Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsexempel SCA Forest Products Ortviken Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Susana Municio CIT Industriell Energi AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsexempel SCA Forest Products Ortviken Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Susana Municio CIT Industriell Energi AB."— Presentationens avskrift:

1 Företagsexempel SCA Forest Products Ortviken Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Susana Municio CIT Industriell Energi AB

2 Smurfit Kappa Kraftliner Piteå •Europas största kraftlinerbruk •PFE sedan starten 2004 •Inköps- och projekteringsrutiner införlivats i befintligt verksamhetssystem • LCC-beräkningsmallar finns också i verksamhetssystemet

3 Projektering •Avdelningschefer samlar in projektförslag •Vid projektstart digital mapp med bestämda undermappar •Mall för energibedömning

4

5 Sammanställningslista •Bra sätt att summera energieffektiviseringar •Komplement till specifik energianvändning •Inkluderar även inköp och PFE-åtgärder

6 Inköp •Utbyte eller reparation hanteras som inköp •Elmotorer > 30MWh/år – högsta energieffektiva klass •Inköpsavdelningen hanterar endast de kommersiella frågorna •Inköp registreras i sammanställningslistan

7

8 SCA Forest Products Ortvikens bruk •Producerar tryckpapper och mek massa •Energisamordnare finns på alla enheter •ESAVE-lista sedan 2002 •Inköp- och projekteringsrutiner inkluderade i ledningssystemet och projektprocess

9 Projektering •Förslag tas fram av driftblocken ute i produktionen •Investeringsmöte 4-5 ggr/år •Investeringsunderlag energibedömning ingår •Underlag utvärderas av projektgrupp •Inköpsavd deltar och gör sen själva upphandlingen

10 Projekteringsprocessen Nej Ja Projektförslag Energibedömning Investeringsansökan Energirelevans? Projektering…

11 Utvärdering •Ingår i rutin att göra en uppföljning •Mätbara mål t ex spara pengar eller förbättra kvaliteten •Energibesparing rapporteras till energisamordnaren

12 Inköpsrutin •Inköp är allt som köps in till förråd •Grundpolicy är att alltid köpa den mest energieffektiva pumpen/motorn •Av 8 600 motorer är 7 500 > 3kW •Alla inköp registreras i ett Exceldokument där energibesparing beräknas

13 Interna revisioner •Regelbundna interna och externa revisioner •Rutin för inköp och projektering ingår i interna revisioner •”De är våra bästa konsulter” •Tips och idéer på förbättringar •Överför kunskap mellan enheter

14 Sammanfattning SCA Ortviken •Ständigt förbättrings- arbete genom levande ledningssystem •Införlivat rutiner i existerande system •Redovisade besparing på 1,8 GWh el /år Smurfit Kappa Kraftliner •Inköps- och projekteringsrutiner kompletterar befintliga rutiner •Bra verktyg för att sammanställa energiprojekt •Redovisade besparing på 11 GWh el /år


Ladda ner ppt "Företagsexempel SCA Forest Products Ortviken Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Susana Municio CIT Industriell Energi AB."

Liknande presentationer


Google-annonser