Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström 2008-02-06 1 Domar om MKN 1.MÖD 14.2.2007 M 6043-05 Sävenäs avfallsvärme Renova 2.MD Vänersborg 24.11.2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström 2008-02-06 1 Domar om MKN 1.MÖD 14.2.2007 M 6043-05 Sävenäs avfallsvärme Renova 2.MD Vänersborg 24.11.2006."— Presentationens avskrift:

1 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström Domar om MKN 1.MÖD M Sävenäs avfallsvärme Renova 2.MD Vänersborg M Volvo Personvagnar 3.MD Vänersborg , överklagande av MPDs beslut Volvo Lastvagnar Några erfarenheter från dessa domar Villkor om miljöklasser för lastbilar kan före- skrivas inom ett väl avgränsat område där MKN överskrids Förbud enligt 16:5 MB gäller mot ”ny verksamhet” där MKN överskrids. Förbudet träffar inte utökad verksamhet på en anläggning

2 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström Endast fordonsutsläppen påverkar MKN, inte (betr Sävenäs) av utsläpp från förbränning av avfall via hög skorsten MKN för NOx har villkorats, inte MKN för partiklar Upprättade åtgärdsprogram p g av överskridanden av MKN samt miljökvalitetsmålen åberopas i domarna Högsta Domstolens dom i Hyltemåtet, NJA 2004 s.421, har stor betydelse. Generella bestämmelser för transportsektorn får inte meddelas vid tillståndsprövningar. Domarna avser stora verksamheter med mycket transporter. Nedre gräns för antalet transporter ?

3 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström En avgränsning skall göras av det närområde där villkoret gäller. Genom avgränsningen undviks konflikt med Hyltedomen. Områdets storlek ? Villkoren anger att viss %-andel av fordonen från angivet år skall klara miljöklass enligt lag (2001:1080) om motorfordons avgasrening Villkor om aktiv transportstyrning och förarutbildning enligt program som skall upprättas Inga krav på miljöklasser på personbilar och personalens arbetsresor

4 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström NO 2 -halter i Göteborg percentil för dygnsmedelvärde (MKN = 60 µg/m 3 ) Avgränsat område omfattas av transportvillkoret för Volvo Cars


Ladda ner ppt "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström 2008-02-06 1 Domar om MKN 1.MÖD 14.2.2007 M 6043-05 Sävenäs avfallsvärme Renova 2.MD Vänersborg 24.11.2006."

Liknande presentationer


Google-annonser