Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-27. Vikasjön i Falu kommun 2014-06-27 Varför Vikasjön? • Mot slutet av 1970-talet försämrades vattenkvaliteten i Vikasjön påtagligt – vattnet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-27. Vikasjön i Falu kommun 2014-06-27 Varför Vikasjön? • Mot slutet av 1970-talet försämrades vattenkvaliteten i Vikasjön påtagligt – vattnet."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-27

2 Vikasjön i Falu kommun

3 2014-06-27 Varför Vikasjön? • Mot slutet av 1970-talet försämrades vattenkvaliteten i Vikasjön påtagligt – vattnet blev allt grönare och vassarna tätnade • Problem med badvattenkvaliteten pga bakterier • 1987 inventerades avloppen runt sjön – många hade direktutsläpp till Vikasjön eller till bäckar/diken som leder till Vikasjön • 1996 konstateras i rapporten ”Vikasjön- vattenkvalité, näringstillsförsel och åtgärdsbehov” att Vikasjöns vattenkvalitet fortfarande försämrades • I ovanstående rapport bedöms att jordbruk och enskilda avlopp svarar för ungefär lika stor del av fosfortillförseln och • att målsättningen bör vara att stabilisera vattenkvaliteten på nuvarande nivå vilket innebär att fosfortillförseln behöver minska med 100-125 kg/år

4 2014-06-27

5 Vad har då gjorts? • 1982 - fick Vika Kyrkby ett nytt reningsverk (minskning fosforutsläpp över 300 kg) vilket visade sig inte vara tillräckligt för sjön även om reningsverkets utsläpp nu bedöms som marginellt • 1996 – avlopp i Hagelsnäs och Rankhyttan åtgärdas, reducerar fosforutsläppen med 15 kg/år • 1997 - började undersökningar göras av hur enskilda avlopp skulle åtgärdas – vilket visade sig vara problematiskt – dock åtgärdades avloppen på 11 fastigheter • 2000 - kommunen får statliga lokala investeringspengar (LIP) för att åtgärda avloppen runt Vikasjön • Investeringspengarna går till 3 projekt för att minska fosforutsläppen till sjön • 2005 - tillsyn på jordbruk bl a på skyddszoner vid vattendrag och gödselhantering

6 2014-06-27 De 3 LIP-projekten – åtgärd 6 • Avloppen från 55 fastigheter i byn Strand åtgärdas genom en gemensam lösning • Lösningen är en säsongsanpassad anläggning som vintertid drivs som fällningsdamm och sommartid användas för bevattning av energigröda • Minskade utsläpp till vatten – 44 kg fosfor/år

7 2014-06-27 De 3 LIP-projekten – åtgärd 7 • Runt Vikasjön bedömdes att 35 fastigheter med enskilda avlopp behövde förbättras • Lösning genom att enskilda lösningar eller mindre gemensamhetsanläggningar byggdes • Minskade utsläpp till vatten efter avslutat LIP-projekt 2003 – 20 kg fosfor/år • 27 fastigheter åtgärdade fram till nu

8 2014-06-27 De 3 LIP-projekten – åtgärd 8 • Leda avloppet från 20 fastigheter med undermåliga enskilda avlopp till ett befintligt allmänt (kommunalt) reningsverk • Minskade utsläpp till vatten – 18 kg fosfor/år • Miljöinvesteringsregistret på www.naturvardsverket.se > sveriges miljömål > ett hållbart samhälle > goda exempel > länkar

9 2014-06-27 Resultat och räcker det? • För att stabilisera vattenkvaliteten på 1995 års nivå behöver fosfortillförseln minska med 100-125 kg/år • 15 kg minskning av fosfortillförsel genom åtgärder på avloppen i 2 ”byar” • ? kg minskning av fosfortillförsel genom åtgärder på 11 enskilda avlopp • 82 kg minskning av fosfortillförsel genom LIP-projekten (2003) • ? kg minskning av fosfortillförsel genom att fler enskilda avlopp åtgärdats sedan 2003 • ? kg minskning av fosfortillförsel genom åtgärder inom jordbruket • TOTALT 97 kg + ? kg

10 2014-06-27 Tack för mig!


Ladda ner ppt "2014-06-27. Vikasjön i Falu kommun 2014-06-27 Varför Vikasjön? • Mot slutet av 1970-talet försämrades vattenkvaliteten i Vikasjön påtagligt – vattnet."

Liknande presentationer


Google-annonser