Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström 2008-02-06 1 Domar om MKN 1.MÖD 14.2.2007 M 6043-05 Sävenäs avfallsvärme Renova 2.MD Vänersborg 24.11.2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström 2008-02-06 1 Domar om MKN 1.MÖD 14.2.2007 M 6043-05 Sävenäs avfallsvärme Renova 2.MD Vänersborg 24.11.2006."— Presentationens avskrift:

1 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström 2008-02-06 1 Domar om MKN 1.MÖD 14.2.2007 M 6043-05 Sävenäs avfallsvärme Renova 2.MD Vänersborg 24.11.2006 M 1627-05 Volvo Personvagnar 3.MD Vänersborg 17.11.2006, överklagande av MPDs beslut 5.9.2005 Volvo Lastvagnar Några erfarenheter från dessa domar Villkor om miljöklasser för lastbilar kan före- skrivas inom ett väl avgränsat område där MKN överskrids Förbud enligt 16:5 MB gäller mot ”ny verksamhet” där MKN överskrids. Förbudet träffar inte utökad verksamhet på en anläggning

2 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström 2008-02-06 2 Endast fordonsutsläppen påverkar MKN, inte (betr Sävenäs) av utsläpp från förbränning av avfall via hög skorsten MKN för NOx har villkorats, inte MKN för partiklar Upprättade åtgärdsprogram p g av överskridanden av MKN samt miljökvalitetsmålen åberopas i domarna Högsta Domstolens dom i Hyltemåtet, NJA 2004 s.421, har stor betydelse. Generella bestämmelser för transportsektorn får inte meddelas vid tillståndsprövningar. Domarna avser stora verksamheter med mycket transporter. Nedre gräns för antalet transporter ?

3 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström 2008-02-06 3 En avgränsning skall göras av det närområde där villkoret gäller. Genom avgränsningen undviks konflikt med Hyltedomen. Områdets storlek ? Villkoren anger att viss %-andel av fordonen från angivet år skall klara miljöklass 2005 - 2008 enligt lag (2001:1080) om motorfordons avgasrening Villkor om aktiv transportstyrning och förarutbildning enligt program som skall upprättas Inga krav på miljöklasser på personbilar och personalens arbetsresor

4 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström 2008-02-06 4 NO 2 -halter i Göteborg 2005 98-percentil för dygnsmedelvärde (MKN = 60 µg/m 3 ) Avgränsat område omfattas av transportvillkoret för Volvo Cars


Ladda ner ppt "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Magnus Sandström 2008-02-06 1 Domar om MKN 1.MÖD 14.2.2007 M 6043-05 Sävenäs avfallsvärme Renova 2.MD Vänersborg 24.11.2006."

Liknande presentationer


Google-annonser