Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Schneider Electric 1 Energiprojekt Edita Bobergs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Schneider Electric 1 Energiprojekt Edita Bobergs."— Presentationens avskrift:

1 Schneider Electric 1 Energiprojekt Edita Bobergs

2 2 Bakgrund • Belab har sett möjligheter till att sänka Energianvändningen • Befintlig styr- och reglerutrusning saknar reservdelar • Något ökande fjärrvärmeanvändning

3 3 Bakgrund

4 4 • Möjlig energibesparing 290 MWh/år • Fjv. Pris 450 kr/MWh • Summa Energibesparing: 130 000 kr/år

5 5 Vad ingår i offerten • LA31 byte av värmeväxlare från platt. till roterande. Ökad verkningsgrad från 60% till 80 % Not: Även 80% återvinning av fukt • TA4/FF9 byte av fläkt till direktdriven fläkt med frekvensomriktare.

6 6 Vad ingår i offerten • Automatisk återvinning från remsanläggning • Återvinning av värme från kompressorer till TA5 • Ny modern styrning av samtliga ventilations- aggregat (förutom reserv agg. vid kompressorer) • Styrning av samtliga fläktluftvärmare • Styrning av återvinning från UV torkar • Installation av rumsgivare • Styrning av fjv. centralen

7 7 Tillägg: • Möjlighet att styra anläggningen från vilken dator som helst • Larmhantering via SMS, mail för utvalda personer • Energiuppföljning Kostnad: 8766 kr/år

8 Schneider Electric 8 - Buildings Business Informationen från byggnaden analyseras och presenteras överskådligt. Våra energiexperter ger råd för en optimal drift strategi. Daglig loggning av temperatur, värme-, el- och vattenförbrukning är viktiga faktorer för att driva byggnaden optimalt. Driftpersonal kan enkelt via Internet kontrollera status och ändra inställningar via flödesbilder. Kontroll och kvittering av larm görs enkelt via WEB gränssnittet. Genom ROC kan fastighetsägare via Internet få kontroll över de tekniska installationerna. spara tid och minska de operativa kostnaderna utan investering i egen DHC. Byggnaden Driftcentral ROC Driftorganisation Remote Operating Centre (Driftcentral)

9 Schneider Electric 9 - Buildings Business Remote Operating Centre (Driftcentral)

10 10

11 11 … i en samlad informationsbild Ethernet TCP/IP Klimat- system (HVAC) Belysnings -styrning Eldistr. & säker kraft BrandPasser- system /inbrotts- larm Kamera- bevakning Övriga system Komfort & EnergiSäkerhet Verksamhets specifika system WWW * * * * *** * autonoma delsystem för specifik drift och uppföljning

12 12 Kostnad exkl. moms: • Möjlighet att styra anläggningen från vilken dator som helst • Larmhantering via SMS, mail för utvalda personer • Energiuppföljning

13 13 Ekonomisk sammanfattning Den totala investeringen är 1062 000 kr Den raka återbetalningstiden är 8 år Sänkning av driftkostnaderna med 130 000 kr


Ladda ner ppt "Schneider Electric 1 Energiprojekt Edita Bobergs."

Liknande presentationer


Google-annonser