Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REKO Träff November 2013. Nu byter vi namn till Kraftringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REKO Träff November 2013. Nu byter vi namn till Kraftringen."— Presentationens avskrift:

1 REKO Träff November 2013

2 Nu byter vi namn till Kraftringen

3 Varför byter vi namn Vi är samma företag, men har nya ambitioner för framtiden. Med förnyat fokus på en hållbar tillväxt i vår region kraftsamlar vi nu vår verksamhet under ett enda namn. Vårt nya namn speglar vår ambition att leda och utveckla framtidens energi. Samtidigt vill vi kunna erbjuda nya, hållbara energilösningar.

4 Vi har en ny vision och affärsidé ”Energi för framtida generationer” ”Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället”

5 Detta är Kraftringen Vi vill uppfattas som ett kunskapsföretag som engagerar oss i och tar ansvar för framtiden. Vi leder utvecklingen av det hållbara samhället och förbättrar framtiden redan idag. Vi vill att du ska uppfatta oss som en påläst kompis och känna förtroende för det vi kan berätta om olika energilösningar. Våra värdeord mod, ansvar och engagemang ska vara karaktäriserande för allt vi gör och allt vi säger.

6 Agenda Aktuella energifrågor Verksamheten under det gångna året Prisinformation 2014 Frågor Mingel och fika

7 EU:s inflytande EU:s tre pelare inom Energi - Säker försörjning - Förbättra klimatet - Stödja ekonomisk utveckling Fler lagar, regelverk och styrande skatter Den öppna marknaden prioriteras högt

8 År 2020EUSverige Förnybar Energi20%50% Energieffektivisering20% CO2 utsläpp20%40% Mål för klimat- och energipolitik

9 Kraftringens fokus Ambitionen är att bli klimatneutrala Utnyttja fjärrvärmenätet för ökad elproduktion Nytt biokraftvärmeverk i Örtofta Utveckla drivmedel med exempelvis biogas Kraftringens miljöcertifiering kräver ständiga förbättringar Fossilbränslefritt Region Skåne 2020

10 Målsättningar i regionen Klippan – Beslut om ny biobränsleeldad panna i värmeverket ska minska koldioxidutsläppen med 2000 ton/år Eslöv – Utsläpp av växthusgaser ska halveras till 2050 Lomma – Olja/el ska minska och ersättas med förnybar energi. Fjärrvärme och lokal användning av biobränslen Lund – Utsläpp växthusgaser ska minska minst 50% till 2020 och nära noll 2050

11 Nordisk slutkundsmarknad - elhandel Kan ses som ett första steg mot en gemensam Europeisk slutkundsmarknad, beräknad mellan 2015 och 2019 Gemensamt elcertifikatsmarknad med Norge 2012 Elhandelsbolaget blir kontakyta för kund

12 Det gångna året…

13 Förbättringar de senaste åren 2009 – Nytt halmbaserat fjärrvärmenät i Genarp 2010 – Återvunnen värme fördubblas från Örtofta sockerbruk 2011 – Ny biopanna i Östra Ljungby 2012 – Anslutning Max Lab IV 2013 - Ny fjärrvärmeledning Helsingborg, Landskrona och Lund påbörjas

14 Verksamheten det gångna året Vi tittar på våra kunders returtemperaturer Optimering av våra produktionsanläggningar Fortsatt förtätning i befintligt nät? Ständig utveckling av fjärrvärmen

15 Fjärrvärme - det hållbara valet Det finns ingen annan uppvärmningsform som bidrar mer till det hållbara samhället Fjärrvärme tillvaratar restprodukter som bränsle och återvinner värme från närliggande industrier och jordbruk, vilket skapar lokal tillväxt Vi byter succesivt ut våra bränslen för att producera helt fossilbränslefritt Slutna kretslopp

16 Våra spillvärmeleveranser Örtofta sockerbruk (60 GWh) - Detta motsvarar värmebehovet för cirka 4000 villor Slättäng/Ellinge panna 2 (17 GWh) - Detta motsvarar värmebehovet för cirka 1100 villor Framtida spillvärmeleveranser - MAX Lab IV (ca 45 GWh), 3000 villor - ESS (215 GWh), 14 000 villor

17 Örtofta biokraftvärmeverk Invigning april 2014 Ska producera både fjärrvärme och el genom förnybart bränsle (biobränslen) Vi kommer då minska globala utsläpp med cirka 205 000 ton och värma nästan 50 000 hushåll

18 Energikällor i fjärrvärmen 2012 2020 (prognos)

19 Priser 2014 - Från 1 januari

20 Prisutveckling fjärrvärme Omfattande fjärrvärmeinvesteringar medför en höjning av fjärrvärmepriset, samtidigt börjar vi se effekterna av våra investeringar, vilket gör att vi nu har en mer gynnsam prisutveckling än under föregående år. 3-årsavtal behåller sitt pris avtalstiden ut

21 StandardavtalRörligt avtal Fast avgift 4 000 kr/årFast avgift 0 kr/år Energiavgift 740 kr/MWhEnergiavgift 1 024 kr/MWh Prismodeller 2014, Privatkunder Vid tecknande av 3-års avtal, blir den fasta avgiften samma men energipriset blir Energiavgift 752 kr/MWhEnergiavgift 1 036 kr/MWh

22 Prismodeller 2014, Företagskunder Energipris Vinterpris, dec-feb640 kr/MWh Vårpris, mars-april475 kr/MWh Sommarpris, maj-sept350 kr/MWh Höstpris, okt-nov475 kr/MWh Effektavgifter Prisgrupp 2< D <= 100 kW897 kr/kW Prisgrupp 3< D <= 650 kW863 kr/kW Prisgrupp 4< D<= 1 000 kW828 kr/kW Prisgrupp 5D>1000 kW794 kr/kW Flödesavgift 3.50 kr per kbm

23 Enligt statistiken är Kraftringen den dyraste fjärrvärmeleverantören i Skåne. Varför är priserna så höga? Gör Kraftringen något för att sänka fjärrvärmepriserna? Kommer Kraftringen att kunna sänka sina fjärrvärmepriser på grund av Örtoftaverket? Frågor

24 Missa inte kvällens mingel Tips på hur du sköter din fjärrvärmeväxlare Fjärrvärmeproduktion förklarar hur det fungerar Kundservice hjälper dig med dina frågor Teckna ett elhandelsavtal Öppet Stadsnät – allt i samma kabel


Ladda ner ppt "REKO Träff November 2013. Nu byter vi namn till Kraftringen."

Liknande presentationer


Google-annonser