Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsstyrelsens klimatpolicy •Biobränslen från skogen och skogsindustrin ersätter fossila bränslen •Trä är ett energisnålt material •Ökande biomassaförråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsstyrelsens klimatpolicy •Biobränslen från skogen och skogsindustrin ersätter fossila bränslen •Trä är ett energisnålt material •Ökande biomassaförråd."— Presentationens avskrift:

1 Skogsstyrelsens klimatpolicy •Biobränslen från skogen och skogsindustrin ersätter fossila bränslen •Trä är ett energisnålt material •Ökande biomassaförråd i skogen binder in kol från luftens koldioxid

2 Lagerökning eller användning? •I orörd skog går kolupplagringen (=klimatnyttan) mot noll = stort kollager = bra för klimatet så länge skogen inte brinner eller äts av insekter.. •Brukad skog levererar biobränslen och energisnålt byggmaterial = ännu bättre med brukad skog i längden (förutsatt brist på billig klimatneutral energi) => Substitutionsnyttan = i de flesta fall större än förlusten i kollager i redan 30-50-årsperspektiv, större ju längre tiden går Viktigt: Skogens ska brukas hållbart = alla arter ska fortleva = kräver större skyddad areal + bättre hänsyn

3 Ökad produktion och ett intensivare skogsutnyttjande –Kan påverka rennäring, biodiversitet, sociala värden och kulturlämningar negativt –Ökar näringsbortförsel och försurning om inte askåterföring (+ ev. kväve) –Svårare motverka körskador om mer grenar, toppar o stubbar tas ut även där de behövs att köra på

4 Skogsbränsle kontra olja •1 ton skogsflis = 2-4 MWh •1 ton olja = ca 10 MWh •Hjälpenergi skogsflis 3-5 % •Hjälpenergi kol-olja 6-10 % Källa: Energimyndigheten Källa: Svebio

5 Biobränslen från skogen Källa: Svebio Ca 80-85 % av biobränslena kommer från skogen.

6 Biobränslen från skogen •Från dagens nivå (128,7 Twh) bedömer man i oljekommissionens rapport fr 2006 att det finns en ökningspotential till ca 150 Twh år 2020 och 228 Twh år 2050. •Detta stämmer bra överens även med energimyndighetens prognoser.

7 Biobränsle från skogen i Västmanland

8 •Västmanland är ett stort skogslän och bidrar och kommer bidra med mycket bioenergi i framtiden. •Det finns ingen stor ökningspotential i just GROT-uttag i slutavverkningar. Ej heller i stubbrytning. •Potentialerna för ökning kommer i framtiden ligga i andra outnyttjade områden. Exv väggator och bioenergigallringar i eftersatta röjningar. •I och med ett allt intensivare uttag av biobränsle kommer behovet av askåterföring att öka. (Uttag av biomassa som motsvarar > 0.5 ton bioaska) •När vi för diskussioner om att öka förnyelsebara energislag får vi inte glömma att diskutera energieffektivisering Slutsatser


Ladda ner ppt "Skogsstyrelsens klimatpolicy •Biobränslen från skogen och skogsindustrin ersätter fossila bränslen •Trä är ett energisnålt material •Ökande biomassaförråd."

Liknande presentationer


Google-annonser