Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Wadsö Resultat från ”Energibesparing genom utnyttjande av tunga byggnaders termiska beteende”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Wadsö Resultat från ”Energibesparing genom utnyttjande av tunga byggnaders termiska beteende”"— Presentationens avskrift:

1 Lars Wadsö Resultat från ”Energibesparing genom utnyttjande av tunga byggnaders termiska beteende”

2 Energibesparing genom utnyttjande av tunga byggnaders termiska beteende Ronny Andersson (Cementa + LTH) Anders Rönneblad (Cementa + LTU) Lars Wadsö (LTH) Jonathan Karlsson (LTH) Mats Öberg (NCC + LTH) Eva-Lotta Kurkinen (SP) Mats Emborg (LTU) Ulf Ohlsson (LTU) Victoria Bonath (LTH)

3 MÅL Minska mänsklig miljöpåverkan. PROBLEM Stora mängder energi går åt till att värma och kyla våra byggnader.

4 Låg energiförbrukning 1. Isolering 2. Tätt byggnadsskal 3. Värmeåtervinning Låg värmeeffekt Termiskt tung byggnad

5 Tidskonstant = värmekapaciteten innanför klimatskalet summan av alla värmekonduktiviteter 100-400 h10-40 h

6 Två exempel på resultat från projektet: - Termiskt tunga byggnader har lägre effektbehov - Framtidens styr-och reglersystem drar nytta av termisk tröghet

7 Bränslen använda i Lunds fjärrvärmesystem Dyrare och mer miljöproblematiska bränslen används när det är hög förbrukning Naturgas Bio-olja Spillvärme Träbränslen Kraftvärme Värmepump Biogas MWh

8 Byggnader med hög tidskonstant behöver inte ett kontinuerligt tillskott av värme. Detta är av intresse t ex vid köldknäppar då man inom vissa gränser kan stänga av värmetillförseln för tunga byggnader utan att inomhus- temperaturen sjunker

9

10 Anders Rönneblad Traditionella styr- och reglersystem De flesta styr- och regleringssystem som används i dag är i mångt och mycket uppbyggda på att ögonblickligen kompensera för minsta lilla avvikelse.

11 Anders Rönneblad Hur ska man göra istället? Låt innetemperaturen vara med och styra (se den som en återkoppling) Låt styrsystemet använda byggnadens värmetröghet dynamiskt

12 Sidan 12 - 2011-01-27 Cementa AB - Anders Rönneblad Det finns ett ökande utbud av installationssystem som har nytta av den värmelagrande egenskapen Prognosstyrning Styrning på enbart innetemperatur Dynamisk styrning och Prognosstyrning Behovsstyrd fjärrvärmecentral Energileverantör - Fjärrvärmenät Examensarbete: Utnyttjande av byggnaders värmetröghet - Utvärdering av kommersiella systemlösningar

13 Anders Rönneblad Åtgärdsförslag för miljonprogrammet Originalfiguren är hämtat från Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75 ger exempel på prioriterade åtgärdsförslag. Rödmarkerad text och pil har visar den outnyttjade potential som en förändring i styrstrategi har möjlighet att ge. Uppmätta värden visar en besparing på mellan 15-30% enbart genom att byta styrstrategi i vissa fastigheter. Smart reglersystem + tung byggnad värme/kyl- leverantör Differentierade energi-taxor Leverantören kan påverka styrning

14 Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH lars.wadso@byggtek.lth.se Anders Rönneblad, Cementa AB anders.ronneblad@cementa.se


Ladda ner ppt "Lars Wadsö Resultat från ”Energibesparing genom utnyttjande av tunga byggnaders termiska beteende”"

Liknande presentationer


Google-annonser