Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén VÄRMEPUMPAR I VATTENBURNA VÄRMESYSTEM – Effektiva lösningar med värme och varmvatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén VÄRMEPUMPAR I VATTENBURNA VÄRMESYSTEM – Effektiva lösningar med värme och varmvatten."— Presentationens avskrift:

1 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén VÄRMEPUMPAR I VATTENBURNA VÄRMESYSTEM – Effektiva lösningar med värme och varmvatten vid konvertering av elvärmda småhus eff-Sys H23 Per Fahlén Chalmers tekniska högskola

2 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén DELTAGARE Chalmers tekniska högskola, Installationsteknik Boröpannan AB Elforsk AB Grundfos AB IVT AB Nibe AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB Thermia Värme AB Thermopanel AB Wilo AB

3 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén BAKGRUND Konvertering av pannor -Vattenburna system Konvertering av direktel -Inget distributionssystem -Nytt ”minivatten” system Värmepumps- försäljning -Värmepumpstävlingen -Markvärme dominerar

4 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén PROBLEM ”Minivattensystem” med fläktkonvektor Låg termisk massa -Startfrekvens, drifttid -Rumstemperatur- reglering -Vattentemperatur under drift Parasiteffekter -Pumpar (värme- och köldbärare, återladdning) -Fläkt (fläktkonvektor)

5 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén VÄRMESYSTEM Original: Direktverkande elvärmeradiatorer Konvertering 1: -Bibehållen direktelvärme -Minivattensystem med kurvstyrning Konvertering 2: -Bufferttank med tapp- varmvatten -Utetemperatur och rumsstyrning

6 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén VÄRMEPUMPSSYSTEM Återladdning: - frånluftsbatteri TILL - tilluftsbatteri FRÅN Komfortkyla - frånluftsbatteri FRÅN - tilluftsbatteri TILL Värmeåtervinning - frånluftsbatteri TILL - tilluftsbatteri TILL

7 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén RESULTAT: DRIVENERGI OCH COP Drivenergi -Beror av antal enheter, drifttid, verkningsgrad, temperatur och styrning COP: Exempel med återladdning (t ute = 5 °C) -t kbin ökar 3 K, COP minskar 11 %! -COP = 4.2→3.5→ 3.0 →2.6 (t vbut, W e,p, W e,f )

8 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén RESULTAT: TEMPERATURER Värmevatten -I medel -Under drift Köldbärare -Ökat med 3 K - Frånluft -

9 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén RESULTAT: FLÄKTKONVEKTOR Styrning -Konvektorfläkt till -Värmepump till-från Temperatur -Tilltemperatur > medeltemperatur -Exempel: t ute = 4,4 °C

10 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén RESULTAT: VÄRMEPUMPSDRIFT Relativ gångtid -Approx. linjär med t ute för t ute > t balans Startfrekvens -Max beror av värmepumpens relativa storlek Drifttid per start -Monoton minskning med t ute

11 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén TEORI: VÄRMEBEHOV Byggnad (klimat, komfort, klimatskärm, internlast) -Behov: Tillförsel -Relativ gångtid: Lagring -Ökad gångtid:

12 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén TEORI: VÄRMESYSTEM, TRANSIENT Dödtid -Transport- och genomloppstid Tidkonstant -Termisk massa för konvektor -Värmeöverföringskapacitet -Värmekapacitetsflöden

13 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén TEORI: VÄRMESYSTEM, STATIONÄRT Värmeöverföringskapacitet - Värmeöverföringsenheter - Värmekapacitetsflöden Distributionseffektivitet -

14 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén TEORI: VÄRMEPUMPSDRIFT Inverkan på startfrekvens - Relativ storlek (värmepump, värmesystem, byggnad) Inverkan på COP - Drivenheter och temperaturnivåer: Exempel med återladdning -  T kb = +4 K borde ge  COP/COP ≈ +10 % - Men  T vb >+4 K,  w e,p /w e,vp = -9-10-24 ≈ -43 % - Total minskning 40 - 60 %!

15 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén DISKUSSION Teori och praktisk erfarenhet visar att: - Stor värmepump kan orsaka problem med effektivitet och tillförlitlighet (tendens till högre täckningsgrad) - Förbättringar på ett område måste kompletteras med andra förbättringar för att få effekt - Dagens små pumpar och fläktar har låga verknings- grader (5 - 10 %) - Potential för förbättrad styrning och reglering

16 ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén SLUTSATS Markvärmesystem kan användas vid konvertering av direktelhus Lastanpassning förbättrar värmepumps- systemets effektivitet och tillförlitlighet - Viktigare vid ökande täckningsgrad - Kapacitetsreglering eller ackumulering - Integrera lagring (värmesystem och tappvatten) Reduktion av parasiteffekter ökar effektiviteten - Använd bästa teknik för pumpar och fläktar - Se över styrstrategin


Ladda ner ppt "ChalmersInstallationsteknik Värmepumpar i vattenburna värmesystemPer Fahlén VÄRMEPUMPAR I VATTENBURNA VÄRMESYSTEM – Effektiva lösningar med värme och varmvatten."

Liknande presentationer


Google-annonser