Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BAGA är ett svenskt företag som tillverkar reningsverk för Nordiska förhållanden Patrik Ellis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BAGA är ett svenskt företag som tillverkar reningsverk för Nordiska förhållanden Patrik Ellis."— Presentationens avskrift:

1 BAGA är ett svenskt företag som tillverkar reningsverk för Nordiska förhållanden Patrik Ellis

2  Inläckage  Ventilation  Dricksvatten Utbildningsdag BAGA – Produkter 2014

3 •Hög flödesbelastning på anläggningen •Infiltration blir underdimensionerad •Driftkostnaderna ökar •Fel vatten •Gamla rör •Placering •Dålig dränering •Sättningar i rörgrav •Dagvatten… Vad beror inläckage på? Inläckage ger problem…. Anslutning & Inläckage

4 Placering av anläggning

5 Förhindra inläckage och fel vatten!  Dränera installationen, sk avskärmande dränering  Förhindra sättningar i rörgrav  Gräv rätt och packa rätt i rörgrav  Kontrollera dagvatten

6 Rörgraven En ojämn rörgrav med en dåligt packning kan resultera i ett ojämt tryck på ledningen. Blir skarven utsatt för ett ojämt tryck kommer ledningen att antingen:  Läcka ut orenat avloppsvatten  Läcka in annat vatten

7 Rörgraven En sättning i rörgraven kan orsaka två allvarliga problem:  Isärdragning vid skarv på grund av längre väg med IN/UT läckage som följd  Vattenlås som förhindrar ventilation

8 Ventilation

9 Ventilation, Självfall Luftens kontra vattnets väg från bädd till slamavskiljare Från slamavskiljare vidare till ventilation taknock.

10 Ventilation vid pumpning! Ventilation måste ordnas separat för: •Slamavskiljare •Infiltration/Markbädd

11 Ventilation & Lukt Topografi: BergSkogSvacka, dal

12 Ventilation – Vad kan gå fel?

13 Ventilation, vad kan gå fel? PumpningPumpning till fördelningsbrunn kan ge lukt!Långt avstånd till anläggning och flera husUteblivet drag på grund av rensbrunnarTrasiga vattenlås i källartrappaLukt på fel ställeListan kan göras längre

14 Hur påverkar dricksvatten- innehållet? pH •Högt pH •Lågt pH gör vattnet aggressivt dH •Hårt vatten ger hög alkanitet •Mjukt vatten ger låg alkanitet Alkanitet •Hög alkanitet ger vattnet hög buffringsförmåga •Hur trögt är det att ändra pH i vattnet? Klorider •Påverkar densiteten Järn & Mangan •Färg •Utfällningar •Smak

15 Vattenfilter!  Backspolande,  Backspolande & regenererande  Förbrukande

16 Backspolande! Stora mängder vatten vid backspolningHöga flöden som skall gå på dagvattenKan orsaka slamflykt i avlopp

17 Som backspolande filterKMnO4 som tar död på den biologiska processenNaCl tar död på bakterierNaCl ändrar vattnets densitetAvhärdningsfilter bl a ändrar vattnets karaktär. Sänker dH.Dessa filter måste backspolas mot dagvatten Backspolande & regenererande!

18 Backspolas oftast inte Filtermassan förbrukas och försvinner. Måste fyllas på. Vattnets karaktär förändras över tiden. Ofta avsyrningsfilter som höjer vattnets: pH dH Alkanitet Förbrukande

19 Undvik kombifilter som både tar Fe, Mn och Avhärdar samtidigt.

20 Frågor Övrigt


Ladda ner ppt "BAGA är ett svenskt företag som tillverkar reningsverk för Nordiska förhållanden Patrik Ellis."

Liknande presentationer


Google-annonser