Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Före Efter  Projekten har drivits parallellt med i princip samma tidplaner. De enskilda delarna såsom pannor, turbiner, rörsystem etc har beställt från.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Före Efter  Projekten har drivits parallellt med i princip samma tidplaner. De enskilda delarna såsom pannor, turbiner, rörsystem etc har beställt från."— Presentationens avskrift:

1

2 Före Efter

3  Projekten har drivits parallellt med i princip samma tidplaner. De enskilda delarna såsom pannor, turbiner, rörsystem etc har beställt från samma leverantörer och entreprenörer för båda anläggningarna samtidigt.  Projekten har pågått med rivning av delar på en produktionslinje samtidigt som annan produktionslinje varit i drift.  Bekymmer har varit att det varit mycket trångt i anläggningarna med många ställningar samtidigt som flera entreprenörer samtidigt har behövt arbeta i samma områden.  Bra har varit att samtliga entreprenörer har gjort sitt för att samarbetet under hela projektet har fortskridit med gott humör.  Sammanfattningsvis går anläggningarna mycket bra med stabil produktion och nöjda aktörer.

4  Behöll huvuddelen av anläggningarna  Ökar effekten på förugnen (5-7MW resp.10- 11MW)  Rev hetvattenpannor  Installerade nya ångpannor (40 bar. 450 ° C)  Installerade nya ångturbiner/generatorer/kondensorer  Installerade nya spädvatten- och matarvattensystem  Byggde nya turbinhallar samt lyfter taken  Säter får ny 10kV-matning

5  Höja panneffekt  Producera el  Behålla flisandelen för FV-produktion  Dessutom effektivisera genom att ◦ Sänka returtemperaturen i FV-systemet ◦ Öka lönsamheter (optimera driften med KVV+Ack+flis) ◦ Utbilda personalen

6

7

8

9 Förstudie-Kalkylering-Förfrågan-Upphandling-Projektledning  Delade entreprenader  Panna  Turbin-kondensor  Ombyggnad ugn  Mavatank  Mavapumpar  Spädvattenutrustning  Elmontage  Styr  Mek-montage diverse övrigt  Projektering rör

10  Ångdata 40 bar/450°C  Investering totalt 90 MSEK  Elproduktion 4,2 MW, 25 GWh  Värmeproduktion 12,8 MW, 75 GWh  Alfa-värde 0,33  Återbetalningstid ca.7 år  Byggnadstid från stopp till fasning 6mån  Tid från beställn. till fasning mot nät 17 mån  Specifik investering 5300 kr/kWh th  Specifik investering 7100 kr/kWh v  Specifik investering 21400 kr/kW el

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28  Beställning av panna och turbin maj 2010  Stopp för rivning panna 1 maj 2011  Leverans turbin och kondensor 1 juni 2011  Start torkeldning ugn och ångleverans panna 3 oktober 2011  Renblåsning ångledning klar 12 okt 2011  Värmeleverans via kondensor 13 okt 2011  Ånga på turbin 26 oktober 2011  Fasning mot nät 27 okt 2011(300 kW) ”Sabina”  ”Automatisk drift” f.o.m. 3 nov. 2011  Prestandaprov och besiktning 2012, v5  Övertagande

29  Beställning av panna och turbin maj 2010  Stopp för rivning panna 1 maj 2011  Leverans turbin och kondensor 7 juni 2011  Start torkeldning ugn och ångleverans panna 11 november 2011  Renblåsning ångledning klar 17 nov 2011  Värmeleverans via kondensor 20 nov 2011  Ånga på turbin 3 dec 2011  Fasning mot nät 4 dec 2011(500 kW) ” Barbro ”  ”Automatisk drift” f.o.m. 4 dec 2011  Prestandaprov och besikting 2012, V5  Övertagande


Ladda ner ppt "Före Efter  Projekten har drivits parallellt med i princip samma tidplaner. De enskilda delarna såsom pannor, turbiner, rörsystem etc har beställt från."

Liknande presentationer


Google-annonser