Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Niklas Holmgren, strateg Nationellt seminarium åtgärdsplanering 2013-09-11 Vanliga åtgärder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Niklas Holmgren, strateg Nationellt seminarium åtgärdsplanering 2013-09-11 Vanliga åtgärder."— Presentationens avskrift:

1 Niklas Holmgren, strateg Nationellt seminarium åtgärdsplanering 2013-09-11 Vanliga åtgärder

2 Efterbehandling förorenade områden Miljöskydd Kalkning Grundvattenskydd Jordbruk och jordbruksstöd inkl våtmarker Kommunal VA och enskilda avlopp Fiskvård

3 Efterbehandling förorenade områden Exempel Oskarshamn hamn och EBH-utdragenOskarshamn hamn Importmallar från VM: EBH (klar för kvalitetsgranskning) SPIMFAB (klart) Statliga förorenade områden (SGU) (underlag klart) Försvaret

4 Exempel metodik EBH 1.Exportera ut ur EBH alla objekt klass 1 2.Rensa i filen 3.Koppla till ytvatten och grundvatten (200 m) 4.Hämta in importmall VISS åtgärder 5.Matcha fälten 6.Upp till resp. län att kvalitetssäkra/läsa in

5 Miljöskydd 28. Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, vilka kan ha en inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. 29. Länsstyrelserna behöver säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster. Kalmar reningsverk - exempelKalmar reningsverk

6 Kalkning Exempel FylleånFylleån Kalkningsobjekt: Fullhövden

7

8 Vattentäkter och vattenskyddsområden Sekretess utredning – Länsstyrelsen Kalmar Exempel från förra cykeln

9 Miljöstöd Miljöstödsareal utbetalt 2011 per delavrinningsområde (Blått Plus GIS Länsstyrelserna) Exempel en åtgärd utbetalt stöd skyddszon: http://vatten7.meridium.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0037333http://vatten7.meridium.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0037333 FyrisSKZ – skyddszonsdatabas (http://fyrisskz.slu.se/haro/ )–http://fyrisskz.slu.se/haro/

10

11

12 Våtmarker

13 Från SMHI till VISS - våtmarker

14 Enskilda avlopp - avrinningsområdesnivå Data underlag från SCB å IVL

15 Fysisk påverkan - åtgärder

16 Tack för er uppmärksamhet! niklas.holmgren@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Niklas Holmgren, strateg Nationellt seminarium åtgärdsplanering 2013-09-11 Vanliga åtgärder."

Liknande presentationer


Google-annonser