Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp."— Presentationens avskrift:

1 Karin.Adalberth@primeproject.se Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp

2 Hur flödar energin i traditionella byggnader ?

3 Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel Uppvärmning70 Varmvatten10 Fastighetsel20 _ 100 kWh/m² Exempel 1000 m 2 70000 + 10000 + 20000 =100 000

4 Hur blir de energieffektiva?

5 Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel Uppvärmning7020 Varmvatten1010 Fastighetsel20 20 _ 100 50 Exempel 1000 m 2 70000 + 10000 + 20000 =100 000 20000 + 10000 + 20000 = 50 000

6 Var är ett passivhus? ”En byggnad som använder hälften så mycket energi i jämförelse med ett BBR-hus”

7 Passivhus i Sverige 1331 lägenheter 103 radhus 26 småhus 2 förskolor 4 skolor 1 äldreboende

8 1 2 3 Energistjärnor byggnadsteknik installationer

9 Äppelgårdens förskola, inflyttning 2011 28 cm isolering – 10 kWh/m² Ale kommun Spec energianvändning <45 kWh/m² projekterat •Platta på mark 400 mm isolering •Betong YV 200+195 mm •Betong tak 520 mm •Fönster 0,85 W/(m²·K)

10 Skola 1-plan 4 dm isolering U=0,08 ca 200+195 mm U=0,13 1

11 Skola 1-plan 520 mm isolering U=0,07 ca 200+195 mm U=0,13

12 Emiliaskola, inflyttning 2011 28 cm isolering – 10 kWh/m² Landskrona Spec energianvändning <45 kWh/m² projekterat •Platta på mark 300 mm isolering •TräregelYV 120+170+100 mm •Trätakstolar tak 350 mm •Fönster 0,90 W/(m²·K)

13 ekonomi / mer- mindre kostnader ”att jämföra päron med päron” bortfaller uppvärmningssystem kulvertsystem minskar innervägg, ytskikt, kök tillkommer mer isolering ökad tätningskvalitet ökad fönsterkvalitet ökad återvinning i ventilation

14 ekonomi / lönsamhet (under 50 års livscykel) i livscykelperspektiv – 50 år mindre hyresintäkter 8 m²= (projektberoende) 551.000 kr merkostnader 110.000 kr total ökning 639.000 kr insparad energi 115 m² = 1.419.000 kr kostnadsballans (sparad) 780.000 kr

15 Varför lufttäta hus? Ökad energianvändning Sämre termisk komfort Ökade fuktskador 2

16 Svenska täthetsrekord 2003Landskrona Nornan 0,098 liter/m²·s 2008 Viskafors Pumpkällehagen 0,06 liter/m²·s 2009 Kinna 0,05 liter/m²·s 2009 Värmland 0,04 liter/m²·s

17 -från- och tilluftssystem (!) - inga F-system eller FVP - luftomsättning 0,5 oms/h - temperaturverkn. > 80% Ventilationssystem 3

18 Ventilationsaggregat, värmeväxling temperaturverkningsgrad 87% (70%) 19,2°C (15,5°C) 22° C 0° C Motströmsvärmeväxlare ca 85-87 Roterande ca 82-84% Plattvärmeväxlare ca 70%

19 1.Färdigisolerat - ingen tilläggsisol – låg renoveringskostnad 2. hög lufttäthet - inget fuktläckage – låg driftkostnad 3. fullvärdigt isol.montage – kontr. byggarb.pl. – låg driftkostnad 4. god komfort vinter - lågt kallras/-strålning - fri placering av möbler – nöjda kunder 5. god komfort sommar – dimensioneras map solvärme – Nöjda kunder som jobbar effektivt Motiv för energieffektivt byggande

20 Byggherrefokus ”Hur formuleras energikrav vid byggnation och hur följs det upp?”

21 Krav på specifik energianvändning > Uppvärmning 20 > Varmvatten 10 > Komfortkyla 5 > Fastighetsel (fläktel, pumpar,20 hissar, teknikrumsbelysning) _ Totalt: 55 kWh/m²

22 Vägledning Värmeisolering > Tak 0,10 W/(m²·K) ≥ 360 mm minull > Yttervägg 0,15 W/(m²·K) ≥ 240 mm minull > Golv 0,10W/(m²·K) ≥ 300 mm cellplast > Fönster 1,0 W/(m²·K) > Ytterdörrar 1,0 W/(m²·K) > Köldbryggor: kantbalk och mellanbjälklags kantisolering minst 100 mm isolering λ<0,04 W/(m·K)

