Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenbrukets miljöeffekter och hur man kan bedriva uppföljning Anders Alanärä Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö SLU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenbrukets miljöeffekter och hur man kan bedriva uppföljning Anders Alanärä Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö SLU."— Presentationens avskrift:

1 Vattenbrukets miljöeffekter och hur man kan bedriva uppföljning Anders Alanärä Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö SLU

2 1.Fiskodlingens miljöeffekter – resultat från undersökning 2.Lokalisering av odlingslokaler och dimensionering av tillstånd 3.Kontrollprogram och uppföljning

3 Utsläpp från fiskodling År 197019751980198519901995200020052010 0 5 10 15 20 25 30 35 kg fosfor per ton prod. fisk Typvärden • 6-7 kg P / ton • 55-65 kg N / ton

4 Projektets mål har varit att 1.klargöra de huvudsakliga närsaltseffekterna av fiskodling genom att systematiskt analysera kontrollprogram 2.belägga vilka typer av vattenområden som är lämpliga för odling 3.ge förslag till en ny modell för att beräkna lämplig produktionsvolym utifrån ett givet närsaltsutrymme. Rapporten finns på www.slu.se/viltfiskmiljo

5 Följande kriterier har används för val av odlingar: 1.odlingen skall ligga i sötvatten (sjö eller kraftverksmagasin), 2.bedrivit verksamhet under minst 10 år, 3.program för recipientkontroll skall finnas tillgängliga, 4.samt att odlingens produktion under perioden skall finnas dokumenterad. Av 191 undersökta odlingar uppfyllde 13 odlingar ovanstående kriterier. Metod

6 Närsaltseffekter av fiskodling Inteckning av P-utrymme Odling • Nuvarande tillståndsgivna produktion ligger på sammanlagt 2750 ton. • Den totala potentialen ligger på ca 35 000 ton per år. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 12345678910111213

7 Odling Påverkansgrad 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 12345678910111213 God status Hög status Ursprungsstatus Slutsats: inga övergödningsproblem → starkt överdriven ”försiktighet” i många fall Närsaltseffekter av fiskodling

8 EU:s ramdirektiv för vattenkvalitet Fiskodling och relation till ramdirektivet: • Fosfor • Växtplankton • Siktdjup • Syrgas • mm

9 Dimensionering av tillstånd Verktyg för bransch och myndigheter Modellutveckling pågår via uppdrag från Jordbruksverket

10 Projekt AquaBest Dimensionering av odlingstillstånd och flödestransport av fosfor ?

11 Preliminärt beslut odlingsvolym utifrån tillgängliga data Vid stor osäkerhet i datakvalitet tillämpas försiktighetsprincipen Tidsbegränsat tillstånd i 5-10 år Under tiden inrättas ett kontrollprogram Tillståndsgiven produktion revideras och fastställs Huvudproblem vid tillståndsgivning: Tillförlitliga data saknas!

12 Utvärdering av kontrollprogram Tolv av 13 utvärderade odlingar var anslutna till samordnade recipientkontrollprogram (SRK) kvaliteten på kontrollprogrammen vid odlingen bedöms i •fyra fall bedöms som hög, •sex fall som medelhög och •tre fall som låg Avståndet till kontrollpunkt för provtagning ligger i genomsnitt 4.6 km från odling. I fyra fall ligger kontrollpunkten mindre än 1 km från odlingen, medan den i tre fall ligger ca 10 km från odlingen

13 Utvärdering av kontrollprogram Någon utvärdering och analys av miljöeffekter görs nästan aldrig!

14 Hur bör ett kontrollprogram se ut? Uppdrag från Jordbruksverket • Vilka kemiska och biologiska parametrar bör ingå? • Andra parametrar: lukt, ljud, etc ? • Provtagningsfrekvens? • Differentierade program beroende på produktionens storlek - kostnadsaspekt? • Samordnade eller enskilda program? • Vem ansvarar för uppföljning och analys?

15 Miljörapport 1.Innehåller uppgifter på produktion, dödlighet, fodertyp, foderanvändning, sjukdomar, rymlingar, mm 2.Odlingens miljöbelastning beräknas utifrån ovanstående uppgifter – ”fosfordos till miljön” 3.Den årliga belastningen måste sammankopplas med resultaten från kontrollprogrammet – ”effekt av fosfordos”

16 Miljörapport Kontrollprogram DatabasAnalysRapportering Miljöövervakning av fiskodling

17 Pågående forskning: flöde av näringsämnen från odling till omgivande ekosystem


Ladda ner ppt "Vattenbrukets miljöeffekter och hur man kan bedriva uppföljning Anders Alanärä Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö SLU."

Liknande presentationer


Google-annonser