Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk Handel + Konsumentverket = SANT Butik för alla • broschyr • checklistor • e-utbildning • test (ej klar) • handledning (ej klar)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk Handel + Konsumentverket = SANT Butik för alla • broschyr • checklistor • e-utbildning • test (ej klar) • handledning (ej klar)"— Presentationens avskrift:

1

2 Svensk Handel + Konsumentverket = SANT

3 Butik för alla • broschyr • checklistor • e-utbildning • test (ej klar) • handledning (ej klar)

4 Detta vill vi förmedla • Väcka nyfikenhet • Ge konkreta tips • Inspirera till åtgärder • Bredda synen på funktionsnedsättning • Informera om lagkrav • Gör nåt!

5 Våra primär målgrupper 1. Butikskedjor 2. Centrumledare/Köpcentrumledare 3. Personer i kommunerna som jobbar med tillgänglighetsfrågor 4. Handikapprörelsen

6 Målsättning 1. Butiksägare ska öka sin kunskap om tillgänglighetsfrågor 2. Butiker ska bli mer tillgängliga

7 Telefonundersökning med 500 butiksägare

8 Vad innebär bra tillgänglighet i butik för dig? (man kan kryssa flera alternativ) Enkelt att betala Lätt att hitta Bra belysning Enkelt att plocka varor Tydlig skyltning Framkomlighet Bra ljudmiljö Annat 3 % 16 % 3 % 12 % 6 % 66 % 1 % 42 %

9 Vanligaste svar under ”Annat” n=212 1. Ligger centralt40 2. Alla ska kunna komma in 35 (hiss, ramp, markplan, bred entré, dörröppnare )32 3. Parkering18 4. Öppettider15 5. Personal 12 (trevlig/tillgänglig/mycket)

10 Har du tagit del av information eller sökt råd om hur tillgängligheten i din butik kan förbättras ?

11 Var eller från vem har du fått information? 138 svar Kommunen21 % Handikapporganisationer9 % Fastighetsägaren6 % Svensk Handel5 % Övriga 14 % Annat50 %

12 Vanligaste svar under ”Annat” n=63 1. Från kedjan/organisationen26 2. Internet7 3. Arbetsmiljöverket2 Och från många andra olika ställen

13 www.konsumentverket/foretagare

14 Tack för mig! anna-carin.widmark@konsumentverket.se anna-carin.widmark@konsumentverket.se


Ladda ner ppt "Svensk Handel + Konsumentverket = SANT Butik för alla • broschyr • checklistor • e-utbildning • test (ej klar) • handledning (ej klar)"

Liknande presentationer


Google-annonser