Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright (c) Tricorona 2012 Beteendeförändringar är nödvändiga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright (c) Tricorona 2012 Beteendeförändringar är nödvändiga."— Presentationens avskrift:

1

2 Copyright (c) Tricorona 2012 Beteendeförändringar är nödvändiga

3 Varför behövs klimatkompensation? Copyright (c) Tricorona 2012

4 Utsläpp av växthusgaser 1990 Utsläpp av växthusgaser 2012 i ett “Business as usual”-scenario Utsläppsminskningar av industriländerna genom Kyotoprotokollet (5% under1990-års nivå)... kan användas av en industri i Europa i enlighet med Kyotoprotokollet. Utsläppsminskningar från projekt i utvecklingsländer som inte skulle blivit av utan CDM... Så här fungerar CDM – Clean Development Mechanism 4

5 Copyright (c) Tricorona 2012 VER – Voluntary Emission Reductions CER – Certified Emission Reductions GS CER – Gold Standard CER Kvalitet Nivå av tredjepartskontroll Miljöorg. FN/CDM Oreglerat Utsläppsrätter EUA - European Emissions Allowances Passiva reduktioner Projektbaserade aktiva reduktioner Olika typer av klimatkompensation

6 Projekt certifierade CDM – Clean Development Mechanism är verifierade av FN enligt Kyotoprotokollet och uppfyller dessa kriterier: 1. Additionalitet Projektet skulle inte ha genomförts utan pengarna för klimatkompensationen 2. Bekräftade koldioxidminskningar Koldioxidminskningarna ska redan ha genomförts och blivit verifierade 3.Transparens/spårbarhet Registrerade i FN:s databas 4. Beständighet 5. Bidrag till hållbar utveckling Projektet ska t.ex. skapa nya arbetstillfällen, förbättra hälsa, ekonomisk trygghet eller ge förbättrad infrastruktur. Hur säkerställs klimatnyttan i ett CDM-projekt? Copyright (c) Tricorona 2012

7 ProjektidéLevererade CERs Check 1 • EIA • FSR • Local stakeholders, Consultants Check 2 • Publication UN web • Accredited experts • Interviews local experts • Approval involved countries Check 3 • UN check • EB check • Involved country check Check 4 • Publication UN web • Accredited experts Check 5 • UN check • EB check

8 Det politiska spelet

9  Tricorona har mer installerad vindkraft Kina än vad som finns i hela Sverige.  Tricoronas investeringar i vindkraft reducerade ca 3 miljoner ton CO 2 e under 2011 – motsvarande hela Sveriges energisektor Tricoronas roll

10 Mer än 170 registrerade projekt i 19 länder på 3 kontinenter, med fokus på LDC-länder Copyright (c) Tricorona 2012

11 Några av Tricoronas projekt Vindkraftpark Kangping, Kina Volume: ca 42 000 ton CO 2 /year CDM: 0537 Jaremar Biogasanläggning, Honduras Volume: ca 30 000 tons /year CDM: 1483 Biomassakraftverk Sri Balaji, India Volume: ca 29 000 ton CO 2 /year CDM: 0362 Dagana Energiffektivisering Biomasssa, Senegal Volume: ca 37 000 ton CO 2 /year CDM: 3286 Copyright (c) Tricorona 2012

12 1. Klimatkompensation är ett avlatsbrev – man köper sig fri 2. Klimatkompensation fungerar inte – inget förändras 3. Klimatkompensation är dyrt 4. Klimatprojekt i u-länder är den nya tidens kolonialism 5. Klimatkompensation i u-länder är kortsiktigt – i ett längre perspektiv är det bättre att investera på hemmaplan 6. Klimatkompensation är bistånd Sex myter om klimatkompensation

13 Beräkna Klimatberäkning Beräkna Klimatberäkning Reducera Klimatplan Reducera Klimatplan Kompensera CDM/Gold Standard Kompensera CDM/Gold Standard Inspirera Kommunikation Inspirera Kommunikation Copyright (c) Tricorona 2012 Så här arbetar vi

