Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp."— Presentationens avskrift:

1 Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp

2 Hur flödar energin i traditionella byggnader ?

3 Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel Uppvärmning70 Varmvatten10 Fastighetsel20 _ 100 kWh/m² Exempel 1000 m =

4 Hur blir de energieffektiva?

5 Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel Uppvärmning7020 Varmvatten1010 Fastighetsel20 20 _ Exempel 1000 m = =

6 Var är ett passivhus? ”En byggnad som använder hälften så mycket energi i jämförelse med ett BBR-hus”

7 Passivhus i Sverige 1331 lägenheter 103 radhus 26 småhus 2 förskolor 4 skolor 1 äldreboende

8 1 2 3 Energistjärnor byggnadsteknik installationer

9 Äppelgårdens förskola, inflyttning cm isolering – 10 kWh/m² Ale kommun Spec energianvändning <45 kWh/m² projekterat •Platta på mark 400 mm isolering •Betong YV mm •Betong tak 520 mm •Fönster 0,85 W/(m²·K)

10 Skola 1-plan 4 dm isolering U=0,08 ca mm U=0,13 1

11 Skola 1-plan 520 mm isolering U=0,07 ca mm U=0,13

12 Emiliaskola, inflyttning cm isolering – 10 kWh/m² Landskrona Spec energianvändning <45 kWh/m² projekterat •Platta på mark 300 mm isolering •TräregelYV mm •Trätakstolar tak 350 mm •Fönster 0,90 W/(m²·K)

13 ekonomi / mer- mindre kostnader ”att jämföra päron med päron” bortfaller uppvärmningssystem kulvertsystem minskar innervägg, ytskikt, kök tillkommer mer isolering ökad tätningskvalitet ökad fönsterkvalitet ökad återvinning i ventilation

14 ekonomi / lönsamhet (under 50 års livscykel) i livscykelperspektiv – 50 år mindre hyresintäkter 8 m²= (projektberoende) kr merkostnader kr total ökning kr insparad energi 115 m² = kr kostnadsballans (sparad) kr

15 Varför lufttäta hus? Ökad energianvändning Sämre termisk komfort Ökade fuktskador 2

16 Svenska täthetsrekord 2003Landskrona Nornan 0,098 liter/m²·s 2008 Viskafors Pumpkällehagen 0,06 liter/m²·s 2009 Kinna 0,05 liter/m²·s 2009 Värmland 0,04 liter/m²·s

17 -från- och tilluftssystem (!) - inga F-system eller FVP - luftomsättning 0,5 oms/h - temperaturverkn. > 80% Ventilationssystem 3

18 Ventilationsaggregat, värmeväxling temperaturverkningsgrad 87% (70%) 19,2°C (15,5°C) 22° C 0° C Motströmsvärmeväxlare ca Roterande ca 82-84% Plattvärmeväxlare ca 70%

19 1.Färdigisolerat - ingen tilläggsisol – låg renoveringskostnad 2. hög lufttäthet - inget fuktläckage – låg driftkostnad 3. fullvärdigt isol.montage – kontr. byggarb.pl. – låg driftkostnad 4. god komfort vinter - lågt kallras/-strålning - fri placering av möbler – nöjda kunder 5. god komfort sommar – dimensioneras map solvärme – Nöjda kunder som jobbar effektivt Motiv för energieffektivt byggande

20 Byggherrefokus ”Hur formuleras energikrav vid byggnation och hur följs det upp?”

21 Krav på specifik energianvändning > Uppvärmning 20 > Varmvatten 10 > Komfortkyla 5 > Fastighetsel (fläktel, pumpar,20 hissar, teknikrumsbelysning) _ Totalt: 55 kWh/m²

22 Vägledning Värmeisolering > Tak 0,10 W/(m²·K) ≥ 360 mm minull > Yttervägg 0,15 W/(m²·K) ≥ 240 mm minull > Golv 0,10W/(m²·K) ≥ 300 mm cellplast > Fönster 1,0 W/(m²·K) > Ytterdörrar 1,0 W/(m²·K) > Köldbryggor: kantbalk och mellanbjälklags kantisolering minst 100 mm isolering λ<0,04 W/(m·K)

23 > Lufttäthet 0,30 liter/m²· s vid 50Pa > projekteringshandlingar avseende lufttäthet skall tas fram > redovisas senast 2 veckor före arbetets utförande Vägledning Lufttäthet

