Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BAGA är ett svenskt företag som tillverkar reningsverk för Nordiska förhållanden Patrik Ellis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BAGA är ett svenskt företag som tillverkar reningsverk för Nordiska förhållanden Patrik Ellis."— Presentationens avskrift:

1 BAGA är ett svenskt företag som tillverkar reningsverk för Nordiska förhållanden
Patrik Ellis

2 Inläckage Ventilation Dricksvatten
Utbildningsdag BAGA – Produkter 2014 Inläckage Ventilation Dricksvatten

3 Anslutning & Inläckage
Inläckage ger problem…. Hög flödesbelastning på anläggningen Infiltration blir underdimensionerad Driftkostnaderna ökar Fel vatten Vad beror inläckage på? Gamla rör Placering Dålig dränering Sättningar i rörgrav Dagvatten…

4 Placering av anläggning

5 Förhindra inläckage och fel vatten!
Dränera installationen, sk avskärmande dränering Förhindra sättningar i rörgrav Gräv rätt och packa rätt i rörgrav Kontrollera dagvatten

6 Rörgraven En ojämn rörgrav med en dåligt packning kan resultera i ett ojämt tryck på ledningen. Blir skarven utsatt för ett ojämt tryck kommer ledningen att antingen: Läcka ut orenat avloppsvatten Läcka in annat vatten

7 Rörgraven En sättning i rörgraven kan orsaka två allvarliga problem:
Isärdragning vid skarv på grund av längre väg med IN/UT läckage som följd Vattenlås som förhindrar ventilation

8 Ventilation

9 Ventilation, Självfall
Luftens kontra vattnets väg från bädd till slamavskiljare Från slamavskiljare vidare till ventilation taknock.

10 Ventilation vid pumpning!
Ventilation måste ordnas separat för: Slamavskiljare Infiltration/Markbädd

11 Ventilation & Lukt Topografi: Berg Skog Svacka, dal

12 Ventilation – Vad kan gå fel?

13 Ventilation, vad kan gå fel?
Pumpning Pumpning till fördelningsbrunn kan ge lukt! Långt avstånd till anläggning och flera hus Uteblivet drag på grund av rensbrunnar Trasiga vattenlås i källartrappa Lukt på fel ställe Listan kan göras längre

14 Hur påverkar dricksvatten-innehållet?
pH Högt pH Lågt pH gör vattnet aggressivt dH Hårt vatten ger hög alkanitet Mjukt vatten ger låg alkanitet Alkanitet Hög alkanitet ger vattnet hög buffringsförmåga Hur trögt är det att ändra pH i vattnet? Klorider Påverkar densiteten Järn & Mangan Färg Utfällningar Smak

15 Vattenfilter! Backspolande, Backspolande & regenererande Förbrukande

16 Backspolande! Stora mängder vatten vid backspolning
Höga flöden som skall gå på dagvatten Kan orsaka slamflykt i avlopp

17 Backspolande & regenererande!
Som backspolande filter KMnO4 som tar död på den biologiska processen NaCl tar död på bakterier NaCl ändrar vattnets densitet Avhärdningsfilter bl a ändrar vattnets karaktär. Sänker dH . Dessa filter måste backspolas mot dagvatten

18 Förbrukande Ofta avsyrningsfilter som höjer vattnets:
Backspolas oftast inte Filtermassan förbrukas och försvinner. Måste fyllas på. Vattnets karaktär förändras över tiden. Ofta avsyrningsfilter som höjer vattnets: pH dH Alkanitet

19 Undvik kombifilter som både tar Fe, Mn och Avhärdar samtidigt.

20 Övrigt Frågor


Ladda ner ppt "BAGA är ett svenskt företag som tillverkar reningsverk för Nordiska förhållanden Patrik Ellis."

Liknande presentationer


Google-annonser