Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Villaförsäkring •Var gäller försäkringen? •Vem gäller försäkringen för? •Inglasad altan •Tomtmark •Fullvärde •Förstarisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Villaförsäkring •Var gäller försäkringen? •Vem gäller försäkringen för? •Inglasad altan •Tomtmark •Fullvärde •Förstarisk."— Presentationens avskrift:

1 1 Villaförsäkring •Var gäller försäkringen? •Vem gäller försäkringen för? •Inglasad altan •Tomtmark •Fullvärde •Förstarisk

2 2 Egendomsskydd •Stöld och skadegörelse •Brand, explosion, nedsotning •Vatten olje- och andra läckageskador •Storm hagel och blixtskador •Översvämnings och naturskador •Skador på installationer och hushållsmaskiner •Frysskador •Skador genom trafikolyckor •Vilda djur •Skador på glasrutor •Sanering mot bostadsohyrar

3 3 Vad ersätts inte ? •Yt- och tätskikt i läckande vägg och golv •Vattenskador vid utströmning från dränering eller stuprör •Skador på tomtmark vid skyfall och stigande sjö •Sättningsskador •Belysning, dränering, tak, simbassäng, brunn, kakelugn som brister eller går sönder •Skador som orsakas av råttor, möss och flertalet insekter

4 4 Aktsamhetskrav •När ingen är hemma ska alla dörrar vara stängda och låsta •Fönster ska vara stängda och reglade •Nycklar ska förvaras på ett betryggande sätt •Du ska följa lagar och föreskrifter samt tillverkaren anvisningar för skötsel av din egendom

5 5 Tilläggsförsäkring Allrisk Villa •Plötslig oförutsedd händelse •Minskat åldersavdrag •Självriskförmån


Ladda ner ppt "1 Villaförsäkring •Var gäller försäkringen? •Vem gäller försäkringen för? •Inglasad altan •Tomtmark •Fullvärde •Förstarisk."

Liknande presentationer


Google-annonser