Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer Håkan Häggström Länsstyrelsen i Stockholms län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer Håkan Häggström Länsstyrelsen i Stockholms län"— Presentationens avskrift:

1 Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer Håkan Häggström Länsstyrelsen i Stockholms län hakan.haggstrom@ab.lst.se

2 Miljökvalitetsnormer (MKN)  Ett gränsvärde som inte får överskridas  Parallell till MKN för luft  Hänsyn skall tas till MKN vid all verksamhet  Riskerar en MKN att överträdas skall ett åtgärdsprogram tas fram  Miljöbalken 5 kap, Vattenförvaltningsförordningen

3 Miljökvalitetsnormer (MKN)  MKN=God ekologisk status 2015  Undantag: –Tröghet i systemen –Tekniskt omöjligt –Samhällsekonomiskt orimligt  Tidsundantag –Övergödda vatten 2021

4 Miljökvalitetsnormer (MKN)  Kraftigt modifierade vatten –Hydromorfologisk påverkan –Stora kraftverksdammar –Stockholms ström, Lilla Värtan, Bälstaån

5 Åtgärdsprogram  Vatten som riskerar att inte uppnå god status till 2015  Förmodligen på en generell nivå

6 Norrtäljes avrinningsområden  Skeboån  Broströmmen  Norrtäljeån  Åkerströmmen  Kustområden där emellan

7 Skeboån  Minska belastningen från: –Jordbruksmark –Avloppsreningsverk –Hyggen –Enskilda avlopp

8 Kustområde mellan Skeboån och Broströmmen  Minska belastningen från: –Jordbruksmark –Avloppsreningsverk –Hyggen –Enskilda avlopp

9 Broströmmen  Minska belastningen från: –Jordbruksmark –Avloppsreningsverk –Enskilda avlopp –Hyggen

10 Norrtäljeån  Minska belastningen från: –Jordbruksmark –Enskilda avlopp –Dagvatten

11 Kustområde mellan Norrtäljeån och Åkerströmmen  Minska belastningen från: –Jordbruksmark –Enskilda avlopp –Avloppsreningsverk

12 Åkerströmmen  Minska belastningen från: –Jordbruksmark –Enskilda avlopp –Dagvatten

13 Sammanfattning Norrtälje kommun  Minska belastningen från: –Jordbruksmark –Avloppsreningsverk –Enskilda avlopp –Dagvatten –Hyggen  Åtgärda vandringshinder

14 Sammanfattning Norrtälje kommun  Möjliga åtgärder - övergödning: –Anlägga våtmarker i jordbruksmark –Utbyggnad av kommunalt VA –Förbättra enskilda avlopp, t ex mini-reningsverk –Skyddszoner närmast vatten vid kalhuggning

15 Vad gör kommunen?  Förbättrar enskilda avlopp  VA-utbyggnad  Dagvattenrening

16 Vad gör lantbrukare?  Anlägger våtmarker  Anlägger skyddszoner  Ansluter sig till Greppa näringen

17 Räcker dessa åtgärder?

18 Räcker dessa åtgärder? Det är omöjligt att säga

19 Räcker dessa åtgärder? Det är omöjligt att säga, men det är en bra början

20


Ladda ner ppt "Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer Håkan Häggström Länsstyrelsen i Stockholms län"

Liknande presentationer


Google-annonser