Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen"— Presentationens avskrift:

1 Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen
Energimyndighetens Programkonferens : Småskalig Uppvärmning med Biobränslen - Piteå

2 Bakgrund: Skånefrös restprodukter – ett problem
Genom den extremt noggranna rensnings- och rengöringsprocessen, skapas en stor mängd avrens från utsädes och fröhantering. I nuläget ca ton/år. Den färdigrensade produkten packas ioch lagras för export och försäljning inom Sverige Restprodukter för deponi Normalt sett, läggs avrens i deponi på grund av frökontamination.

3 Behov av komplett kedja
Säker aska på retur HOTAB bistår med förbrännings- tekniken.

4 BIOAGRO-projektet och systemets uppbyggnad
80 TON spannmål 500 TON Spannmål- avrens Spannmål el Raps BEF SILOS Korn Avrens Rapskaka KVARN RUM FRÖ AVFALL FRÅN FRÖRENS BEFINTLIG BYGGNAD FÄRDIG PELLETS Säckning PRESS Panna kW Oljepanna 1000 kW Rökgasrening STEG 1 Panna 1 250 kW STEG 2 MIXER Control Room

5 Anläggningen färdigställd 30 dec 2009

6 BIOAGRO Energy – systemet från insidan

7 Resultat: Full spårbarhet från pelletrecept till – förbränningsparametrar i styrsystemet
TEST PROTOCOL Date Fule ID 04-sep-09 Recept nr 1 Furnace Filename Combilab Hotab Panna 1 Lilla 09-04 kl prov1 Master: 0 - rest Combustion Trial lenght tim 0,83 Weight kg Power kW 63 Heating Value kWh/kg Energy kWh CO avg. ppm 967 COmax 1865 COmin O2 mean % 11,45 O2max 15,42 O2min 6,37 THC mean THCmax THCmin SO2 mean SO2max SO2min NO mean 183 NOmax 245 NOmin 86 Environmental values OGC mg/Nm3 CO 1393 NO 283 SO2 Effect #######

8 Resultat: Demonstration av HOTABs BIOAGRO-panna

9 Resultat: BIOAGRO ENERGY – pelletproduktion och förbränning
Produktionskapacitet 3 ton/h Hållfasthetstester i nivå med Premiumkvalitet Bioagropellets 4,2 MWh/ton God förbränning genom anpassade pelletsrecept samts HOTAB s rosteruppbyggnad och styrsystem.

10 Resultat: Agro Bränsle - Förutsättningar
Material: Avrens + Sågspån+Additiv Pelletering Ca 15 % lägre värmevärde än träpellets Askhalt ggr högre Klor, svavel och kväve ggr högre Förgasning lite svårare men snabb pyrolys

11 Resultat: Förbränning - Förutsättningar
Roster panna – Rörlig Planroster – Vattenkyld Kraftigare Rostervagn Vattenkyld och murad ugn med primär, sekundär och tertiär lufttillsättning med separata fläktar Större förbränningsvolym Kraftig askutmatning Rökgasrening Multicyklon Slangfilter Styrning och kontroll O2 Bäddtjocklek

12 Resultat: God förbränning genom anpassade pelletsrecept samts HOTAB s ugns- och rosteruppbyggnad och styrsystem. Additiv förbättrar förutsättningarna Höjer asksmältpunkten – förhindrar sintring Binder SO2 och Cl – Höjer pH – motverkar korrosion Kontroll av CO oh NOx måste ske via förbränningsprocessen Design av ugn Styrning av processen

13 Kommersialisering genom BIOAGRO ENERGY
Forskning kan utföras på två olika pelletsanläggningar: 3 ton/h och 0,3 ton/h Råvarutyper: allt från palmkärneskal till halm 13 silos, 4 additivbehållare IT-system för övervakning och spårbarhet Agropellets eldade HOTAB anläggning i Sturup

14 BIOAGRO ENERGY – Kommersialiseringsvägar
Från 47 länder är intresset stort för HOTABs BIOAGRO Boiler, enligt Skånefrö AB Kommande steg är identifiering av startmarknader genom urval från de 47 intresserade länderna. Konsultservices från BIOAGRO Energy AB Biokol från “svårare“ bioagropellets. Licensiering av Bioagropellet-recept

15 www.bioagroenergy.com Powered by:


Ladda ner ppt "Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen"

Liknande presentationer


Google-annonser