23 > Lufttäthet 0,30 liter/m²· s vid 50Pa > projekteringshandlingar avseende lufttäthet skall tas fram > redovisas senast 2 veckor före arbetets utförande Vägledning Lufttäthet

24 > Temperaturverkningsgrad över 80% > SFP-värde <1,8 kWh/(m³/s) Vägledning Ventilation

25 Krav på energimätning > BBR: specifika energianvändningen ska mätas under en 12 månaders period inom 24 månader efter det att byggnaden tagits i drift

26 Vägledning på energimätning > Installera mätutrustning för - Total värmeanvändning - Varmvattenanvändning (inklusive vvcirkulation) - (uppvärmningen) - Fastighetselanvändning: fläktar, pumpar, trapphus-, källare- och fläktrumsbelysning, hissar. Ej tvättstugeel, motorvärmaruttag och utebelysning

27 Plusenergihuset Villa Åkarp

28 Energi- användning (kWh/år) Energi- användning (kWh/(m 2. år)) Egen energi- produktion (kWh/år) Egen energi- produktion (kWh/år) Köpt – sålt energi (kWh/år) Värme och varmvatten 300020 Värme från 18 m 2 solfångare 1900 Köpt värme pellets 1100 Hushållsel250015 El från 32 m 2 solceller 4200 Såld el 1700 ” Villa Åkarp köper 1100 kWh pellets/år och säljer 1700 kWh el ”

29

30

31 > U = 0,07 W/(m²·K) isoleringstjocklek 400 mm

32 > U = 0,07 W/(m²·K) isoleringstjocklek 540 mm

33

34 U = 0,07 W/(m²·K) isoleringstjocklek 545 mm Yttertak

35 •Elit-fönster •U = 0,8 W/(m 2 *K) •3-glas fönster •lågemissionsskikt •Kryptonfyllning •Varmkant •Solskyddsbeläggning mot söder och väster Fönster

36 God lufttäthet – ett måste  Projektmål < 0,25 liter/(m 2 *s)  Konstruktionsritningar  Handledning på plats  Tryckprovning tidigt  Feedback

37 Vakuumisolering • Isolerar 7 ggr bättre än minull • Lambda 0,005 (jmf 0,036) • Kostar idag 7 ggr mer • Tunna konstruktioner • Terrasstak • Tilläggsisolering • Kylrumsväggar • ”Transportväggar”

38

39 PCM Smartboard  Knauf  Gipsskiva med vax-granulat  Granulatet skiftar fas med ökad temperatur, PCM  Dämpar temperatursvängningar  Switching temperatur 23 resp 26°C

40

41

42 Varmvatten •Kallvattentemperatur inkommande –vinter 8 °C –sommar 12 °C •Förvärmning till –vinter 15 °C –sommar 20 °C •Slutlig tappvattentemperatur 45 °C •Besparing 20-25% •VV-användning 1 år 1650 kWh/år (11 mån konv. till 12 mån)

43 ” Vi hade en tävling i vintras ….”

44 - REC Temovex - från- och tilluftssystem - temperaturverkn. > 87% - motströmsvärmeväxlare driftflöden: låg, BBR, forcerad tilluft 0,10 0,35 0,45 Ventilationssystem

45 Radiator •Placerade estetiskt och praktiskt •Vintern 09/10 -18 °C ute •Radiatortemp 25-28 °C •Innetemp 20-22 °C •Innetemp sommar 25-30 °C bypass, vädring, solskyddsbeläggning

46 Energitillförsel Utseende södra takytan 32 m 2 solceller 18 m 2 solfångare

47

48 Hushållsapparater och el  Kyl och Frys A+ klassat (Cylinda)  Disk och tvättmaskin varmvattenanslutna (Cylinda resp Elektrolux)  Inga stand-by-funktioner  LED-belysning - Spotlights tak 7 Watt - Möbelspots 1 Watt - Utebelysning 7 Watt

49 Elanvändning jan-aug 2010 •Hushållsel1276kWh * 12/8 = 1900 kWh/år •Ventilation155 230 kWh/år •Pumpar o styr345 520 Totalt2650 Beräkning 2500 Solceller 4150 kWh Växelriktarna tar ström !!!

50 Ekonomi •Mark 650 000 kr •Lagfart, anslutn 160 000 kr •Projektering 300 000 kr •Entreprenad2 380 000 kr Solanläggning 550 000 kr Värmeisol m kompl 200 000 kr Energieff fönster 30 000 kr •Övrigt 30 000 kr •Summa5 000 000 kr -210 000 kr 780 000 kr -210 000 kr

51 TACK !


Ladda ner ppt "Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp."

Liknande presentationer


Google-annonser