Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Kostnadseffektiv partikelavskiljning i mindre närvärmeanläggningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Kostnadseffektiv partikelavskiljning i mindre närvärmeanläggningar."— Presentationens avskrift:

1 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Kostnadseffektiv partikelavskiljning i mindre närvärmeanläggningar

2 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå  Allt hårdare krav för stoft – ingen samsyn  Multicyclon avskiljer inte PM1.  Slangfilter högt tryckfall, brandrisk.  Skrubber/kondensor låg avskiljning PM1 – kondensat  Elfilter dyra – inte optimerade för fastbäddsförbränning av biobränslen Kostnadseffektiv partikelavskiljning Bakgrund

3 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå  Ökad kunskap om koppling mellan totalkostnad och avskiljningsgrad för olika avskiljningstekniker  Ökad samsyn krav för realistiska emissionsnivåer – undvika hinder för nyetablering  Optimering av ESP-teknik för småskaliga bio-pannor Kostnadseffektiv partikelavskiljning Målsättning

4 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå  A. Erfarenheter från anläggningsägare och tillverkare  B. ESP - optimering och innovativ delsystem.  C. Kostnadsoptimerat ESP-system för biopannor Kostnadseffektiv partikelavskiljning Genomförande

5 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Indikationer anläggningar  Oklara befintliga och kommande emissionskrav  Totalkostnader för olika koncept lite undersökt  Textilfilter anses mindre tillförlitliga  Helst ESP före kondensor Erfarenheter från anläggningsägare och tillverkare

6 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Indikationer tillverkare ESP  Lite utveckling mot optimering för olika bio-bränslen  Begränsat kommersiellt intresse  Kostnader för material och montage dominerar Erfarenheter från anläggningsägare och tillverkare

7 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå  Optimering av dimensionering och driftsparametrar  Optimera mot submikron fraktion - separata steg för laddning och avskiljning (diffusionsladdning) ESP-optimering och innovativa delsystem

8 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Optimering av dimensionering och driftsparametrar: Varierande inställningar (antal fält + ström/spänning) ESP-optimering och innovativa delsystem

9 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Mullsjö (prestanda hos underdimensionerad ESP) Panna: Ariterm 250 kW, Rörlig trapprost med 2 zoner, torra och fuktiga bränslen ESP: Zumicron Kutzner & Weber Gmbh. För villaskalan. 2 st monterade i serie i ett standardrökgasrör med 150 mm diameter. ESP-optimering och innovativa delsystem

10 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Mullsjö I Bränsle: Flis 40% fukt Last: 75 kW ESP: Två fält ESP-optimering och innovativa delsystem Totalalavskiljning: Antal: 40 %, Massa 30% (Instabil förbränning = osäkra resultat)

11 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Mullsjö II ESP-optimering och innovativa delsystem Bypass och värmeväxlare installerad

12 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå ESP-optimering och innovativa delsystem Mullsjö II 100 kW, ingen mätbar avskiljning vid 1 ESP. Partiklar laddade med uppehållstiden för låg.

13 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Mullsjö II Bränsle: Flis 50% fukt Last: 100 kW ESP: 1 fält + partikelfälla ESP-optimering och innovativa delsystem Totalavskiljning antal 25% Totalavskiljning massa 40% (optimering - mål Mullsjö 75%)

14 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå ”Needle to plate” konfiguration med kritisk strömning HV Extern jonisering ESP-optimering och innovativa delsystem

15 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå  Maximera verkningsgrad och laddningskoncentration  Minimera strömförbrukning och tryckfall  Optimera laddningsfördelning Extern jonisering ESP-optimering och innovativa delsystem

16 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå  System med intern jonisering och partikelfälla  Skala upp (1 MW)  Studier av prestanda och tillgänglighet Optimering av ESP-teknik för småskaliga bio-pannor Förslag teknisk lösning

17 Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Fortsatt arbete 2011-  Testa ESP + partikelfälla i större skala (1 MW)  Utveckla teknik för extern jonisering Slutsats  ESP med intern jonisering + partikelfälla har potential för kostnadseffektiv teknik för närvärmeskalan  ESP med extern jonisering – möjlighet för nästa generation ESP med hög tillgänglighet och låg kostnad om laddningstätheten kan ökas. Kostnadseffektiv partikelavskiljning


Ladda ner ppt "Småskalig värmeförsörjning med biobränslen, 20-21 oktober 2010, Piteå Kostnadseffektiv partikelavskiljning i mindre närvärmeanläggningar."

Liknande presentationer


Google-annonser