Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsmedelslokaler - Restauranger, caféer, butiker, etc. Den som har  Restaurang  Café  Butik Måste uppfylla de krav som finns i livsmedelslagstiftningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsmedelslokaler - Restauranger, caféer, butiker, etc. Den som har  Restaurang  Café  Butik Måste uppfylla de krav som finns i livsmedelslagstiftningen."— Presentationens avskrift:

1

2 Livsmedelslokaler - Restauranger, caféer, butiker, etc. Den som har  Restaurang  Café  Butik Måste uppfylla de krav som finns i livsmedelslagstiftningen.

3 Krav på lokalen  Flödet av rent och smutsigt  Håll isär oförpackade och förpackade produkter.  Vart ligger diskutrymmet  Lätt att hålla ren.

4 Golv, väggar och tak Ska vara gjorda av material som är:  släta  täta  lätta att rengöra.  Giftfria T.ex. kakel och rostfritt stål. Tak ska vara byggda så att ansamling av smuts förhindras.  Rör som inte byggs in kan samla smuts.

5 Ventilation Anpassad efter verksamheten. Där:  Stekning  Fritering  Wokning Sker, ska det finnas ventilationskåpa med fettfilter

6 Belysningen Skall vara god, så att du ser att rengöra ordentligt.

7 Avlopp Ska vara anpassat till verksamheten. T.ex.  Golvbrunnar  Renssilar  Golvgaller skall vara lätt att rengöra, förhindra råttor att komma in, och utgöra golvets lägsta punkt.

8 Skadedjur Ska inte kunna komma in i lokalen.  Det innebär bl.a. att dörrar ska vara täta  Avfallsbehållare ska ha lock.  Golvbrunnar skall ha galler

9 Livsmedelsförvaring Det ska finnas möjlighet att förvara olika livsmedel separerat. T.ex. olika kylar för  Grönsaker  Rått kött  Mejerivaror  Färdigmat.

10 Arbetsytor Det ska finnas olika arbetsbänkar för olika livsmedel t.ex. en bänk för  Sallad & smörgåsar  Kött  Fisk  Färdigmat Det ska finnas  Hoar avsedda att skölja livsmedel i.

11 Personlighygien Det ska finnas  Toaletter som inte gränsar till utrymmen där livsmedel hanteras  Ett förrum om toaletten är intill köket.  Handtvättställ i varje utrymme av lokalen  diskrummet,  serveringen  köket.  Kallskänken  Omklädningsrum där personalen  Inta lunch eller fika.  kan byta om.  Förvara arbetskläder (separat från privata kläder)

12 Fönster & Dörrar Ska vara konstruerade så att de är  Lätta att rengöra  Öppna fönster ska ha insektsnät.  Dörrar ska vara lätta att rengöra

13 Inredning och utrustning  Tvättbara  Rostbeständiga  Giftfria.  Det ska finnas diskmöjligheter. Ska vara gjorda av släta material som är

14 Utrustning ska vara lätt att rengöra Utrusning som kommer i kontakt med livsmedel typ.  Spisar  Arbetsbänkar  knivar,  förvaringskärl  grytor Ska bestå av sådant material som är  Lätt att rengöra  Utformade så att det inte blir smutsig lätt.  Bänkar och hyllor ska sluta tätt mot väggar  Vara installerade så att omgivande ytor lätt kan rengöras.

15 Städ Ett utrymme för förvaring av städutrustning ska ha  Utslagsvask för städvatten  Krokar att hänga städredskapen på.  Utrymme att förvara kemikalier. Kemikalier får inte förvaras tillsammans med livsmedel

16 Avfall & skräp  Avfallet ska tas om hand på ett hygieniskt och miljövänligt sätt.  Avfallsbehållarna ska gå att stänga  Avfallet ska tas bort så snart som möjligt från livsmedelslokalen  Ett utrymme avsett att förvara avfall i.  Avfallsutrymmet ska vara lätt att hålla rent.

17 Vattnet  Vatten som används till livsmedel ska vara av drickvattenkvalitet.  Is ska framställas av dricksvatten


Ladda ner ppt "Livsmedelslokaler - Restauranger, caféer, butiker, etc. Den som har  Restaurang  Café  Butik Måste uppfylla de krav som finns i livsmedelslagstiftningen."

Liknande presentationer


Google-annonser