Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiprojekt Edita Bobergs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiprojekt Edita Bobergs"— Presentationens avskrift:

1 Energiprojekt Edita Bobergs

2 Bakgrund Belab har sett möjligheter till att sänka Energianvändningen
Befintlig styr- och reglerutrusning saknar reservdelar Något ökande fjärrvärmeanvändning

3 Bakgrund

4 Bakgrund Möjlig energibesparing 290 MWh/år Fjv. Pris 450 kr/MWh
Summa Energibesparing: kr/år

5 Vad ingår i offerten LA31 byte av värmeväxlare från platt. till
roterande. Ökad verkningsgrad från 60% till 80 % Not: Även 80% återvinning av fukt TA4/FF9 byte av fläkt till direktdriven fläkt med frekvensomriktare.

6 Vad ingår i offerten Automatisk återvinning från remsanläggning
Återvinning av värme från kompressorer till TA5 Ny modern styrning av samtliga ventilations- aggregat (förutom reserv agg. vid kompressorer) Styrning av samtliga fläktluftvärmare Styrning av återvinning från UV torkar Installation av rumsgivare Styrning av fjv. centralen

7 Tillägg: Möjlighet att styra anläggningen från vilken dator som helst
Larmhantering via SMS, mail för utvalda personer Energiuppföljning Kostnad: kr/år

8 Remote Operating Centre (Driftcentral)
Genom ROC kan fastighetsägare via Internet få kontroll över de tekniska installationerna. spara tid och minska de operativa kostnaderna utan investering i egen DHC. Driftorganisation Driftpersonal kan enkelt via Internet kontrollera status och ändra inställningar via flödesbilder. Kontroll och kvittering av larm görs enkelt via WEB gränssnittet. Byggnaden Daglig loggning av temperatur, värme-, el- och vattenförbrukning är viktiga faktorer för att driva byggnaden optimalt. Energicontroller (expert) kan genom att analysera media förbrukningar avgöra om byggnaden följer de ställda målen vad avser förbrukning, budget och miljö. Om anläggningen är ansluten till ROC driftserver kan vår driftpilot men även kundens driftorganisation kontrollera och ändra status på anläggningen via Internet. Uppkoppling från ROC mot kunds egna SÖ system för genomförande av tjänster är möjlig. eService: Verktyg, plattform och tjänster för kommunikation, fastighets-teknisk funktionskontroll, drift och övervakning som sker på distans 1. Distansrondering. 2. Energistatistik 3. Energiövervakning ( Är denna aktuell måste mer information tas in) 4. Larmstatistik 5. Larmövervakning 6. Vidaresändning av larm Driftcentral ROC Informationen från byggnaden analyseras och presenteras överskådligt. Våra energiexperter ger råd för en optimal drift strategi.

9 Remote Operating Centre (Driftcentral)

10

11 … i en samlad informationsbild
WWW Ethernet TCP/IP * * * * * * * Klimat- system (HVAC) Belysnings -styrning Eldistr. & säker kraft Brand Passer- system /inbrotts- larm Kamera- bevakning Övriga system Verksamhets specifika system Komfort & Energi Säkerhet * autonoma delsystem för specifik drift och uppföljning

12 Kostnad exkl. moms: Möjlighet att styra anläggningen från vilken dator
som helst Larmhantering via SMS, mail för utvalda personer Energiuppföljning

13 Ekonomisk sammanfattning
Den totala investeringen är kr Den raka återbetalningstiden är 8 år Sänkning av driftkostnaderna med kr


Ladda ner ppt "Energiprojekt Edita Bobergs"

Liknande presentationer


Google-annonser