Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peter B Odhner 2013-08-29 Extrudering för ökad biogasproduktion – och lite till..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peter B Odhner 2013-08-29 Extrudering för ökad biogasproduktion – och lite till.."— Presentationens avskrift:

1 Peter B Odhner 2013-08-29 Extrudering för ökad biogasproduktion – och lite till..

2 Presentationen – mera substrat!  Extrudering och nytt Extruderprojekt -syfte, mål och metod  Marina substrat (ascidier)  Biogas från vägrensslåtter

3 Vad är Extrudering?  Plastindustrin (återvinning)  En mekanisk process som finfördelar eller krossar det inmatade materialet och pressar materialet genom en matris (ex rör)  För att behandla biogassubstrat används samma princip. En vanlig metodik är roterande skruvar som bryter sönder materialet. I processen uppstår också en kraftig friktion som ger upphov till höga temperaturer  I processen frigörs de mer lättnedbrytbara kolhydraterna från lignin, vilket gör att biogasutbytet från det behandlade materialet ökar betydligt

4 Extrudern i Foulum http:// Källa: agro-technology-atlas.eu/docs/ppt_extrusion.pdf

5 Matning (vått ängsgräs)

6 Behandling

7 Skruvar och transportör

8 Extruderdata (Foulum)  10-100 kWh/ton biomassa  Kapacitet: 1,25 ton/h (55 % TS)  Investering: 5,5 msek  Betalningsförmåga (substrat): ca 0,50 kr/ton TS  Över 30 % mer biogas (litteraturdata)

9 Vårt projekt – start sept 2013  Samarbete med SLU och LTH  Medel från Lst i Skåne  Utvärdera tekniken (småskalig + storskalig)  Studieresa  Inköp av labbextruder  Provrötningar (utan och med extruderbehandling)  Utvärdering av BMP, nedbrytningshastighet, mm på olika substrat (ex halm och ängsgräs)  Teknisk och ekonomiskt värdering

10 Målbild  Målet med projektet är att praktiskt utvärdera extrudertekniken och på sikt vill vi såklart realisera en större del av den biogaspotential som finns inom lantbruket i både småskaliga och storskaliga system.

11 Marina substrat – sjöpungar (ascidier)  Odling av sjöpungar  Hög biomassaproduktion (uppemot 200 ton TS/ha)  Lättnedbrytbart (TS ~ 5 %)  Konkurrerar ej med livsmedel  Tar upp näring från havet  Låga halter av tungmetaller

12 Marina substrat – sjöpungar (ascidier)  Vid storskaliga system => bättre ekonomi än energigrödor  Under 350 kr/MWh i produktionskostnad  Rapporten tillgänglig from nov/dec-2013

13 Biogas från vägrensslåtter  Potential i Skåne  Kostnader för insamling, transport och förbehandling  Gasutbyte (integrerad biogasproduktion)  Ekonomisk och teknisk utvärdering  Rapport kommer under hösten

14 Tack för mig – frågor?  Peter B Odhner  Grontmij AB  Mob: 0708-743464


Ladda ner ppt "Peter B Odhner 2013-08-29 Extrudering för ökad biogasproduktion – och lite till.."

Liknande presentationer


Google-annonser