Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solvärme&Solel 2011-03-31 Björn Karlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solvärme&Solel 2011-03-31 Björn Karlsson."— Presentationens avskrift:

1 Solvärme&Solel Björn Karlsson

2 Energipris

3 En sparad kWh är värd 100-120 öre medan en producerad är värd 20-60 öre.
Solenergisystem är en teknik för att spara energi snarare än ett sätt att producera energi. Solenergisystem är intressantare för energianvändare än för energiproducenter.

4 Viktigaste frågorna? Vilken energiform ersätter solenergisystemet? Vad är den värd? Vilken miljönytta fås?

5 Solfångare i fjärrvärmenät?

6

7 Luft-Luft Värmepump+Sol? Ja!
                               Luft-Luft Värmepump+Sol? Ja!

8 Luft-Vatten Värmepump+Sol? Nej!
                                  Luft-Vatten Värmepump+Sol? Nej!

9 Thermal Collector

10

11 Vakuum rör solfångare

12 Sol för varmvatten och värme

13 Solvärme för 1-familjshus

14 Inkoppling av solvärmesystem direkt på befintliga varmvattenberedare i eluppvärmda hus är ”det bästa sättet” att spara energi med solenergiteknik i Sverige!

15 Fjärrvärmeinkopplade system?

16 Anslutning till fjärrvärme
Forbrugere Consumers Solfangerfelt Solfångarsystem District heating boiler plant

17 Kockums large district heating system in Malmö

18 Låg solfångarlutning! Låg lutning

19 The Development of Passive Houses in Sweden
Passivhus i Sverige The Development of Passive Houses in Sweden 27 sep 2007 17 March 2008 Bra plats för solfångare! Maria Wall / Energi och ByggnadsDesign Lunds Universitet Maria Wall / Lund University 19

20 Slutsatser-Solvärme Brantare lutning ger högre täckningsgrad, dvs flera användbara kWh:ar från solen. Välj solfångararean för värmebalans under sommaren. Plan och vakuum ger likartad täckningsgrad

21

22 Specifik inv: 45 kr/kWh,year
1 kW PV-power, =15% Area: 7 m2 Investering: kr/kW Arligt utbyte: 900 kWh Specifik inv: 45 kr/kWh,year

23 Solceller

24

25 PV System

26

27

28 PV-Fasad

29 Photo Voltaics at Sege Park
The largest PV plant in Sweden 1 250 m2 Peak Power 166 kW

30 Akademiska Hus vid LTH

31 En sparad kWh är värd 100 öre medan en producerad är värd 25-50 öre.
PV-system bör ha maximalt utbyte utan inmatning på nätet! Sparad eller producerad beror på avräkningsperiodens längd!

32 Nyttan av solel i fastigheter är helt beroende av avräkningsperiodens längd.
Timvis avräkning gör PV-systemen ointressanta Månadsvis avräkning är tillräckligt lång.

33 Slutsats Solceller skall spara köpt el!

34 Sparad Energi? Vad som är sparad elektrisk energi är delvis en administrativ fråga! Den beror på avräkningsperiodens längd!

35 Inverkan av avräkningsperiod

36 Utbyte i kWh/månad i olika lutning

37 Solandel utan överproduktion

38 Slutsatser-PV Sparad el har högre värde/pris än levererad el.
Täckningsgraden för ett PV-system, som inte matar ut el på nätet, ökar med ökande lutning. Luta solceller i höga vinklar. Överskottet skall hellre värma vatten än matas ut på nätet.

39 Nollenergihus & IEA 40 En nollenergibyggnad skall över året leverera lika mycket energi som den använder. Andelen energi som byts med nätet blir ett mått på byggnaden kvalitet. Behovet av köpt energi balanseras av levererad solenergi

40 ”Vanligt hus ”+ VP och PV f=0,42, X=0
Elbehov=17280 kWh/år, 3,2 kWp PV, 21m2

41 ”Vanligt hus ”+ VP+PV f=1, X=0,37 Elbehov=17280 kWh/år, 8 kWp PV, 55m2

42 ”Välisolerat hus ”+ VP+PV f=0,53, X=0
Elbehov=9964 kWh/år, 2,9 kWp PV, 20m2

43 ”Välisolerat hus ”+ VP Vertikala PV f=0.68, X=0
Elbehov=9964 kWh/år, 4,7 kWp PV, 31m2

44 ”Välisolerat hus ”+ VP Vertikala PV f=1, X=0.21
Elbehov=9964 kWh/år, 7 kWp PV, 46m2

45 MaReCo-design För lutande tak Lutning av optisk axel ger
reducerad solenergivinst på sommaren – ger lägre risk för överhettning Vattenfalls produktion. En av några olika typiska utformningar som alla bygger på den parabolformade reflektorn

46

47

48

49

50

51


Ladda ner ppt "Solvärme&Solel 2011-03-31 Björn Karlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser