Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimyndighetens Programkonferens : Småskalig Uppvärmning med Biobränslen - Piteå Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimyndighetens Programkonferens : Småskalig Uppvärmning med Biobränslen - Piteå Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen."— Presentationens avskrift:

1 Energimyndighetens Programkonferens : Småskalig Uppvärmning med Biobränslen - Piteå Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen

2 Bakgrund: Skånefrös restprodukter – ett problem Restprodukter för deponi Den färdigrensade produkten packas ioch lagras för export och försäljning inom Sverige Genom den extremt noggranna rensnings- och rengöringsprocessen, skapas en stor mängd avrens från utsädes och fröhantering. I nuläget ca. 1000 ton/år. Normalt sett, läggs avrens i deponi på grund av frökontamination.

3 Behov av komplett kedja Säker aska på retur HOTAB bistår med förbrännings- tekniken.

4 BIOAGRO-projektet och systemets uppbyggnad 80 TON spannmål 80 TON spannmål 80 TON spannmål 80 TON spannmål 500 TON Spannmål- avrens 500 TON Spannmål el Raps BEF SILOS Korn Avrens Rapskaka KVARN RUM FRÖ AVFALL FRÅN FRÖRENS BEFINTLIG BYGGNAD FÄRDIG PELLETS Säckning PELLETS PRESS Panna 2 1250kW Oljepanna 1000 kW Rökgasrening STEG 1 Panna 1 250 kW Rökgasrening STEG 2 MIXER Control Room

5 Anläggningen färdigställd 30 dec 2009

6 BIOAGRO Energy – systemet från insidan

7 Resultat: Full spårbarhet från pelletrecept till – förbränningsparametrar i styrsystemet TEST PROTOCOL DateFule ID 04-sep-09 Recept nr 1 FurnaceFilename Combilab Hotab Panna 1 Lilla09-04 kl 10-11 prov1 Master: 0 - rest Combustion Trial lenghttim0,83 Weightkg PowerkW63 Heating ValuekWh/kg EnergykWh CO avg.ppm967 COmaxppm1865 COminppm0 O 2 mean%11,45 O 2 max%15,42 O 2 min%6,37 THC meanppm THCmaxppm THCminppm SO 2 meanppm SO 2 maxppm SO 2 minppm NO meanppm183 NOmaxppm245 NOminppm86 Environmental values OGCmg/Nm 3 0 COmg/Nm 3 1393 NOmg/Nm 3 283 SO 2 mg/Nm 3 0 Effect%#######

8 Resultat: Demonstration av HOTABs BIOAGRO-panna

9  Produktionskapacitet 3 ton/h  Hållfasthetstester i nivå med Premiumkvalitet  Bioagropellets 4,2 MWh/ton  God förbränning genom anpassade pelletsrecept samts HOTAB s rosteruppbyggnad och styrsystem.

10  Material: Avrens + Sågspån+Additiv  Pelletering  Ca 15 % lägre värmevärde än träpellets  Askhalt 10-15 ggr högre  Klor, svavel och kväve 10-15 ggr högre  Förgasning lite svårare men snabb pyrolys

11  Roster panna – Rörlig Planroster – Vattenkyld  Kraftigare Rostervagn  Vattenkyld och murad ugn med primär, sekundär och tertiär lufttillsättning med separata fläktar  Större förbränningsvolym  Kraftig askutmatning  Rökgasrening  Multicyklon  Slangfilter  Styrning och kontroll  O2  Bäddtjocklek

12  God förbränning genom anpassade pelletsrecept samts HOTAB s ugns- och rosteruppbyggnad och styrsystem.  Additiv förbättrar förutsättningarna  Höjer asksmältpunkten – förhindrar sintring  Binder SO2 och Cl – Höjer pH – motverkar korrosion  Kontroll av CO oh NOx måste ske via förbränningsprocessen  Design av ugn  Styrning av processen

13  Forskning kan utföras på två olika pelletsanläggningar: 3 ton/h och 0,3 ton/h  Råvarutyper: allt från palmkärneskal till halm  13 silos, 4 additivbehållare  IT-system för övervakning och spårbarhet  Agropellets eldade HOTAB anläggning i Sturup

14  Från 47 länder är intresset stort för HOTABs BIOAGRO Boiler, enligt Skånefrö AB  Kommande steg är identifiering av startmarknader genom urval från de 47 intresserade länderna.  Konsultservices från BIOAGRO Energy AB  Biokol från “svårare“ bioagropellets.  Licensiering av Bioagropellet-recept

15


Ladda ner ppt "Energimyndighetens Programkonferens : Småskalig Uppvärmning med Biobränslen - Piteå Kontrollerad och miljömässig förbränning av agrara bränslen."

Liknande presentationer


Google-annonser