Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj för att göra vården säkrare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk sjuksköterskeförenings kampanj för att göra vården säkrare."— Presentationens avskrift:

1 Svensk sjuksköterskeförenings kampanj för att göra vården säkrare

2 •Lyfter fram omvårdnadsforskningens betydelse för en god och säker vård •Publicerar kunskapsunderlag •Anknyter till Sveriges Kommuner och Landstings satsning för ökad patientsäkerhet

3 •Ledningens ansvar att det finns en organisation för ett systematiskt arbete med patientsäkerhet. •Sjuksköterskans professionella ansvar att identifiera risker och sätta in förebyggande åtgärder för en trygg och säker omvårdnad.

4 •Ge sjuksköterskor tillgång till aktuell kunskap och argument för att reagera på fel och brister. •Stöd att agerar för att patienter inte ska skadas eller dö av vård.

5 •Kunskapsunderlag för att identifiera personer med risk för fall och fallskador •Sammanfattning av kunskapsläget för att minska risker för läkemedelsavvikelser •Kunskapsunderlag att administrera subkutana injektioner till vuxna personer

6 Definition En oförutsedd händelse där de involverade hamnar på marken, golvet eller en lägre nivå (Prevention of falls Network Europe) Kunskapsunderlag för att Identifiera personer med risk för fall och fallskador

7 Fall och fallskador •Vetenskapligt stöd för att åtgärder och riskbedömningar ska vara multiprofessionella •Otillräckligt vetenskapligt stöd för att enskilda fallpreventiva åtgärder är effektiva •Alla riskfaktorer som identifieras i riskbedömning bör vara föremål för preventivt arbete •Miljön viktig

8 Kvalitetsindikatorer Resultat •Antal fallolyckor minskar •Antal fallskador minskar •Patienter med risk för fallskador identifierade •Patient/närstående har kunskap om riskerna (Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad svensk sjuksköterskeförening 2009)

9 •Instrument för att identifiera högriskpatienter (Downton Fall Risk Index – Senior-alert) •Avvikelse och incidentrapportering •Kontroll av utrustning och miljö (utrustning stöd för förflyttning, belysning, färgsättning, gångstöd, stödhandtag, tillfälliga störningar) Praktisk tillämpning generella åtgärder

10 •Rutiner för information och undervisning patienter, närstående och vårdpersonal Praktisk tillämpning generella åtgärder

11 Praktisk tillämpning - patientfokuserade åtgärder Riskbedömning första dygnet Analys och vårdplanering åtgärder för att förebygga fall förändrat tillstånd hos patienten – ny riskbedömning Dokumentation utvärdering Undervisning och information patient och närstående delaktiga

12 Alla kunskapsunderlag finns som PDF-filer www.swenurse.se www.swenurse.se asa.andersson@swenurse.se


Ladda ner ppt "Svensk sjuksköterskeförenings kampanj för att göra vården säkrare."

Liknande presentationer


Google-annonser