Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning av handikappanpassning Sunne kommun juli 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning av handikappanpassning Sunne kommun juli 2012."— Presentationens avskrift:

1 Granskning av handikappanpassning Sunne kommun juli 2012

2 © 2011 Deloitte AB 2Rapport avseende granskning av handikappanpassning Granskning av handikappanpassning Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ger ramarna för det handikappolitiska arbetet i Sverige fram till år 2010 och är även grunden för det fortsatta arbetet under 2011-2016. Med handlingsplanen finns en struktur för hur delaktighetsperspektivet för personer med funktionshinder ska kunna genomsyra alla samhällsområden. I lagstiftningen ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. Revisionsfrågan att besvara är huruvida tillgänglighetsarbetet avseende fysiska och enkelt avhjälpta hinder i Sunne kommun är ändamålsenligt och leder till önskvärda resultat.

3 © 2011 Deloitte AB 3Rapport avseende granskning av handikappanpassning Granskning av handikappanpassning Vår bedömning är att kommunen har haft högtställda mål avseende tillgänglighetsfrågor. Dessa mål är i linje med de nationella målen och även i linje med gällande lagstiftning inom området. Kommunen har genomfört åtgärder inom området men arbetet sker inte på ett systematiskt och samordnat sätt. Kommunen har heller inte avsatt några medel för att genomföra arbetet eller på ett tydligt sätt beslutat vem som ansvarar för frågan.

4 © 2011 Deloitte AB 4Rapport avseende granskning av handikappanpassning Granskning av handikappanpassning Med anledning av våra iakttagelser efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer; Kommunen bör ta fram en policy för hur kommunens tillgänglighetsarbete skall genomföras. Policyn bör tydliggöra vem som ansvarar för tillgänglighetsarbetet och vem som ansvarar för att stödja och driva projektet. En tidsplan för tillgänglighetsarbetet bör tas fram och när det är möjligt bör också en budget och en prioriteringslista för att åtgärda identifierade brister tas fram. Kommunen bör överväga att tillföra ekonomiska resurser för att möjliggöra det stora arbetet som det innebär att inventera kommunens alla publika lokaler samt allmänna platser.


Ladda ner ppt "Granskning av handikappanpassning Sunne kommun juli 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser