Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs för småhusägare: Ta hand om ditt hus – spara energi och pengar! I samarbete med: Finansieras av:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs för småhusägare: Ta hand om ditt hus – spara energi och pengar! I samarbete med: Finansieras av:"— Presentationens avskrift:

1 Kurs för småhusägare: Ta hand om ditt hus – spara energi och pengar! I samarbete med: Finansieras av:

2 Hur mycket kan du spara?  Personlig och oberoende energi- och klimatrådgivning av kommunala energi- och klimatrådgivare!  Utställning  Energiverkstad

3  Tfn: 020-319 319 E-post: info@energicentrum.nuinfo@energicentrum.nu  Öppettider för besök: Måndag-torsdag 11.00-18.00 Lördag 11.00-15.00  Telefonrådgivningens öppettider: Måndag-fredag 08.00-18.00 Lördag 11.00-15.00  www.energicentrum.nu www.energicentrum.nu  Drop-in eller boka besök!

4 Kvällens program  18.00-19.00 – Föreläsning  19.00-19.20 – Fika, mingel i utställningen  19.20-19.40 – Föreläsningen fortsätter  19.40-20.00 – Visning av utställningen grupp 1, diskussionsstund grupp 2  20.00-20.30 – Visning av utställningen grupp 2, diskussionsstund grupp 1

5 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-03-30

6 Kristina Landfors Energi & Projekt i Värmland Tel: 054-87 27 70

7 På dagordningen • Helhetssyn • Renovera och bygga till • Klimatskal och isolering • Fukt • Ventilation • Värmesystem • Bygga nytt • Lågenergihus

8 Bra boendemiljö till vettig kostnad Behov: Lagom varmt Frisk luft Ljust Tyst Lösningar: Klimatskal Värmesystem Ventilationssystem Belysning

9 U-värde U-värdet är ett mått på hur väl en byggnadsdel isolerar mot värmeförluster. Det mäts i Watt per kvadratmeter och grad, W/(m 2 ·K). U-värdet 1 innebär att byggnadsdelen läcker ut en watt per kvadratmeter av byggnadsdelens area vid en grads temperaturskillnad. Ju lägre U-värde desto bättre värmeisoleringsförmåga!

10 Gammalt timmerhus Fakta om huset: Byggår: 1880 Boarea: 136 kvadratmeter Stomme: timmer Fasad: trä och masonit Bjälklag: trä Tak: tegelpannor Grund: torpargrund Fönster: 1- och 2-glas med U värde 2,8 Uppvärmning: vedpanna Ventilation: självdrag

11 70-tals kedjehus Fakta om huset: Byggår: 1975 Boarea: 120 kvadratmeter Stomme: trä Fasad: trä Bjälklag: trä Tak: betongpannor Grund: platta på mark Fönster: tvåglas med U-värde 2,8 Uppvärmning: direktel Ventilation: mekanisk frånluftsventilation

12 Lågenergivilla Fakta om huset: Byggår: 2007 Boarea: 170 kvadratmeter Yttervägg: genomsnittligt U-värde 0,09 Fasad: trä Bjälklag: trä, stående reglar Tak: plåt, extra isolerat, genomsnittligt U-värde 0,08 Grund: extra isolerad platta på mark, golvbjälklag: genomsnittligt u-värde 0,09 Fönster: 3 glas, U-värde 0,84 Dörr: U-värde 1,4 Uppvärmning: fjärrvärme Ventilation: FTX

13 Se till helheten Värmesystem KlimatskalVentilation

14 Bygga till och renovera Värmesystem KlimatskalVentilation Tänk långsiktigt! Vattenburet värmesystem ger flexibilitet Passa på att förbättra huset! Utgå från det befintliga huset Går nuvarande system att bygga på?

15 Renovera tar tid och kostar pengar. Långsiktiga lösningar och hållbara material.

16 GrundenVärmeVentilation TaketSolfångare?Isolering VäggarGolvvärmeFönster

17 Tilläggisolerad vind Lösull: 35 cm på 135 kvm Pris:16 000 kr med moms, utan byggarbete

18 Klimatskal I nybyggda småhus är följande isolertjocklekar vanliga : Vindsbjälklag 500 mm (U-värde 0,1) Ytterväggar 300 mm (U-värde 0,16) Snedtak400 mm (U-värde 0,13) Golv mot mark150 mm (U-värde 0,19) I ett 70-talshus ligger ofta 15 cm isolering på vinden!

19 Tilläggsisolera vinden + Relativt enkelt + Billigt + Spar mycket energi + Svalare hus på sommaren - Fuktproblem kan uppstå - Tar plats på vinden

20 Stoppa den fuktiga luften Här kan fuktig luft tränga upp i vindsutrymmet. Vid tilläggsisolering blir vinden kallare och risken med fukt ökar. Täta!

