Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet En kommunal inventering (2005) av Möjas vatten och avlopp visar på en stor del underkända avlopp och höga närsalter i dricksvatten. På kommunens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet En kommunal inventering (2005) av Möjas vatten och avlopp visar på en stor del underkända avlopp och höga närsalter i dricksvatten. På kommunens."— Presentationens avskrift:

1 Projektet En kommunal inventering (2005) av Möjas vatten och avlopp visar på en stor del underkända avlopp och höga närsalter i dricksvatten. På kommunens inrådan bildades en ideell ekonomisk förening med syftet att ordna en gemensam lösning för Avlopp i Bergs by på Möja. En arbetsgrupp innom föreningen har sedan bildandet gjort en förstudie och genomförandeanalys för en total lösning för Avlopp och Vatten. Genomförandeanalysen visar att det är fullt möjligt att bygga ett gemensamt VA-anläggning. Renvattenfrågan löses genom avsaltning av sjövatten. Projektet bygger på frivilligt deltagande och ideellt arbete Projektet har stort stöd hos öns innevånare. Ca 90% av fastigheter och instutitioner* i upptagningsområdet är idag medlemmar i föreningen Nästa steg i projektet är själva genomförandet och en ombildning till samfällighetsförening/gemensamhetsanläggning. *Hamn, kyrka, skola, butik, restaurang, cafe, dansbana m.fl 1

2 Systemvy Vatten Avlopp Gemensam anläggning Enskilld anläggning
Avsaltning Trycksättning Enskillt rör Pumphus Abonnent Östersjön Reservoar Stamnät Mätare Användning BDT, WC Avlopp Avloppsrening Abonnent Pumphus Östersjön Enskillt rör Uppsamlingstank Stamnät Pump

3 Teknisk lösning Utsläpp till Östersjön 3 Avsaltningsanläggning
Intag Östersjön Saltvattenspump Reaktor - Omvänd osmos Vattenreservoarer Trycksättning Reservkraft Ledningsnät Gemesamt ledningsnät byggs LPS koncept används Enskilld stjärande pump till LPS nät Ledningsnät förbereds med anslutningsmöjlighet för framtida fastigheter Reningsverk Aktiv rening i Biovac, Topas e.d reningsverk Reningsverket dimensioneras initialt för 70m3/dygn, PE Byggnad Uppsamingstank Reaktortankar Lagringstank Utsläpp till Östersjön Framtidssäkring Reningsverk och stamledningar dimensioneras för framtida, ökade, behov. Skalbart. Ambitionen är att rena avloppet så långt som det är möjligt. Helst mindre utsläpp än vad gränsvärden tillåter 3

4 Ledningsnät Avlopp Vatten Intag/utsläpp ~70 hushåll
Hamn, kyrka, skola, butik, restauranger, cafe, dansbana m.fl Avlopp Vatten Intag/utsläpp 4

5 Dimensionering - flöde
Generellt 350PE / 100 hushåll Max-Min-Medel behov (m3/dygn) sommar Max-Min-Medel behov (m3/dygn) vinter Insug/utsläpp Råvattenpumpkapacitet (tryck, sug, flöde) Hushåll Kran (tryck, flöde) Hushållspumpskapacitet (tryck, flöde) Ledningsnät Diameter 1-n (mm) Krav på Ventiler/kopplingar (motstånd) Höjdkurva (max/min) Avsaltningsanläggning Avsaltningskapacitet (m3 per dygn) Renvattenreservoar (m3) Trycksättning (tryck, flöde) Reservkraft (effekt) Avloppsanläggning Uppsamlingstank (m3) Reningskapacitet (m3 per dygn) Returpump (tryck, flöde) Övrigt Tid till support/reparation Reservdelslager/princip Skalbarhet

6 Generella krav Hushåll Mätare (sort) Avsaltningsanläggning
Grävdjup (cm) Slangkvalitet Pumpanslutning (metod, kW, larm, etc) Hushållspumpkapacitet (tryck, flöde) Ledningsnät Grävdjup Frostvakt Krav på Ventiler/kopplingar Höjdkurva Insug/utsläpp Råvattenpumpkapacitet (tryck, sug, flöde) Princip Fliter Placering/djup Avstånd mellan insug/utsläpp Avsaltningsanläggning Kvalitet (material, livslängd, etc) Renvattenreservoar (m3) Trycksättning (tryck, flöde) Felkänslighet Reservkraft (effekt) Krav på byggnad Smak Avloppsanläggning Uppsamlingstank (m3) Reningskapacitet (m3 per dygn) Övrigt Tid till support/reparation Underhåll Larm Reservdelslager/princip Övriga viktiga aspekter?

7 Övriga aspekter Projektering Samfällighetsbildning Kommungodkännande
Planering av grävning (exakt placering av rör, ventiler, skarvar) Nerläggning av rör Driftsättning av reningsverken Integration av abonnenter Samfällighetsbildning Lantmäteriförättning pågår Strandskydd Kommungodkännande Övriga godkännande Bidrag söks Konsult upphandlas

8 Projektplan 8

9 Nästa steg Samfällighetsbildning Slutlig dimensionering Arrendeavtal
Upphandling - Avsaltningsverk Upphandling - Avloppsverk Upphandling - Pumpar Upphandling - Grävning & Byggnader Upphandling - Rör Bygglov Byggnad/installation Avloppsverk Byggnad/installation Avsaltningsverk Grävning och nerläggning av ledningsnät Installation hos abonnent (gräv/pump/mätare/m.m) Integration/Kalibrering Förvaltningsplan


Ladda ner ppt "Projektet En kommunal inventering (2005) av Möjas vatten och avlopp visar på en stor del underkända avlopp och höga närsalter i dricksvatten. På kommunens."

Liknande presentationer


Google-annonser