Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Klimatkompensation med CDM på Göteborgs universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Klimatkompensation med CDM på Göteborgs universitet."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Klimatkompensation med CDM på Göteborgs universitet

2 www.gu.se Klimatkompensation- en del av Göteborgs universitetets klimatstrategi • Kort bakgrund, universitetets klimatstrategi Frågeställningar inför beslut om införande: • Vilka utsläpp ska omfattas? • På vilket sätt ska utsläppen klimatkompenseras? • Vem ska betala? • Hur ska betalningen gå till rent praktiskt • Förankring?

3 www.gu.se Göteborgs universitetets klimatstrategi 2010-2015 • Minska CO2 utsläppen med 20% till 2015 (jämfört med 2008) • Klimatkompensera för resterande utsläpp

4 www.gu.se Universitetets klimatstrategi omfattar åtta åtgärdsområden: • Klimatsmarta resor och möten • Energieffektiviserings • Klimatkompensation • Klimatsmarta resor och möten • Energieffektiviserings • Klimatkompensation • Forskning och Utbildning med fokus på klimatfrågor • Samverkan och kommunikation • Forskning och Utbildning med fokus på klimatfrågor • Samverkan och kommunikation • Grön IT • Inköps- och transportsamordning • Mat och klimat

5 www.gu.se Universitetets klimatseminarieserie: 2011 •Hur bemöter vi klimatskeptikerna? Johan Rockström och Anders Wijkman •Politiseringen av klimatfrågan. Monika Bauhr och Gustav Fridolin •Cop 17 in Durban – What can we expect this time? Thomas Sterner, Deliang Chen, Ulf Molau 2012 •Individens roll i klimatfrågan. Jörgen Larsson, Bengt Brülde och Linda Soneryd •Kan kärnkraft lösa klimatproblemet? Mats Andrén, Christian Ekberg, Urban Strandberg och Gunnar Lindgren •Matens makt över klimatet. Cecilia Solér och Fredrik Hedenus

6 www.gu.se Klimatkompensation: vägen till beslut 1.Vilka utsläpp ska omfattas? 2.På vilket sätt ska utsläppen kompenseras? 3.Vem ska betala? 4.Hur ska betalningen gå till rent praktiskt?

7 www.gu.se 1. Vilka utsläpp ska omfattas? •Vilka utsläpp kan beräknas? •Vad gäller för myndigheter? CO2 emissions University of Gothenburg (metric ton)

8 www.gu.se Klimatkompensation för statliga myndigheter: •”Enligt regeringens bedömning bör myndigheternas förvaltningsanslag för 2010 och 2011 kunna användas för att klimatkompensera för myndigheternas flygresor i tjänsten.” Prop. 2009/10:1 •Myndigheternas verksamhet omfattas av styrmedel såsom koldioxidskatt och EU:s system för utsläppshandel. Detta gäller dock inte för myndigheternas flygresor eftersom flygbränsle för kommersiella ändamål är undantaget från energi- och koldioxidbeskattning och inte heller omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Från och med 2012 omfattas dock flygsektorn av EU:s utsläppshandelssystem.” Prop. 2009/10:1

9 www.gu.se 2. På vilket sätt ska utsläppen kompenseras? •Utsläppsrätter från EU-ETS? •BECCS? •VER? •”Intern klimatkompensation” •CDM (inkl.GS)?

10 www.gu.se 3. Vem ska betala? •Centrala GU medel? •Fakultetsmedel? •Den som betalar för flygbiljetten?

11 www.gu.se 4. Hur ska betalningen gå till rent praktiskt? •Beräkning av schabloner för resemönster •Beräkning av genomsnittsutsläpp per sträcka •Samverkan med upphandlad resebyrå: kostnad tillagd på biljett, står på biljetten att klimatkompensation igår med x kr Benämning Sträcka (mil)Kostnad Norden -10027 Europa 100-25054 Världen250-344 *x kr per ton GS CER

12 www.gu.se Rapport med rekommendationer till rektorsbeslut: •att klimatkompensation för universitetets flygresor i tjänsten skall införas •att klimatkompensationen sker genom investering i CDM (Clean Development Mechanism) projekt som förutom att de godkänts av FN:s CDM Board också uppnått Gold Standard certifiering. •att använda en multiplikator på 2,0 används för att inkludera flygets hela klimatpåverkan •att tillämpa ”polluter pays principle” vilket innebär att klimatkompensationen betalas av den som betalar för flygresan •att universitetets miljöenhet får i uppdrag att tillsammans med universitetets upphandlade resebyrå utarbeta en lösning där kostnaden för klimatkompensationen påförs kostnaden för flygbiljetten

13 www.gu.se Förankring: •Två informationsmöten med Tricorona, Ekonomiavdelningen och Miljöenheten •Information genom nyhetsbrev, hemsidan, GU-journalen •Vanliga frågor/ FAQ på webben

14 www.gu.se Reflektioner •Klimatkompensation – kontroversiellt? •Fler beställningar utanför ramavtal?

15 www.gu.se Klimatkompensation för myndigheter, ett avslutat kapitel? •Flera ”tunga” myndigheter slutade att klimatkompensera 2012 med hänvisning till att flyget ingår i utsläppshandeln. (Naturvårdsverket, energimyndigheten, regeringskansliet och Stockholms universitet) •Göteborgs universitet fortsätter att klimatkompensera under 2012, omprövar beslutet inför 2013 •Klara riktlinjer saknas ”Efter 2012 torde det sedan vara upp till myndigheterna själva om de vill försöka använda förvaltningsanslaget till klimatkompensation.” E-post från Ida Åhren, miljödepartementet, 21 oktober 2011

16 www.gu.se Klimatkoordinator, Göteborgs universitet ellen.lagrell@gu.se 031 – 786 18 32 Ellen Lagrell


Ladda ner ppt "Www.gu.se Klimatkompensation med CDM på Göteborgs universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser