Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På Katrineholm Energi Av Robert Jonsson, Henrik Dahmberg, Mattias Åström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På Katrineholm Energi Av Robert Jonsson, Henrik Dahmberg, Mattias Åström."— Presentationens avskrift:

1 På Katrineholm Energi Av Robert Jonsson, Henrik Dahmberg, Mattias Åström

2  Fyra oljepannor - Två i PC-Öster (ca 40 MW) - Två i PC-Väster (ca 45 MW)  Två biobränsle pannor - Wanderrost eldas med pellets (20 MW) - Fluidbädd eldas med GROT och lite pellets (20 MW)  Nya pannan, en avfallspanna eldas med RT-flis och GROT ( 25 MW varav 5 MW el)

3

4  I slutet av provkörningstiden uppkom för höga utsläpp av NO X och SO 2 under en period.

5

6  Förklara de höga utsläppen - NO X - SO 2  För att göra det behövde vi sätta oss in i hur panna 6 fungerar.

7  Informationssökning om pannan och dess utsläpp  Analys av trender  Kontaktade Nordkalk och Filcon  Värmeforsk

8  Eftersom gränsvärdena för NO X är satta så hårt för pannan måste den köras noggrant.  Undersöka möjligheterna för ytterligare reningsutrustning för NO X, t.ex. Rökgaskylning eller Tail-end (SCR)  Man har ingen direkt kontroll över förhållandet i filtret.  Ett sätt för att styra temperaturen eller hålla lägre temperatur i filtret.  Ett sätt för att ha kontroll över rökgasfuktigheten.  Testa sprängd släckt kalk som är effektivare.

9  Testa olika inställningar på rensningsintervall i filtret  Undersöka fukthalter i bränslet vid intressanta tillfällen  Hur kan man sänka temp. I filtret  Jämföra P6 NO X utsläppsrätter med andra kraftvärmeverks  Kolla på investeringar i ytterligare reningsutrustning och se om det är ekonomiskt försvarbart

10  Hans Lindkvist vår handledare  Anna Axelsson  Och alla på Katrineholm Energi

11  Publiken  Opponenter


Ladda ner ppt "På Katrineholm Energi Av Robert Jonsson, Henrik Dahmberg, Mattias Åström."

Liknande presentationer


Google-annonser