21 + Spar mycket energi + Minskat drag - Stor åtgärd - Kan påverka husets utseende negativt - Fuktproblem kan uppstå Passa på när fasaden ska bytas ut! Tilläggsisolera väggar Invändig isolering ger en kallare vägg med ökad risk för fuktproblem

22 Tilläggsisolera källare + Lönsamt om källaren värms upp Passa på när du ska dränera om runt huset. Invändig isolering i källare är en riskkonstruktion! Utvändig isolering (pordrän/isodrän) Invändig isolering med plåtregel och luftspalt

23 Byta fönster +Minskar kallras/förbättrat inomhusklimat +Minskar buller utifrån +Kan ge minskat underhållsbehov -Tveksam ekonomi

24 Renovera fönster (med energiglas) +Minskar kallras/förbättrat inomhusklimat +Påverkar inte utseendet på gamla fönster +Minskar buller utifrån +Relativt låg investering

25 U-värden för fönster 2-glas fönster3,0 Äldre 3-glasfönster2,0 Högisolerat fönster0,9 Renoverade fönster 2-glas där inre glaset - ersätts med ett energiglas1,8 - ersätts med en dubbel isoler- ruta med argonfyllning1,4

26 Ventilation Förbrukar energi men ett måste för gott inneklimat 0,5 oms/h krav vid nybyggnation Självdrag, frånluft och FTX är vanligast i villor

27 Självdrag

28 Frånluftsventilation

29 Frånluft med värmepump

30 Från- och tilluft med återvinning (FTX)

31 Olika värmekällor •Fjärrvärme •Värmepump •Pellets •Ved •El •Solvärme

32 Villans värmesystem Vattenburen värme Luftburen värme Direktel Radiatorer Golvslingor

33 Rätt inomhusklimat Anpassad värme med styrsystem För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka 5 procents högre kostnad för uppvärmningen. • Satsa på ett styrsystem som uppfyller dina krav på temperatur

34 Golvvärme +Ger god komfort +Tar ej väggutrymme i anspråk +Kräver lägre framledningstemp -Trögt system -Kan ge stora energiförluster För att radiatorer inte ska behövas under fönstren bör U-värdet vara 1,0 W/m2K för hela fönsterkonstruktionen Kallras Radiatorn motverkar kallras. 30 cm isolering

35 Fukt Se upp med: Invändig isolering Otäta våtrum Läckage från diskmaskin och rör Otillräcklig ventilation Dåligt fungerande dränering Igensatta hängrännor och stuprör Kondens på insidan av fönstren på vintern? Se över ventilationen

36 Mögellukt i var 10:e villa

37 Bygga nytt Värmesystem KlimatskalVentilation Tänk långsiktigt! Bra klimatskal Flexibel värmelösning Hållbara material

38 Boverkets energikrav-nybyggnation

39 Uppvärmning i nytt hus Ett 70-talshus skulle behöva ungefär 14 500 kWh/år (104 kWh/m2)

40 Ställ krav vid nybygge Grund Välisolerad grund med U-värde under 0,13 W/m 2, K Väggar U-värde under 0,15 Undvik köldbryggor Lufttät konstruktion Tak U-värde under 0,12 ( 35-50 cm isolering) Lufttät konstruktion Fönster Välj energiklass A ( U-värde 0,9) Begränsa fönsterytan till max 20 % av golvytan Dörrar U-värde lägre än 1,1 Huset ska vara tätt och andas genom ventilationen!

41 Checklista energiaspekter Nybygge Hela checklistan finns i ”Att bygga energieffektivt”

42 Lågenergi hus Passivhus Nollenergihus Plusenergihus

43 Lågenergi hus/Passivhus •Mycket bra isolering i klimatskalet (väggar, golv, tak, fönster och dörrar) •Tätt! •Ventilationssystem där värmen i den utgående luften tas tillvara och används för att värma den nya luften och för att värma varmvatten •Värms till största delen av människor och värme från apparater i hemmet Passivhus i Lidköping Krav för passivhus Nivå för elvärmda byggnader idag: Max 32 kWh/m2Atemp+garage Ger ett årsbehov på 5 000 kWh/år!

44 Nollenergihus/Plusenergihus Krav för Nollenergihus Utöver kraven för passivhus så ska summan använd energi vara mindre än eller lika med summan producerad energi under ett år. Villa Åkarp Plusenergihus Producerar mer energi än de använder. Energi produceras exempelvis via solceller på taket. Mer info om energieffektiva hus: www.energieffektivabyggnader.se

45

46 Lästips Att tilläggsisolera hus - fakta, fördelar och fallgropar, Energimyndigheten Att bygga energieffektivt – fakta råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar, Energikontoret i Skåne www.omboende.se www.mittbygge.se www.energieffektivabyggnader.se www.passivhuscentrum.se


Ladda ner ppt "Kurs för småhusägare: Ta hand om ditt hus – spara energi och pengar! I samarbete med: Finansieras av:"

Liknande presentationer


Google-annonser