Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet  En kommunal inventering (2005) av Möjas vatten och avlopp visar på en stor del underkända avlopp och höga närsalter i dricksvatten.  På kommunens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet  En kommunal inventering (2005) av Möjas vatten och avlopp visar på en stor del underkända avlopp och höga närsalter i dricksvatten.  På kommunens."— Presentationens avskrift:

1 Projektet  En kommunal inventering (2005) av Möjas vatten och avlopp visar på en stor del underkända avlopp och höga närsalter i dricksvatten.  På kommunens inrådan bildades en ideell ekonomisk förening med syftet att ordna en gemensam lösning för Avlopp i Bergs by på Möja.  En arbetsgrupp innom föreningen har sedan bildandet gjort en förstudie och genomförandeanalys för en total lösning för Avlopp och Vatten.  Genomförandeanalysen visar att det är fullt möjligt att bygga ett gemensamt VA- anläggning. Renvattenfrågan löses genom avsaltning av sjövatten.  Projektet bygger på frivilligt deltagande och ideellt arbete  Projektet har stort stöd hos öns innevånare. Ca 90% av fastigheter och instutitioner* i upptagningsområdet är idag medlemmar i föreningen  Nästa steg i projektet är själva genomförandet och en ombildning till samfällighetsförening/gemensamhetsanläggning. *Hamn, kyrka, skola, butik, restaurang, cafe, dansbana m.fl

2 Östersjön Pumphus Avsaltning Reservoar Trycksättning Abonnent Enskillt rör Östersjön Pumphus Avloppsrening Uppsamlingstank Abonnent Enskillt rör Vatten Avlopp Pump Mätare Systemvy Användning BDT, WC Gemensam anläggning Enskilld anläggning Stamnät

3 Teknisk lösning Avsaltningsanläggning  Intag Östersjön  Saltvattenspump  Reaktor - Omvänd osmos  Vattenreservoarer  Trycksättning  Reservkraft Ledningsnät  Gemesamt ledningsnät byggs  LPS koncept används  Enskilld stjärande pump till LPS nät  Ledningsnät förbereds med anslutningsmöjlighet för framtida fastigheter Reningsverk  Aktiv rening i Biovac, Topas e.d reningsverk  Reningsverket dimensioneras initialt för 70m3/dygn, 350-400PE  Byggnad  Uppsamingstank  Reaktortankar  Lagringstank  Utsläpp till Östersjön Framtidssäkring  Reningsverk och stamledningar dimensioneras för framtida, ökade, behov. Skalbart.  Ambitionen är att rena avloppet så långt som det är möjligt. Helst mindre utsläpp än vad gränsvärden tillåter

4 Ledningsnät - ~70 hushåll - Hamn, kyrka, skola, butik, restauranger, cafe, dansbana m.fl Avlopp Vatten Intag/utsläpp

5 Dimensionering - flöde Generellt  350PE / 100 hushåll  Max-Min-Medel behov (m3/dygn) sommar  Max-Min-Medel behov (m3/dygn) vinter Insug/utsläpp  Råvattenpumpkapacitet (tryck, sug, flöde) Hushåll  Kran (tryck, flöde)  Hushållspumpskapacitet (tryck, flöde) Ledningsnät  Diameter 1-n (mm)  Krav på Ventiler/kopplingar (motstånd)  Höjdkurva (max/min) Avsaltningsanläggning  Avsaltningskapacitet (m3 per dygn)  Renvattenreservoar (m3)  Trycksättning (tryck, flöde)  Reservkraft (effekt) Avloppsanläggning  Uppsamlingstank (m3)  Reningskapacitet (m3 per dygn)  Returpump (tryck, flöde) Övrigt  Tid till support/reparation  Reservdelslager/princip  Skalbarhet

6 Generella krav Hushåll  Mätare (sort)  Grävdjup (cm)  Slangkvalitet  Pumpanslutning (metod, kW, larm, etc)  Hushållspumpkapacitet (tryck, flöde) Ledningsnät  Slangkvalitet  Grävdjup  Frostvakt  Krav på Ventiler/kopplingar  Höjdkurva Insug/utsläpp  Råvattenpumpkapacitet (tryck, sug, flöde)  Princip  Fliter  Placering/djup  Avstånd mellan insug/utsläpp Avsaltningsanläggning  Kvalitet (material, livslängd, etc)  Renvattenreservoar (m3)  Trycksättning (tryck, flöde)  Felkänslighet  Reservkraft (effekt)  Krav på byggnad  Smak Avloppsanläggning  Kvalitet (material, livslängd, etc)  Uppsamlingstank (m3)  Reningskapacitet (m3 per dygn)  Felkänslighet  Krav på byggnad Övrigt  Tid till support/reparation  Underhåll  Larm  Reservdelslager/princip  Övriga viktiga aspekter?

7 Övriga aspekter  Projektering  Planering av grävning (exakt placering av rör, ventiler, skarvar)  Nerläggning av rör  Driftsättning av reningsverken  Integration av abonnenter  Samfällighetsbildning  Lantmäteriförättning pågår  Strandskydd  Kommungodkännande  Övriga godkännande  Bidrag söks  Konsult upphandlas

8 Projektplan

9 Nästa steg  Samfällighetsbildning  Slutlig dimensionering  Arrendeavtal  Upphandling - Avsaltningsverk  Upphandling - Avloppsverk  Upphandling - Pumpar  Upphandling - Grävning & Byggnader  Upphandling - Rör  Bygglov  Byggnad/installation Avloppsverk  Byggnad/installation Avsaltningsverk  Grävning och nerläggning av ledningsnät  Installation hos abonnent (gräv/pump/mätare/m.m)  Integration/Kalibrering  Förvaltningsplan


Ladda ner ppt "Projektet  En kommunal inventering (2005) av Möjas vatten och avlopp visar på en stor del underkända avlopp och höga närsalter i dricksvatten.  På kommunens."

Liknande presentationer


Google-annonser