Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solvärme&Solel 2011-03-31 Björn Karlsson. Energipris.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solvärme&Solel 2011-03-31 Björn Karlsson. Energipris."— Presentationens avskrift:

1 Solvärme&Solel 2011-03-31 Björn Karlsson

2 Energipris

3 En sparad kWh är värd 100-120 öre medan en producerad är värd 20-60 öre. Solenergisystem är en teknik för att spara energi snarare än ett sätt att producera energi. Solenergisystem är intressantare för energianvändare än för energiproducenter.

4 Viktigaste frågorna? • Vilken energiform ersätter solenergisystemet? Vad är den värd? • Vilken miljönytta fås?

5 Solfångare i fjärrvärmenät?

6

7 Luft-Luft Värmepump+Sol? Ja!

8 Luft-Vatten Värmepump+Sol? Nej!

9 Thermal Collector

10

11 Vakuum rör solfångare

12 Sol för varmvatten och värme

13 Solvärme för 1-familjshus

14 Inkoppling av solvärmesystem direkt på befintliga varmvattenberedare i eluppvärmda hus är ”det bästa sättet” att spara energi med solenergiteknik i Sverige!

15 Fjärrvärmeinkopplade system?

16 Anslutning till fjärrvärme Forbrugere Solfangerfelt Consumers District heating boiler plant Solfångarsystem

17 Kockums large district heating system in Malmö

18 Låg solfångarlutning! Låg lutning

19 Bra plats för solfångare!

20 Slutsatser-Solvärme • Brantare lutning ger högre täckningsgrad, dvs flera användbara kWh:ar från solen. • Välj solfångararean för värmebalans under sommaren. • Plan och vakuum ger likartad täckningsgrad

21

22 1 kW PV-power,  =15% Area: 7 m 2 Investering:40.000 kr/kW Arligt utbyte:900 kWh Specifik inv:45 kr/kWh,year

23 Solceller

24

25 PV System

26

27

28 PV-Fasad

29 Photo Voltaics at Sege Park The largest PV plant in Sweden 1 250 m 2 Peak Power 166 kW

30 Akademiska Hus vid LTH

31  En sparad kWh är värd 100 öre medan en producerad är värd 25-50 öre.  PV-system bör ha maximalt utbyte utan inmatning på nätet!  Sparad eller producerad beror på avräkningsperiodens längd!

32  Nyttan av solel i fastigheter är helt beroende av avräkningsperiodens längd.  Timvis avräkning gör PV-systemen ointressanta  Månadsvis avräkning är tillräckligt lång.

33 Slutsats • Solceller skall spara köpt el!

34 Sparad Energi? • Vad som är sparad elektrisk energi är delvis en administrativ fråga! • Den beror på avräkningsperiodens längd!

35 Inverkan av avräkningsperiod

36 Utbyte i kWh/månad i olika lutning

37 Solandel utan överproduktion

38 Slutsatser-PV • Sparad el har högre värde/pris än levererad el. • Täckningsgraden för ett PV-system, som inte matar ut el på nätet, ökar med ökande lutning. • Luta solceller i höga vinklar. Överskottet skall hellre värma vatten än matas ut på nätet.

39 Nollenergihus & IEA 40  En nollenergibyggnad skall över året leverera lika mycket energi som den använder.  Andelen energi som byts med nätet blir ett mått på byggnaden kvalitet.  Behovet av köpt energi balanseras av levererad solenergi

40 f=0,42, X=0 Elbehov=17280 kWh/år, 3,2 kWp PV, 21m 2 ”Vanligt hus ”+ VP och PV

41 f=1, X=0,37 Elbehov=17280 kWh/år, 8 kWp PV, 55m 2 ”Vanligt hus ”+ VP+PV

42 f=0,53, X=0 Elbehov=9964 kWh/år, 2,9 kWp PV, 20m 2 ”Välisolerat hus ”+ VP+PV

43 f=0.68, X=0 Elbehov=9964 kWh/år, 4,7 kWp PV, 31m 2 ”Välisolerat hus ”+ VP Vertikala PV

44 f=1, X=0.21 Elbehov=9964 kWh/år, 7 kWp PV, 46m 2 ”Välisolerat hus ”+ VP Vertikala PV

45 MaReCo-design • För lutande tak • Lutning av optisk axel ger reducerad solenergivinst på sommaren – ger lägre risk för överhettning

46

47

48

49

50

51


Ladda ner ppt "Solvärme&Solel 2011-03-31 Björn Karlsson. Energipris."

Liknande presentationer


Google-annonser