Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län

2 Förutsättningar Programmet ska utgöra ett långsiktigt strategiskt dokument Samordnas med andra utvecklingsplaner Tas fram i samråd Utgå från ett resenärsperspektiv

3 Organisation Projektgrupp för arbetet Länstrafiken i Västerbotten
Västerbottens läns landsting, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun, Sorsele kommun och Vilhelmina kommun Region Västerbotten Trafikverket

4 Processen/verktyget

5 Referensområden Länets kommuner Resenärsorganisationer
Trafikföretag / trafikutövare Regionala myndigheter Angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter Länstrafikbolag Regionförbund eller motsvarande Trafikverket Näringslivsorganisationer Handikapporganisationer

6 Aktiviteter Branschråd Samråd med kommersiella aktörer
Har inrättats i länet där samtliga aktörer bjudits in Samråd med kommersiella aktörer Genomfördes under våren 2011 Kommersiella initiativ har funnits och finns i länet Norrlandslänen föregångare i samarbetet med kommersiella aktörer Information till Region Västerbotten Inbjudan till näringslivsorganisationerna – dock ej så stor respons Work-shop (februari mars 2012 för taxi) Samråd med andra regioner Överläggningar kring bl. a organisation, ekonomi, infrastruktur – ägande

7 Innehåll Nuläge Vision och målbild Avgränsningar och strategiska val
Regionala förutsättningar och behov Beskrivning av dagens trafik Statistik och siffror Vision och målbild Fördubblingen Avgränsningar och strategiska val Kommunernas och Landstingets trafikeringsbehov Områdesbeskrivning med stråktänk, kompletterat med kartor

8

9 Mål (realistiska och mätbara)
Fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel Positiv resandeutveckling Kundnöjdhet Effektivitet Ekonomi Miljö Tillgänglighet

10 Åtgärder för att nå målen
Ökad marknadsandel och resande Samordning med samhällsplanering i länet Samordning av samhällsbetalda transporter Samverkan med privata aktörer Tydlig prioritering av stråk och områden Nyttja moderna kanaler för att förenkla och underlätta information till resenärer inför under och efter resa

11 Stärkande av resenärens inflytande
Marknadsundersökningar Följa resandeutvecklingen kontinuerligt och anpassa trafiken Bjuda in till dialog Skapa nya forum där vi möter resenärerna personligen, ex arbetsplatser Utforma och leva upp till givna kundlöften

12 Gemensamt system för information, bokning och betalning
Gemensam reseplanerare Samordning av manuell kundtjänst Biljettsamarbete Gemensamt betalsystem Effektivisering av trafiken Ökad kunskap om reseflöden och behov på kort och lång sikt Utforma tydliga strategier till grund för prioriteringar

13 Skydda miljön Höga krav på buller och utsläppsnivåer i trafiken Hög nyttjandegrad av fordonsresurser och vagnkilometer Ökad andel förnybar energi Ökad tillgänglighet Information och service tillgänglig för alla Anpassade fordon efter prioritering Infrastruktur som möjliggör hela resan Korrekt bemötande och ökad kunskap om behov som personer med funktionsnedsättningar har

14 Organisation Region Västerbotten Kollektivtrafikmyndigheten
Myndighetschef Kollektivtrafikstrateg

15 Ekonomi Planerade åtgärder förväntas rymmas inom befintlig budget kommande år. I Västerbotten finns för närvarande ingen utarbetad ekonomisk fördelningsmodell. I stället har det beslutats att för betalar kommunerna för den faktiska trafik som de beställer.

16 Regionala trafikförsörjningsprogrammet
Har precis gått ut på remiss Kort remisstid – synpunkter senast 13/4 Kommunerna inbjudna till genomgång 30/3 Ska behandlas av det politiska utskottet 26/4 Beslut om trafikplikt ska tas fram

17 Arbetet med att slutföra det Regionala trafikförsörjningsprogrammet har gjorts tillsammans med Transportforskningsgruppen i Borlänge AB. Programmet finns på Region Västerbottens hemsida under ”Aktuellt/Här hittar du alla nyheter/Kollektivtrafikmyndigheten”

18 Framtida planeringsprocess
Nya trafikbeställningar Trafikåret 2014 – hos myndigheten i aug 2012 Trafikåret 2015 – hos myndigheten i mars 2013 Alla trafikförändringar via myndigheten

19


Ladda ner ppt "Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län"

Liknande presentationer


Google-annonser