Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energy Technology Centre Skörd och användning av exakthackad rörflen Projektledare och presentation Henry Hedman Rikard Öhman och Joel Leffler, ETC Programkonferens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energy Technology Centre Skörd och användning av exakthackad rörflen Projektledare och presentation Henry Hedman Rikard Öhman och Joel Leffler, ETC Programkonferens."— Presentationens avskrift:

1 Energy Technology Centre Skörd och användning av exakthackad rörflen Projektledare och presentation Henry Hedman Rikard Öhman och Joel Leffler, ETC Programkonferens småskalig uppvärmning med biobränslen Piteå 2010-10-20

2 Energy Technology Centre Skörd och användning av exakthackad rörflen Tack till våra finansiärer Energimyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten ”jordbruksverket” Samarbetspartners Energifrakt i Piteå Torvald Grahn Hushållningssällskapet

3 Energy Technology Centre Bakgrund  Ökad användning av lokala resurser ”närvärme” (Hushållningssällskapet, Bioenergigårdar)  Rörflensodlaren levererar rörflen ca 80 km idag  Förbränningsanläggning i närheten  En del i kedjan hur man ska använda rörflen

4 Energy Technology Centre Syfte  Att visa på möjligheter med inblandning av exakthackad rörflen, (3- 5 cm)  Ökad användning av energi i närområdet, produktionskedja  Hur fungerar detta i befintliga anläggningar designade för flis

5 Energy Technology Centre Mål  Vid skörd jämföra exakthackning, rundbalning och logistiska lösningar  Test på balrivare  Lämpligheten att blanda in exakthackat i befintliga anläggningar  Vid förbränning studera inmatning, emissioner och askhantering  Möjliggöra kontrakt mellan odlare och användare

6 Energy Technology Centre Skörd Erfarenheter från skördning av rörflen -Två metoder för skörd har provats; --Slåtterkross, 2008 höst --Rotorslåtter balk (utan kross) 2009, 2010 höst -Kapacitet 1 ha/timma -Under snö vinterhalvåret, strängning vår •- Exakthackning och balrivning av rörflen

7 Energy Technology Centre Resultatredovisning

8 Energy Technology Centre Metoder för skörd Erfarenheter från skördning av rörflen --Exakthackning --Rundbalning

9 Energy Technology Centre Exakthackning -Kapacitet ca 1 ha/timme (beroende på maskinens skick) -Resultat, 3-5 cm långa strån -Lossning vid väg -Lastbil + släp, lastning med grip ger 10- 11 ton/lass

10 Energy Technology Centre Rundbalning -Rundbalning -Kapacitet ca 20 balar/timme -Balrivning med Tomahawk 8080DC -3-5 cm långa strån -Lastbil + släp tar- -13 ton/lass -(Briketter 36 ton)

11 Energy Technology Centre Balrivning -Tomahawk 8080DC och (Jeantil PR2000) -Kapacitet ca 10 balar/timme (2200 kg) -”Tänk på dammexplosions risk”

12 Energy Technology Centre Resultatredovisning •Bränsleanalys

13 Energy Technology Centre Förbränningsförsök Förbränningsförsök förutsättningar - Start med rengjord anläggning, emissionsmätningar, totalstoft, inspektion av anläggning efter eldning, slaggning, driftserfarenheter, uppskattning av ingående bränslemängd, avsatt askmängd och dess karaktäristik

14 Energy Technology Centre Försöksplan Skogsflis (GRoT, egenflisad massa, fukthalt ca 35 %) Försök 1 Elda anläggningen som vanligt med skogsflis Försök 2 Inblandning av 20 % exakthackad rörflen Försök 3( Utgår, 100 % exakthackad rörflen) 100 % rörflensbriketter Försöken genomfördes under hösten/vintern 2009/2010

15 Energy Technology Centre Resultatredovisning •Arimax Biojet T 400, panna Osby P500

16 Energy Technology Centre Resultatredovisning  Skogsbränsle Bränslemängd 15200 kg, fukthalt 37 %, rengörning efter 4 veckor. Lösa kakor som faller sönder  Skogsbränsle + 20 % hackad rörflen, 2000 kg, stannar efter 41 h, pga sintring och packning i brännaren. Sintrade stycken i olika storlek  100 % rörflensbriketter, 690 kg stannar efter 27 timmar, pga sintring och packning i brännaren sintrade stycken i olika storlek

17 Energy Technology Centre Förbränningsresultat Bottenaska 20 % hackat Förbränning med 20 % hackat Igensättning av brännare

18 Energy Technology Centre Emissioner

19 Energy Technology Centre Slutsats I denna studie något effektivare med exakthackat leverat till väg. 98 kr/MWh, 128 kr/MWh för rundbalat och balrivet 10-11 ton för exakthackat, 13 ton rundbalar (fyrkantbalar 16 ton), (briketter 36 ton) Storskalighet ger lägre kostnader Inmatningsproblem vid högre inblandning än 20 % De flesta befintliga anläggningar designade för flis måste byggas om (inmatning och askhantering) Emissionerna är jämförbara förutom NOx

20 Energy Technology Centre Slutrapport: •Paulrud S, & Hedman H. 2010. Förutsättningar för användning rörflenbriketter och hackad rörflen i mindre värmecentraler. •Kommer att läggas ut på: •www.sp.se •www.etcpitea.se


Ladda ner ppt "Energy Technology Centre Skörd och användning av exakthackad rörflen Projektledare och presentation Henry Hedman Rikard Öhman och Joel Leffler, ETC Programkonferens."

Liknande presentationer


Google-annonser