14 Klimatstrategi En långsiktig klimatstrategi, oftast till 2015 eller 2020. 1.Klimatberäkning/Reserapport Beräkning av klimatpåverkan för företag/organisation/ evenemang/produkt/tjänsteresor 2.Klimatåtgärdsplan En handlingsplan för att minska klimatpåverkan, med mätbara mål. 3.Klimatkompensation Genom FN-certifierade projekt. 4.Klimatkommunikation Hjälp för att säkerställa korrekt kommunikation kring klimatåtagandet. Klimatsäkring Ett helhetskoncept där de fyra stegen klimatberäkning, klimatåtgärdsplan, klimatkompensation och klimatkommunikation ger certifieringen ”Klimatsäkrad av Tricorona” Kundanpassade lösningar En skräddarsydd klimattjänst för företag/produkter eller evenemang. Våra tjänster Copyright (c) Tricorona 2012

15 Några av våra kunder Copyright (c) Tricorona 2012

16 Klimatberäkningar enligt GHG •Relevans (relevance) Rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla företagets eller organisationens utsläpp så att den kan fungera som ett beslutsunderlag både internt och externt. •Fullständighet (completeness) Rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom angivna systemgränser. Undantag ska förklaras. •Jämförbarhet (consistency) Metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att jämförelser kan göras över tid. •Transparens (transparency) All bakgrundsdata, alla metoder, källor och antaganden ska dokumenteras och redovisas. •Noggrannhet (accuracy) De beräknade utsläppen ska ligga så nära de verkliga utsläppen som möjligt. Copyright (c) Tricorona 2012

17 Sri Balaji – biomassa i Indien Sri Balaji är ett biomassakraftverk i Andhra Pradesh i Indien som använder jordbruksavfall som bränsle. Genom att bidra med icke-fossil energi till elnätet genererar detta projekt ca 29 000 ton koldioxidreduktioner per år. Projektet skapar arbetstillfällen och är en inkomstkälla för den lokala befolkningen och har bidragit till lokala utbildnings- och hälsoinvesteringar i området. Copyright (c) Tricorona 2012

18 Afrika är nästa tillväxtmarknad för klimatkompensationsprojekt. Dagana är ett biomasseprojekt som innebär stora energieffektiviseringar för sockerfarmen CSS i norra Senegal och som är det första registrerade CDM-projektet i landet. Restprodukter från sockerrörsodling används som bränsle istället för fossila bränslen i produktionen, och den el som blir över kan säljas in i det nationella elnätet. Projektet kommer att innebära koldioxidbesparingar på 262 000 ton under en sjuårsperiod. Projektet börjar generera utsläppsreduktioner i början av 2013. Dagana/CSS – biomassa i Senegal Copyright (c) Tricorona 2012

19 En god affär Axfood först ut med klimatsäkrade hygienprodukter Axfood har klimatsäkrat produkter under varumärket Garant Såklart i samarbete med Tricorona. Samarbetet omfattade klimatberäkningar och åtgärdsplaner samt klimatkompensation av den klimatpåverkan som återstår genom projektet Sri Balaji. ”Vår målsättning med Garant är att vara lyhörda och vi har lyssnat på våra kunders önskan att lansera en serie som underlättar för dem att göra ett bra klimatval utan att behöva kompromissa.” Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar på Axfood. Copyright (c) Tricorona 2012

20  Ökade marginaler  Ökade marknadsandelar  Ökad intern motivation/lojalitet  Stärkt varumärke  Riskreduktion En affärsmöjlighet Copyright (c) Tricorona 2012

21 Integrerat i affärsmodellen Copyright (c) Tricorona 2012

22 Frågor? Prenumerera på vårt nyhetsbrev: www.tricorona.se/nyhetsbrev Ladda ner Klimatkompensationshandboken gratis på www.tricorona.se Följ oss på Facebook, Twitter eller LinkedIn, sökord: Tricorona Copyright (c) Tricorona 2012

23

24


Ladda ner ppt "Copyright (c) Tricorona 2012 Beteendeförändringar är nödvändiga."

Liknande presentationer


Google-annonser