Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län."— Presentationens avskrift:

1 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län

2 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Förutsättningar Programmet ska utgöra ett långsiktigt strategiskt dokument – Samordnas med andra utvecklingsplaner – Tas fram i samråd – Utgå från ett resenärsperspektiv

3 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Organisation Projektgrupp för arbetet – Länstrafiken i Västerbotten – Västerbottens läns landsting, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun, Sorsele kommun och Vilhelmina kommun – Region Västerbotten – Trafikverket

4 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Processen/verktyget

5 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Referensområden – Länets kommuner – Resenärsorganisationer – Trafikföretag / trafikutövare – Regionala myndigheter – Angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter – Länstrafikbolag – Regionförbund eller motsvarande – Trafikverket – Näringslivsorganisationer – Handikapporganisationer

6 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Aktiviteter Branschråd – Har inrättats i länet där samtliga aktörer bjudits in Samråd med kommersiella aktörer -Genomfördes under våren 2011 -Kommersiella initiativ har funnits och finns i länet -Norrlandslänen föregångare i samarbetet med kommersiella aktörer Information till Region Västerbotten Inbjudan till näringslivsorganisationerna – dock ej så stor respons Work-shop (februari 2012 - mars 2012 för taxi) Samråd med andra regioner Överläggningar kring bl. a organisation, ekonomi, infrastruktur – ägande

7 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Innehåll 1.Nuläge – Regionala förutsättningar och behov – Beskrivning av dagens trafik – Statistik och siffror 2.Vision och målbild – Fördubblingen 3.Avgränsningar och strategiska val – Kommunernas och Landstingets trafikeringsbehov – Områdesbeskrivning med stråktänk, kompletterat med kartor

8 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.

9 4.Mål (realistiska och mätbara) – Fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel – Positiv resandeutveckling – Kundnöjdhet – Effektivitet – Ekonomi – Miljö – Tillgänglighet

10 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. 5.Åtgärder för att nå målen Ökad marknadsandel och resande – Samordning med samhällsplanering i länet – Samordning av samhällsbetalda transporter – Samverkan med privata aktörer – Tydlig prioritering av stråk och områden – Nyttja moderna kanaler för att förenkla och underlätta information till resenärer inför under och efter resa

11 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Stärkande av resenärens inflytande – Marknadsundersökningar – Följa resandeutvecklingen kontinuerligt och anpassa trafiken – Bjuda in till dialog – Skapa nya forum där vi möter resenärerna personligen, ex arbetsplatser – Utforma och leva upp till givna kundlöften

12 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Gemensamt system för information, bokning och betalning – Gemensam reseplanerare – Samordning av manuell kundtjänst – Biljettsamarbete – Gemensamt betalsystem Effektivisering av trafiken – Ökad kunskap om reseflöden och behov på kort och lång sikt – Utforma tydliga strategier till grund för prioriteringar

13 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Skydda miljön – Höga krav på buller och utsläppsnivåer i trafiken – Hög nyttjandegrad av fordonsresurser och vagnkilometer – Ökad andel förnybar energi Ökad tillgänglighet – Information och service tillgänglig för alla – Anpassade fordon efter prioritering – Infrastruktur som möjliggör hela resan – Korrekt bemötande och ökad kunskap om behov som personer med funktionsnedsättningar har

14 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. 6.Organisation Region Västerbotten Kollektivtrafikmyndigheten – Myndighetschef – Kollektivtrafikstrateg

15 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. 7.Ekonomi – Planerade åtgärder förväntas rymmas inom befintlig budget kommande år. – I Västerbotten finns för närvarande ingen utarbetad ekonomisk fördelningsmodell. I stället har det beslutats att för 2012-2013 betalar kommunerna för den faktiska trafik som de beställer.

16 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Regionala trafikförsörjningsprogrammet – Har precis gått ut på remiss – Kort remisstid – synpunkter senast 13/4 – Kommunerna inbjudna till genomgång 30/3 – Ska behandlas av det politiska utskottet 26/4 – Beslut om trafikplikt ska tas fram

17 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. – Arbetet med att slutföra det Regionala trafikförsörjningsprogrammet har gjorts tillsammans med Transportforskningsgruppen i Borlänge AB. – Programmet finns på Region Västerbottens hemsida under ”Aktuellt/Här hittar du alla nyheter/Kollektivtrafikmyndigheten” http://www.regionvasterbotten.se/det-haer-goer-i/kollektivtrafikmyndigheten/aktuellt.html

18 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Framtida planeringsprocess Nya trafikbeställningar – Trafikåret 2014 – hos myndigheten i aug 2012 – Trafikåret 2015 – hos myndigheten i mars 2013 – Alla trafikförändringar via myndigheten

19 Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.


Ladda ner ppt "Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län."

Liknande presentationer


Google-annonser