Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIOMASTER Biomethane for transport Maj 2011 – April 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIOMASTER Biomethane for transport Maj 2011 – April 2014."— Presentationens avskrift:

1 BIOMASTER Biomethane for transport Maj 2011 – April 2014

2 Partners i BIOMASTER •Skåne, Sverige –LUENERG – Lunds Energi –Regskane – Region Skåne –SEA-SE – Kommunförbundet Skåne/Biogas Syd •Norfolk County, Storbritannien –NCC – Norfolks Landsting –NCS – Norse Service –NGG – Gasnätsbolag •Małopolska, Polen –AGH-UST – Tekniskt Universitet –MSWM – Krakows Service och Avfallsbolag –PGNiG – PGNiG Energi •Trentino Region, Italien –ACSM – Gasdistribution –CRF – FIAT Utvecklingscenter –CRPA – Forskningscenter för Animalisk Produktion –DE – Group Dolomiti Energi –FEM – Edmund Mach Stiftelse •ISIS – Institut för Studier inom systemintegration, Italien (koordinator) •FGM-AMOR –Mobilitetsforskning och kommunikation, Österrike •TTR – Transport- & Resandeforskning, Storbritannien

3 Olika grundförutsättningar i länderna

4 Projektets ambitioner är… •Att visa att biogas för transportändamål är ett fungerande och genomförbart alternativ trots befintliga barriärer, såväl regelmässiga som ekonomiska. •Att stärka biogasutvecklingen genom att föra samman nyckelkomponenterna i biogaskedjan i ett gemensamt initiativ, stimulera investeringar, avlägsna icke- tekniska barriärer och mobilisera biogasåtgärder.

5 Övergripande mål i BIOMASTER (alla projektpartners) •4 regionala nätverk etableras, ett i varje partnerregion •4 potentialbedömningar för biogasproduktion kopplat till handlingsplaner för produktion och uppgradering samt strategier för avsättning av gas och rötrest. •Strategier för utvidgad gasinfrastruktur •Mätbara framsteg mot ett ackumulerat mål: –12 nya biogasanläggningar –4 injektionspunkter för biogas till naturgasnät –30 nya biogasfordon –54 nya tankstationer för biogas

6 Mål i BIOMASTER (Skåne) •2 nya större biogasanläggningar ~ 60-80 GWh •4 nya ”gårdsanläggningar” byggs •17,8 miljoner m 3 biogas/år (ca 170 GWh) •350 nya gasbussar tas i bruk •4-5 traktorer körs på biogas (dual fuel) i regionen •30 nya biogasfordon •Användning biogas - 1 miljon m 3 /år i fordon: ersätter 1,1 miljoner liter diesel. •50 nya tankstationer i Skåne, inkl depåtankning

7 Projektets uppbyggnad WP1 – ProjektledningISIS (IT) WP 2 – NätverksskapandeISIS (IT) WP 3 – Produktion och uppgraderingNCC (UK) WP 4 – Infrastruktur och transport av gasRS (SWE) WP 5 – Biogas som drivmedelFiat (IT) WP 6 – UtvärderingTTR (UK) WP 7 – Spridning och kommunikation FGM-AMOR (AU)

8 BIOMASTER i Skåne •Biogas Syd är ”site leader” - samordnar arbetet i Skåne och följer upp arbetet så att projektet genomförs enligt plan. Däröver ansvar för utökat samarbete med andra regionala nätverk i Sverige samt för åtgärder i WP 3, 5 och 7. •Region Skåne ansvarar för det regionala nätverket och för ”trans national workshops”. Är WP-ledare för WP 4 och ansvariga för delar av aktiviteterna i WP 3 och 5 •Lunds Energi ansvarar för aktiviteter i WP 3 och 4 (produktion och injicering/distribution).

9 Biomaster i Skåne WP2 - Nätverk •Regionala nätverk Skapa och driva nätverk i Skåne. Färdplanens nätverk, vissa utvalda möten Region Skåne ansvarig •Nationella nätverk Initiera nya eller inleda samarbete med nätverk i andra regioner: Halland och Sydost genomförda aktiviteter. Biogas Syd ansvarig •Trans-National network Arrangeras i samband med Consortium meeting, två gånger per år. Nästa möte i Krakow i maj 2012. Möjlighet att bjuda med en person från det skånska nätverket vid CM. Juni 2013: Consortiummeeting i Malmö, större aktivitet Region Skåne ansvarig

10 Biomaster i Skåne WP3 – Produktion och uppgradering Substrat för biogasproduktion •Bedömning av råvarupotential i regionen •5 st. bedömningar av lokal produktion kontra avsättningsmöjligheter December 2012, Ansvarig Biogas Syd Produktion och uppgradering •Action plan – baseras på potentialstudien •Affärsmodeller för 6 möjliga placeringar av biogasanläggningar Augusti och December 2013, Ansvarig Biogas Syd Strategi rötrest/biogödsel •Sammanställa erfarenheter samt utbyte mellan länderna av - ”best practices” Våren 2013, Ansvarig Biogas Syd Sprida resultat och erfarenheter •Resultat och erfarenheter från arbetet som genomförs idag sammanställs och sprids till andra kommuner i regionen. Maj 2013, Ansvarig Region Skåne

11 Biomaster i Skåne WP4 - Gasinfrastruktur •Utredning kring gastransporter och förflyttning gas (Färdplan, åtgärd 3.1) Se över olika alternativ för transport av gas, ekonomisk och miljömässig analys Affärsmodell för framtida biogasanläggningar, inkl. Dalbyanläggning på 60GWh Affärsplan för olika modeller för injicering av biogas i olika punkter på gasnätet, både i liten och stor skala, samt för annan transport av producerad biogas. Start februari 2012, Deadline okt 2012 •Gasmacksstrategi (Färdplan, åtgärd 3.4) Rapport kring strategi och handlingsplan för etablering av gasmackar i Skåne Start 2012, Deadline feb 2013 •Gaskvalitet Utredning kring krav på gaskvalitet i de olika länderna. Extern finansiering, totalt 17 000 euro till gasutredning Region Skåne ansvarig, Region Skåne WP ledare

12 Biomaster i Skåne WP5 – Biogas som drivmedel •Nuläge teknik på Svenska marknaden – motorer och lagring på fordon Våren 2012, Ansvarig Biogas Syd •Förslag på temporärt nationellt regelverk som möjliggör användning av biogas i tunga lastbilar och traktorer samt inom sjöfarten med ”dual- fuel/metandiesel-teknik” Augusti 2013, Ansvarig Biogas Syd •Ta fram en strategi för offentlig upphandling av biogasfordon. Augusti 2013, Ansvarig Region Skåne

13 Biomaster i Skåne WP7 – Spridning - Information •Faktablad – 2 gånger per år kring aktiviteterna i WP4 Löpande, ansvarig Region Skåne •Nyhetsbrev – 5 nyhetsbrev skickas ut under projekttiden Löpande, ansvarig Biogas Syd •Hemsida – Material till projektets hemsida från aktiviteter i Skåne Löpande, ansvarig Biogas Syd •Deltagande Europeiska konferenser – Sprida erfarenheter och resultat från arbetet som genomförs i Skåne •Slutkonferens Arrangeras i Bryssel våren 2014

14 För mer info se projektets hemsida: www.biomaster-project.eu


Ladda ner ppt "BIOMASTER Biomethane for transport Maj 2011 – April 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser