Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalarna - Pilotlän för Grön utveckling - Miljödriven utveckling EID:s styrgruppsmöte, 7 juni 2012 Marit Ragnarsson och Lennart Färje.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalarna - Pilotlän för Grön utveckling - Miljödriven utveckling EID:s styrgruppsmöte, 7 juni 2012 Marit Ragnarsson och Lennart Färje."— Presentationens avskrift:

1 Dalarna - Pilotlän för Grön utveckling - Miljödriven utveckling EID:s styrgruppsmöte, 7 juni 2012 Marit Ragnarsson och Lennart Färje

2 Miljödriven Miljöanpassad Från hygienkrav till smart tillväxt

3 Miljödrivna marknader Skapas av utbud och efterfrågan på miljösmarta produkter och tjänster UTBUD EFTERFRÅGAN

4 Miljödrivna marknader Skapas av utbud och efterfrågan på miljösmarta produkter och tjänster UTBUD EFTERFRÅGAN Genom miljöteknikföretagande Genom miljöansvar och resurseffektivisering i företag, organisationer och hos privatpersoner

5 •Smart growth •Sustainable growth •Growth for all Smart tillväxt (Specialisering/styrkeområden) Krav på strategi för innovation: •Analys av regionala förutsättningar •Regional ledning (governance). Fungerande former för samverkan. Utveckla den traditionella trippelhelix-modellen till en quadruppelhelix- modell som även involverar tredje sektorn/sociala ekonomin. •Forma framtidsvision EU 2020

6 Bilden av Dalarnas näringsliv •Några punkter om hur vi arbetar med kartläggning av Dalarnas näringsliv och att vi gör en fördjupning av miljödriven tillväxt.

7 Kluster som verktyg för tillväxt - Smart tillväxt Visa på styrkor Representera sin bransch Regional aktör Innovation och förändring

8 EMC ”Tripple Green”

9 Fördjupad funktionsanalys av aktörer inom miljödriven tillväxt •Tilläggsuppdrag Kontigo •Intervju med personer i utvalda organisationer •Hur ser de på sin egen roll? Andras roller? •Brister och styrkor •Vilka områden/ansvar täcks in, vilka inte? - Presentera objektiv bild av nuläge. Ej förslag.

10 Analys av EID:s organisation •Samstämmighet om behov av översyn •Utveckling av organisationen en åtgärd i VP för Pilotlän Passa på i samband med funktionsanalys inom miljödriven tillväxt. Samma frågor utifrån ett mer generellt perspektiv: •Intervju med personer i utvalda organisationer •Hur ser de på sin egen roll? Andras roller? •Brister och styrkor •Vilka områden/ansvar täcks in, vilka inte? -Presentera objektiv bild av nuläge. Ej förslag. OBS separat leverans från den om miljödriven tillväxt!


Ladda ner ppt "Dalarna - Pilotlän för Grön utveckling - Miljödriven utveckling EID:s styrgruppsmöte, 7 juni 2012 Marit Ragnarsson och Lennart Färje."

Liknande presentationer


Google-annonser