24 > Temperaturverkningsgrad över 80% > SFP-värde <1,8 kWh/(m³/s) Vägledning Ventilation

25 Krav på energimätning > BBR: specifika energianvändningen ska mätas under en 12 månaders period inom 24 månader efter det att byggnaden tagits i drift

26 Vägledning på energimätning > Installera mätutrustning för - Total värmeanvändning - Varmvattenanvändning (inklusive vvcirkulation) - (uppvärmningen) - Fastighetselanvändning: fläktar, pumpar, trapphus-, källare- och fläktrumsbelysning, hissar. Ej tvättstugeel, motorvärmaruttag och utebelysning

27 Plusenergihuset Villa Åkarp

28 Energi- användning (kWh/år) Energi- användning (kWh/(m 2. år)) Egen energi- produktion (kWh/år) Egen energi- produktion (kWh/år) Köpt – sålt energi (kWh/år) Värme och varmvatten Värme från 18 m 2 solfångare 1900 Köpt värme pellets 1100 Hushållsel El från 32 m 2 solceller 4200 Såld el 1700 ” Villa Åkarp köper 1100 kWh pellets/år och säljer 1700 kWh el ”

29

30

31 > U = 0,07 W/(m²·K) isoleringstjocklek 400 mm

32 > U = 0,07 W/(m²·K) isoleringstjocklek 540 mm

33

34 U = 0,07 W/(m²·K) isoleringstjocklek 545 mm Yttertak

35 •Elit-fönster •U = 0,8 W/(m 2 *K) •3-glas fönster •lågemissionsskikt •Kryptonfyllning •Varmkant •Solskyddsbeläggning mot söder och väster Fönster

36 God lufttäthet – ett måste  Projektmål < 0,25 liter/(m 2 *s)  Konstruktionsritningar  Handledning på plats  Tryckprovning tidigt  Feedback

37 Vakuumisolering • Isolerar 7 ggr bättre än minull • Lambda 0,005 (jmf 0,036) • Kostar idag 7 ggr mer • Tunna konstruktioner • Terrasstak • Tilläggsisolering • Kylrumsväggar • ”Transportväggar”

38

39 PCM Smartboard  Knauf  Gipsskiva med vax-granulat  Granulatet skiftar fas med ökad temperatur, PCM  Dämpar temperatursvängningar  Switching temperatur 23 resp 26°C

40

41

42 Varmvatten •Kallvattentemperatur inkommande –vinter 8 °C –sommar 12 °C •Förvärmning till –vinter 15 °C –sommar 20 °C •Slutlig tappvattentemperatur 45 °C •Besparing 20-25% •VV-användning 1 år 1650 kWh/år (11 mån konv. till 12 mån)

43 ” Vi hade en tävling i vintras ….”

44 - REC Temovex - från- och tilluftssystem - temperaturverkn. > 87% - motströmsvärmeväxlare driftflöden: låg, BBR, forcerad tilluft 0,10 0,35 0,45 Ventilationssystem

45 Radiator •Placerade estetiskt och praktiskt •Vintern 09/ °C ute •Radiatortemp °C •Innetemp °C •Innetemp sommar °C bypass, vädring, solskyddsbeläggning

46 Energitillförsel Utseende södra takytan 32 m 2 solceller 18 m 2 solfångare

47

48 Hushållsapparater och el  Kyl och Frys A+ klassat (Cylinda)  Disk och tvättmaskin varmvattenanslutna (Cylinda resp Elektrolux)  Inga stand-by-funktioner  LED-belysning - Spotlights tak 7 Watt - Möbelspots 1 Watt - Utebelysning 7 Watt

49 Elanvändning jan-aug 2010 •Hushållsel1276kWh * 12/8 = 1900 kWh/år •Ventilation kWh/år •Pumpar o styr Totalt2650 Beräkning 2500 Solceller 4150 kWh Växelriktarna tar ström !!!

50 Ekonomi •Mark kr •Lagfart, anslutn kr •Projektering kr •Entreprenad kr Solanläggning kr Värmeisol m kompl kr Energieff fönster kr •Övrigt kr •Summa kr kr kr kr

51 TACK !


Ladda ner ppt "Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp."

Liknande presentationer


Google-annonser