Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skörd och användning av exakthackad rörflen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skörd och användning av exakthackad rörflen"— Presentationens avskrift:

1 Skörd och användning av exakthackad rörflen
Projektledare och presentation Henry Hedman Rikard Öhman och Joel Leffler, ETC Programkonferens småskalig uppvärmning med biobränslen Piteå

2 Skörd och användning av exakthackad rörflen
Tack till våra finansiärer Energimyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten ”jordbruksverket” Samarbetspartners Energifrakt i Piteå Torvald Grahn Hushållningssällskapet

3 Bakgrund Ökad användning av lokala resurser ”närvärme” (Hushållningssällskapet, Bioenergigårdar) Rörflensodlaren levererar rörflen ca 80 km idag Förbränningsanläggning i närheten En del i kedjan hur man ska använda rörflen

4 Syfte Att visa på möjligheter med inblandning av exakthackad rörflen, (3- 5 cm) Ökad användning av energi i närområdet, produktionskedja Hur fungerar detta i befintliga anläggningar designade för flis

5 Mål Vid skörd jämföra exakthackning, rundbalning och logistiska lösningar Test på balrivare Lämpligheten att blanda in exakthackat i befintliga anläggningar Vid förbränning studera inmatning, emissioner och askhantering Möjliggöra kontrakt mellan odlare och användare

6 Skörd Erfarenheter från skördning av rörflen
Två metoder för skörd har provats; -Slåtterkross, 2008 höst -Rotorslåtter balk (utan kross) 2009, 2010 höst Kapacitet 1 ha/timma Under snö vinterhalvåret, strängning vår - Exakthackning och balrivning av rörflen

7 Resultatredovisning

8 Metoder för skörd Erfarenheter från skördning av rörflen
-Exakthackning -Rundbalning

9 Exakthackning Kapacitet ca 1 ha/timme (beroende på maskinens skick)
Resultat, 3-5 cm långa strån Lossning vid väg Lastbil + släp, lastning med grip ger ton/lass

10 Rundbalning Rundbalning Kapacitet ca 20 balar/timme
Balrivning med Tomahawk 8080DC 3-5 cm långa strån Lastbil + släp tar- 13 ton/lass (Briketter 36 ton)

11 Balrivning Tomahawk 8080DC och (Jeantil PR2000)
Kapacitet ca 10 balar/timme (2200 kg) ”Tänk på dammexplosions risk”

12 Resultatredovisning Bränsleanalys

13 Förbränningsförsök Förbränningsförsök förutsättningar
- Start med rengjord anläggning, emissionsmätningar, totalstoft, inspektion av anläggning efter eldning, slaggning, driftserfarenheter, uppskattning av ingående bränslemängd, avsatt askmängd och dess karaktäristik

14 Försöksplan Skogsflis (GRoT, egenflisad massa, fukthalt ca 35 %)
Försök 1 Elda anläggningen som vanligt med skogsflis Försök 2 Inblandning av 20 % exakthackad rörflen Försök 3 (Utgår, 100 % exakthackad rörflen) 100 % rörflensbriketter Försöken genomfördes under hösten/vintern 2009/2010

15 Resultatredovisning Arimax Biojet T 400, panna Osby P500

16 Resultatredovisning Skogsbränsle
Bränslemängd kg, fukthalt 37 %, rengörning efter 4 veckor. Lösa kakor som faller sönder Skogsbränsle + 20 % hackad rörflen, 2000 kg, stannar efter 41 h, pga sintring och packning i brännaren. Sintrade stycken i olika storlek 100 % rörflensbriketter, 690 kg stannar efter 27 timmar, pga sintring och packning i brännaren sintrade stycken i olika storlek

17 Förbränningsresultat
Bottenaska 20 % hackat Förbränning med 20 % hackat Igensättning av brännare

18 Emissioner

19 Slutsats I denna studie något effektivare med exakthackat leverat till väg. 98 kr/MWh, 128 kr/MWh för rundbalat och balrivet 10-11 ton för exakthackat, 13 ton rundbalar (fyrkantbalar 16 ton), (briketter 36 ton) Storskalighet ger lägre kostnader Inmatningsproblem vid högre inblandning än 20 % De flesta befintliga anläggningar designade för flis måste byggas om (inmatning och askhantering) Emissionerna är jämförbara förutom NOx

20 Slutrapport: Paulrud S, & Hedman H Förutsättningar för användning rörflenbriketter och hackad rörflen i mindre värmecentraler. Kommer att läggas ut på:


Ladda ner ppt "Skörd och användning av exakthackad rörflen"

Liknande presentationer


Google-annonser