Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggherredialogen Malmö Stad Svante Jernberg ByggVesta 5 april 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggherredialogen Malmö Stad Svante Jernberg ByggVesta 5 april 2013"— Presentationens avskrift:

1 Byggherredialogen Malmö Stad Svante Jernberg ByggVesta 5 april 2013

2 BYGGHERREDIALOGEN Gemensam studieresa
Skapade bra sammanhållning och vi lärde känna varandra Bra grund för fortsatt dialog och TREVLIGT! Mellan Byggherrar och Staden Trevligt Tävling i miljöfrågor - gjort det roligt med grönt arbete - smittar av sig på andra projekt i landet, även där vi inte har krav Gemensamma upphandlingar - Pålning – Byggsamordnare – Avfallskvarnar – Fuktsakkunnig och Bilpool

3 BYGGHERREDIALOGEN ”Tävling” i miljöfrågor Trähus Självdragshus
Egenvärmehus Passivhus

4 BYGGHERREDIALOGEN Gemensamma upphandlingar Bl a Pålning Avfallskvarnar
Fuktsakkunnig Byggsamordnare Bilpool

5 BYGGHERREDIALOGEN Grupparbeten Grundläggningsförhållanden
Parkeringsnorm Energi Ljussättning mm Samordning Gemensamt beslut om pålning

6 BYGGHERREDIALOGEN Finanskris – fler hyresrätter
Bra agerat av staden att man gav oss chansen att bygga bara hyresrätter istället för brf då det inte gick att sälja

7 BYGGHERREDIALOGEN Hållbara städer-bidrag Stadens förtjänst
Hur blev det då för ByggVestas hyresgäster?

8 Bra boende med hög miljö-profil

9 Skön gestaltning

10 Hög grönytefaktor och urban biologisk mångfald

11 Gröna blommande tak

12 Växter på mark, väggar och tak

13 Fågelbon

14 Biholk och insektsstubbe

15 Fjärilsbo och Fladdermusbo

16 Hus med låg energiförbrukning

17 Utan avkall på kvalitet
Egenvärmehus®

18 Bilpool

19 Hög anslutning 46% av våra hyresgäster är registrerade. Det är flest av alla. Att det skiljer så mycket beror dels på att flera hus inte flyttat in, dels på att BR ofta har ett högre bilantal är HR och därmed ett lägre behov av bilpool. Som HR informerar vi våra hyresgäster kontinuerligt om bilpoolen. Både i nyhetsbrev och när de flyttar in.

20 Stadens cykelpool i vårt garage
ByggVestas erfarenhet av Cykelpool i Malmö Försök i 6 mån tillsammans med Malmö stad 3 st Lådcyklar Bokar på samma sätt som tvättstugan. Max en dag Mycket populära för handling, dagislämning mm Tillsammans med Malmö Stad och HSB startade vi ett projekt med låne lådcyklar. Under försöket har man fått låna cyklarna gratis. Det har varit mycket populära. I nästa projekt i Malmö kommer p-talet att kunna sänkas ytterligare 0,1 om man bygger för cykelpool. Tre lådcyklar tar upp ungefär två parkeringsplatser.

21 ByggVestas erfarenhet av hållbara transporter
Kollektivtrafiknära Dialog med kommunen om cykelvägar Cykelrum Hållbara transporter är en viktig del i ByggVestas miljöprofilering. Våra projekt ligger alltid i kollektivtrafiknära lägen och vi för ständigt en dialog med kommunen och huvudmannen för kollektivtrafiken om hur den kan förbättras med mer direkta busslinjer och tillgängliga busshållplatser. Gärna möjlighet att parkera en cykel vid busshållplatsen Vi jobbar även med tillgänligheten för cykel.

22 Det skall vara lätt att göra rätt

23 Gröna kontrakt Förklaring om förbrukning av värme, varmvatten och hushållsel Källsortering med anvisningar samt incitament att få tillbaka pengar om budget underskrids Information om grön mobilitet

24 TACK!


Ladda ner ppt "Byggherredialogen Malmö Stad Svante Jernberg ByggVesta 5 april 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser