Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimyndighetens Programkonferens : Småskalig Uppvärmning med Biobränslen - Piteå Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimyndighetens Programkonferens : Småskalig Uppvärmning med Biobränslen - Piteå Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen."— Presentationens avskrift:

1 Energimyndighetens Programkonferens : Småskalig Uppvärmning med Biobränslen - Piteå Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen

2 Bakgrund: Skånefrös restprodukter – ett problem Restprodukter för deponi Den färdigrensade produkten packas ioch lagras för export och försäljning inom Sverige Genom den extremt noggranna rensnings- och rengöringsprocessen, skapas en stor mängd avrens från utsädes och fröhantering. I nuläget ca ton/år. Normalt sett, läggs avrens i deponi på grund av frökontamination.

3 Behov av komplett kedja Säker aska på retur HOTAB bistår med förbrännings- tekniken.

4 BIOAGRO-projektet och systemets uppbyggnad 80 TON spannmål 80 TON spannmål 80 TON spannmål 80 TON spannmål 500 TON Spannmål- avrens 500 TON Spannmål el Raps BEF SILOS Korn Avrens Rapskaka KVARN RUM FRÖ AVFALL FRÅN FRÖRENS BEFINTLIG BYGGNAD FÄRDIG PELLETS Säckning PELLETS PRESS Panna kW Oljepanna 1000 kW Rökgasrening STEG 1 Panna kW Rökgasrening STEG 2 MIXER Control Room

5 Anläggningen färdigställd 30 dec 2009

6 BIOAGRO Energy – systemet från insidan

7 Resultat: Full spårbarhet från pelletrecept till – förbränningsparametrar i styrsystemet TEST PROTOCOL DateFule ID 04-sep-09 Recept nr 1 FurnaceFilename Combilab Hotab Panna 1 Lilla09-04 kl prov1 Master: 0 - rest Combustion Trial lenghttim0,83 Weightkg PowerkW63 Heating ValuekWh/kg EnergykWh CO avg.ppm967 COmaxppm1865 COminppm0 O 2 mean%11,45 O 2 max%15,42 O 2 min%6,37 THC meanppm THCmaxppm THCminppm SO 2 meanppm SO 2 maxppm SO 2 minppm NO meanppm183 NOmaxppm245 NOminppm86 Environmental values OGCmg/Nm 3 0 COmg/Nm NOmg/Nm SO 2 mg/Nm 3 0 Effect%#######

8 Resultat: Demonstration av HOTABs BIOAGRO-panna

9  Produktionskapacitet 3 ton/h  Hållfasthetstester i nivå med Premiumkvalitet  Bioagropellets 4,2 MWh/ton  God förbränning genom anpassade pelletsrecept samts HOTAB s rosteruppbyggnad och styrsystem.

10  Material: Avrens + Sågspån+Additiv  Pelletering  Ca 15 % lägre värmevärde än träpellets  Askhalt ggr högre  Klor, svavel och kväve ggr högre  Förgasning lite svårare men snabb pyrolys

11  Roster panna – Rörlig Planroster – Vattenkyld  Kraftigare Rostervagn  Vattenkyld och murad ugn med primär, sekundär och tertiär lufttillsättning med separata fläktar  Större förbränningsvolym  Kraftig askutmatning  Rökgasrening  Multicyklon  Slangfilter  Styrning och kontroll  O2  Bäddtjocklek

12  God förbränning genom anpassade pelletsrecept samts HOTAB s ugns- och rosteruppbyggnad och styrsystem.  Additiv förbättrar förutsättningarna  Höjer asksmältpunkten – förhindrar sintring  Binder SO2 och Cl – Höjer pH – motverkar korrosion  Kontroll av CO oh NOx måste ske via förbränningsprocessen  Design av ugn  Styrning av processen

13  Forskning kan utföras på två olika pelletsanläggningar: 3 ton/h och 0,3 ton/h  Råvarutyper: allt från palmkärneskal till halm  13 silos, 4 additivbehållare  IT-system för övervakning och spårbarhet  Agropellets eldade HOTAB anläggning i Sturup

14  Från 47 länder är intresset stort för HOTABs BIOAGRO Boiler, enligt Skånefrö AB  Kommande steg är identifiering av startmarknader genom urval från de 47 intresserade länderna.  Konsultservices från BIOAGRO Energy AB  Biokol från “svårare“ bioagropellets.  Licensiering av Bioagropellet-recept

15


Ladda ner ppt "Energimyndighetens Programkonferens : Småskalig Uppvärmning med Biobränslen - Piteå Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen."

Liknande presentationer


Google-annonser