Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Claudia von Brömssen SLU. Uppdrag från Naturvårdsverket: • Få fram ett standardset av statistiska analyser för dataserier inom Naturvårdsverkets och länens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Claudia von Brömssen SLU. Uppdrag från Naturvårdsverket: • Få fram ett standardset av statistiska analyser för dataserier inom Naturvårdsverkets och länens."— Presentationens avskrift:

1 Claudia von Brömssen SLU

2 Uppdrag från Naturvårdsverket: • Få fram ett standardset av statistiska analyser för dataserier inom Naturvårdsverkets och länens miljöövervakningen. • Utreda möjlighet, lämplighet och funktionen för ett nätverk av statistiskt kunniga personer som kan vara till hjälp för Naturvårdsverkets miljöövervakning.

3 Vi kommer att presentera metoder som är framtagna för att analysera miljödata, speciellt metoder för att: skilja naturlig från antropogen variation analysera trender upptäcka brytpunkter analysera multivariata data (många variabler, många platser,…) Viktiga punkter att ta upp för varje metod Hur hanterar man: autokorrelation, värden under detektionslimit, … Vilka data kan analyseras med föreslagna metoder, vilka förutsättningar måste vara uppfyllda, när måste man vara försiktigt, vilka slutsatser kan man (inte) dra av analysresultaten Andra punkter som är viktigt i projektet granskning av datakvalitet, visualisering av data, statistiska aspekter i bedömningen av uppfyllelse av miljökvalitetsnormer, styrkeberäkningar, frågor kring sampling

4 Metoderna kommer att ingå i ett beslutsschema som personer med begränsad kunskap i statistik ska kunna använda vid analys av miljöövervakningsdata. Idén är att följa avnämaren från frågeställning över visualisering och granskning av datakvalitén till lämpliga analyser

5

6 Dagens presentationer Visualisering (Anders Grimvall, Linköpings Universitet & Havsmiljöinstitutet) Uppdelning av varians i naturliga och antropogena komponenter (Jacob Carstensen, Århus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser) Skattning av trendkurvor och förändring över tiden (Claudia von Brömssen, SLU) Brytpunktsdetektion (Thorsten Blenckner, Stockholms Universitet) Multivariata data (Håkan Fridén, IVL & Mittuniversitetet) Bedömning av uppfyllelse av miljökvalitetsnormer och relation till gränsvärden (Sören Holm, SLU) Styrkeberäkningar (Anders Bignert, Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm)


Ladda ner ppt "Claudia von Brömssen SLU. Uppdrag från Naturvårdsverket: • Få fram ett standardset av statistiska analyser för dataserier inom Naturvårdsverkets och länens."

Liknande presentationer


Google-annonser