Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Branschorganisationer och konkurrensreglerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Branschorganisationer och konkurrensreglerna"— Presentationens avskrift:

1 Branschorganisationer och konkurrensreglerna
Hanna Näslund

2 Ny GD Dan Sjöblom Drygt 100 anställda
Konkurrensverket Ny GD Dan Sjöblom Drygt 100 anställda

3 Vad är förbjudet enligt konkurrensreglerna?
Missbruk av dominerade ställning Vissa företagskoncentrationer, dvs. köp av företag Konkurrensbegränsande avtal eller samarbete mellan företag (karteller)

4 Våra utredningsverktyg
Ålägga den som har information att inkomma med uppgifter Ålägga den som har information att inställa sig vid förhör Undersökning på plats (gryningsräd)

5 Sanktioner Allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna kan sanktioneras med konkurrensskadeavgift som kan uppgå till tio procent av respektive företags omsättning. Konkurrensbegränsande samarbeten kan ligga till grund för skadeståndsanspråk. Vissa typer av överträdelser av konkurrensreglerna kan leda till näringsförbud.

6 Eftergift och nedsättning
Först att anmäla för full eftergift Lämnar all information Samarbetar fullt ut Lämnar kartellen

7 Den svenska bensinkartellen
Gryningsräd efter tips om likalydande brev. Dom i Stockholms Tingsrätt  52 miljoner Överklagat till Marknadsdomstolen  112 miljoner. Går ej att överklaga.

8 Varför uppmärksammar vi branschorganisationer?
Branschorganisationers hela existensberättigande ligger i att ge sina medlemsföretag service och agera som en plattform för kommunikation  stora fördelar, men även en risk att överträda konkurrensreglerna

9 Enkät och Sifoundersökning
Flera ärenden och tips rörde branschorganisationer  behov av att Öka vår kunskap om vilka typer av samarbeten som kunde vara problematiska samt Agera utifrån den kunskapen i informationssatsningar riktade till branschorganisationer

10 Rapport – samarbeten inom branschorganisationer Urval av utgångspunkter för KKV:s bedömning:
Om konkurrerande företag gemensamt eller genom uppdrag till exempelvis en branschorganisation fastställer hela eller delar av försäljningspriser eller rabatter, så betraktas den typen av samarbete som en kartell och är otillåtet enligt konkurrensreglerna. Prisrekommendationer är konkurrensbegränsande i sig genom att de skapar en utgångspunkt för prissättningen. 

11 Urval av utgångspunkter forts.
Kalkylstöd som innehåller exempel eller förslag på värden kan uppfattas som prisrekommendationer och därigenom begränsa konkurrensen. Informationsutbyte gör det möjligt för företag att fatta väl underbyggda beslut, till exempel vad gäller investeringar. Risken med informationsutbyte är att det kan leda till en konkurrensrättsligt otillåten samordning av företagens marknadsagerande.

12 Vem kan hållas ansvarig?
Varje branschorganisation och dess medlemsföretag måste själva ta ansvar för att deras agerande är förenligt med konkurrensreglerna. En branschorganisation kan hållas ansvarig för ageranden som bedöms utgöra beslut av en företagssammanslutning och som begränsar konkurrensen. Medlemsföretagen kan hållas ansvariga för sitt eget agerande om de tillsammans med andra konkurrenter samordnar sitt agerande på marknaden utifrån en branschorganisations beslut eller rekommendationer, men även för det som branschorganisationen gör på deras uppdrag.

13 Vad hände sedan?

14 Vägledning I rapporten utlovade vi att komma med vägledning. Vägledningen kommer att publiceras i april 2009, ni kommer att hitta den på vår webbplats. Utkast redovisas här. Vägledningen kan inte ge svar i konkreta ärenden, utan bör ses som en vägvisare avseende om den fråga ni har hamnar nära en gråzon eller ej.

15 Mer information www.konkurrensverket.se


Ladda ner ppt "Branschorganisationer och konkurrensreglerna"

Liknande presentationer


Google-annonser