Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella åtgärdsunderlag för åtgärder relaterade till övergödning via diffus påverkan 9/11 Mikael Gyllström (& Martin H Larsson, Peo Boholm, Mathias.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella åtgärdsunderlag för åtgärder relaterade till övergödning via diffus påverkan 9/11 Mikael Gyllström (& Martin H Larsson, Peo Boholm, Mathias."— Presentationens avskrift:

1 Nationella åtgärdsunderlag för åtgärder relaterade till övergödning via diffus påverkan 9/11 Mikael Gyllström (& Martin H Larsson, Peo Boholm, Mathias Cramér)

2 Vad? •För vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status och där orsaken är övergödning. •Lokal (per vattenförekomst / del-ARO) uppskattning av 9 åtgärders potentiella effekt och kostnad

3 Varför? •Rätt åtgärder kan riktas till de områden där de gör mest nytta för minst peng •Det går att bedöma kostnad och effekt för olika typer av åtgärder och av ett åtgärdsprogram •Bättre styrmedel? •En diskussion om kvalitetsundantag möjliggörs

4 Åtgärdsbehov: 354 kg fosfor Jaha? Och nu då?

5 strukturkalkning Fosfor- dammar Gödsling enl rek Våtmark anpassad skyddszon kalkfilterdike Enskilda avlopp Skyddszon tvåstegsdiken strukturkalkning Fosfordammar Gödsling enl rek Våtmark anpassad skyddszon kalkfilterdike Enskilda avlopp Skyddszon tvåstegsdiken Åtgärdsbeho v

6 Hur? •Åtgärdsutrymmet kopplas till geografiska attribut. •Gisanalyser + schabloner och antaganden ger beräkning av åtgärdspotential och kostnad •per vattenförekomst el delARO •Den sammanlagda effekten av åtgärderna räknas om med aktuell åtgärdskombination per del- ARO/VFK –ej lika med summan av delarna!

7 Läget ÅtgärdstatusBeräknad leveranstid Strukturkalkning”klar”, finputsas1 vecka Enskilda avloppNästan klar, avvaktar info från HaV 2 veckor SkyddszonerI princip klar, behöver skapa GIS-skikt 2 veckor kalkfilterdikenGIS-skikt nästan klara och beräkningsmetod klar. 3 veckor fosfordammarArbete pågår Om metodtest ser bra ut: 2 veckors arbetstid. 3-5 veckor

8 Läget forts… ÅtgärdstatusBeräknad leveranstid Anpassade skyddszoner Ej påbörjad. Viss metodutveckling behövs. ? 2 veckors jobb. TvåstegsdikenEj påbörjad. Metodutveckling krävs ? 2 veckors jobb. VåtmarkerEj påbörjad. Svår.? 2-3 veckors jobb. Stallgödsling enligt rekommendationer. Ej påbörjad. Dialog med SJV om metod påbörjad. ?

9 Resultat: GIS-skikt via blått + Excelfiler på SharePoint Ett ”produktblad” per åtgärd (SP) Teknisk dokumentation (SP)

10 Länsstyrelserna: •Beting! •Kvalitetssäkring och kommentarer på produkten •Chans att förbättra lokalt med egen input för vissa åtgärder

11 Tack för mig!

12 Åtgärder utan marginaleffektKostnadseffektivitet (kr/kgP) Åtgärder med marginaleffektKostnadseffektivitet (kr/kgP) Strukturkalkning0 0 Anpassad skyddszon441Gödsling enligt gällande rekommendationer 839 Fosfordammar768Anpassad skyddszon884 Gödsling enligt gällande rekommendationer 839Fosfordammar1 452 Våtmark3 200Kalkfilterdike8 522 Tvåstegsdiken5 093Våtmark9 290 Kalkfilterdike5 311Tvåstegsdiken9 635 Enskilda avlopp10 354Enskilda avlopp10 354 Skyddszon (20 m bred)16 035Skyddszon (20 m bred)25 727

13 Effekt/kostnad från åtgärdsbibliotek (ev med lokal anpassning) Åtgärdsutrymme i aktuellt tillrinningsområde Åtgärdens totala effekt/kostnad i området Grundläggande arbetssätt

14 ”Åtgärdsutrymmet” – den svåra nöten Åtgärds- utrymme Antagande ”x” Förenkling ”x” GIS-lager ”x” Antagande ”y” GIS-lager ”y, z”

15 Exempel -strukturkalkning Utrymme • Areal åkermark från SJV:s blockdata: 872 ha • Andel åkermark med lerjord >15 % ler (jordartskarta) 81 % • Areal åkermark med lerjord: 711 ha Effekt • Åtgärdsbibliotek: minskning med 0,24 kg/ha Total potential strukturkalk: 711 ha  0,24 kg/ha = 162 kg fosfor

16


Ladda ner ppt "Nationella åtgärdsunderlag för åtgärder relaterade till övergödning via diffus påverkan 9/11 Mikael Gyllström (& Martin H Larsson, Peo Boholm, Mathias."

Liknande presentationer


Google-annonser