll av projekt och reduktionsenheter Existerar reduktionerna? Inget kontosystem där VER registreras Säljs enheter bara en gång?

10 Rekommendationer (I) Kan generellt rekommendera reduktionsenheter som omfattas av FN- och EU-systemens regelverk: CDM- och JI-projekt (CER/ERU) Kvantifierbara utsläppsminskningar Reduktionsenheter är additionella, verifierade, övervakade och registrerade EU ETS (EAU) Minskar utsläppsutrymmet Utsläppsrätterna registrerade och kontrollerade

11 Rekommendationer (II)
Energimyndigheten kan för närvarande inte generellt rekommendera reduktionsenheter från den oreglerade marknaden (VER): Saknas etablerat kontroll- och registersystem för VER

12 Vad säger andra?

13 Länder Norska myndigheter DEFRA (Storbritannien)
Kommer förvärva reduktionsenheter uteslutande från den reglerade marknaden och förmedla till företag och privatpersoner som vill klimatkompensera DEFRA (Storbritannien) Har nyligen (feb 08) släppt ”Best Code of Practice” Rekommenderar endast reglerade marknaden Stödjer utvecklingen av en standard för VER

14 Stöd från akademiker Gillenwater, M. m.fl Policing the voluntary carbon market i Nature Reports Climate Change Tre utmaningar med frivillig klimatkompensation: Skulle projektet ha blivit av? (Additionalitet) Har reduktionerna ägt rum? (Verifiering) Vem äger reduktionerna? (Registrering) Problem på alla punkter på för oreglerade reduktionsenheter

15 Hur gör man? Om du vill kompensera för dina egna utsläpp av växthusgaser finns i huvudsak två sätt att göra det på: Anlita ett företag eller en organisation som erbjuder klimatkompensation. Dessa kan oftast erbjuda en totallösning. Beräkna själv hur stora dina utsläpp är och därefter köpa reduktionsenheter från företag eller organisationer som erbjuder klimatkompensation. 1. Anlita ett företag eller en organisation som erbjuder klimatkompensation. Dessa kan oftast erbjuda en totallösning. Det innebär att de beräknar hur stora dina utsläpp är samt erbjuder reduktionsenheter för att kompensera dessa utsläpp. 2. Beräkna själv hur stora dina utsläpp är och därefter köpa reduktionsenheter från företag eller organisationer som erbjuder klimatkompensation.

16 Vad bör man tänka på? En del företag har projektportföljer som består av olika sorters reduktionsenheter. I dessa fall rekommenderas portföljer som endast innehåller reduktionsenheter från den reglerade marknaden Vissa organisationer säljer utsläppsrätter som en del i ett paket som också omfattar föreningsstöd. Det är då viktigt att detta framgår Vid köp av utsläppsrätter är det viktigt att kontrollera att de kommer från handelsperioden Bedöm om priset för reduktionsenheterna är skäligt!

17 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Att tänka på vid klimatkompensation"

Liknande presentationer


Google-annonser