Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SESSION 7. Återfallsprevention GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SESSION 7. Återfallsprevention GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE."— Presentationens avskrift:

1 SESSION 7. Återfallsprevention GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE

2 SESSION 7. Påminnelse Stäng av, eller sätt mobilen i tyst läge!

3 SESSION 7. Övergripande målsättningar Att lära sig identifiera och hantera sina risksituationer. Att lära sig skillnaden mellan punktåterfall och återfall. Att lära sig begränsa/stoppa ett inlett återfall.

4 SESSION 7. ÖVNING 1: Veckoregistrering Fyll i veckoregistreringen för hur du har spelat (om du har spelat) och för hur du utfört dina alternativa aktiviteter under veckan som har gått. Lämna veckoregistreringen till kursledarna när du är färdig.

5 SESSION 7. Agenda – session 7 Övergripande målsättningar Agenda Närvarolista Återkoppling till förra sessionen Genomgång av hemuppgiften Introduktion till återfallsprevention Faktorer som kan leda till återfall i spelberoende Till synes irrelevanta beslut Snöbollen Övningar Hemuppgifter till nästa session Summering och frågor

6 SESSION 7. Återkoppling till förra sessionen Övergripande målsättningar Agenda Närvarolista Återkoppling från förra sessionen Genomgång av hemuppgiften Att sluta spela – undvika/hantera pengar Koll på ekonomin/budget Skuldhantering/skuldsanering Övning Hemuppgifter till nästa session Summering och frågor

7 SESSION 7. Genomgång av hemuppgiften 1.Berätta för personen bredvid dig hur det gick när du försökte närma dig ditt mål på ett utvalt område i din värderingskompass genom att genomföra 3 saker. 2.Berätta för din bordsgranne hur det gick när du skulle genomföra aktiviteten som du valde ur din lista över alternativa aktiviteter. 3.Om det inte gick så bra; vad kan du göra till nästa gång för att underlätta för dig själv att genomföra aktiviteten?

8 SESSION 7. Metodens framväxt Aversionsterapi för alkoholberoende Uppföljningsintervjuer Inre och yttre triggers för återfall Triggers kopplade till färdighetsbrister Introduktion till återfallsprevention

9 SESSION 7. Triggers som utlöser återfall Olika inre/yttre triggers (stimuli) blir associerade med spelandet och utlöser återfall. Inre Tankar Känslor Kroppsliga symtom Yttre Situationer Tidpunkter Platser

10 SESSION 7. Triggers för återfall i spel Negativa känslor Konflikter Socialt tryck Oväntad tillgång till pengar Ensamhet Behov av snabba pengar Positiva känslor

11 SESSION 7. Högrisksituationer och egna strategier för att hantera dem Att man hamnar i en högrisksituation utan att man upplever sig ha effektiva strategier för att kunna hantera den ökar risken för återfall i problembeteendet.

12 SESSION 7. Modell för återfall Högrisksituation Effektiv hantering av situationen Självförtroendet ökar Risk för återfall minskar Ineffektiv hantering av situationen Självförtroendet minskar Risk för återfall ökar (Efter Marlatt och Gordon)

13 SESSION 7. Triggers och bot på färdighetsbrister Uttråkad Räkningar Lära sig hantera pengar Prova på nya aktiviteter Rastlöshet Oväntad tillgång till pengar Räkningar Uttråkad

14 SESSION 7. Vanliga teman för spelare Att hantera pengar Att hantera starka känslor Att be om/ta emot hjälp Att uppmärksamma tankefällor Att undvika onödiga frestelser Att hitta nya ”kickar” Att hantera konflikter

15 SESSION 7. Normalförloppet Vanligt att man tar ett antal återfall tills man uppnår total spelfrihet. Hur man tänker om återfallet och hur man hanterar det är avgörande för hur långt återfallet tillåts gå.

16 SESSION 7. Synen på återfall Process snarare än en enda, isolerad händelse. Åtskillnad punktåterfall vs återfall. Bergsklättrarmetafor.

17 SESSION 7.

18 Faktorer som bidrar till återfall Omedvetenhet om egna risksituationer Färdighetsbrister Tunnelseende – minns och vill uppnå positiva konsekvenser av spelandet, minns ej eller ignorerar negativa… Oväntade och omvälvande livshändelser Till synes irrelevanta beslut – man bagatelliserar och rationaliserar små beslut som sammantaget leder till återfall

19 SESSION 7. Till synes irrelevanta beslut Tidiga varningstecken Till synes Irrelevanta Beslut (TIB) Tusentals beslut varje dag, vissa riskabla, andra inte Tendens att bagatellisera och rationalisera besluten Maj-Britt

20 SESSION 7. Maj-Britt handlar

21 SESSION 7. Åkes Livs Fruktstånd Kassa Utgång Ingång M-B

22 SESSION 7. Åkes Livs Fruktstånd Kassa Utgång Ingång M-B GlassGodis

23 SESSION 7. Åkes Livs Fruktstånd Kassa Utgång Ingång M-B GlassGodis

24 SESSION 7. Hoppsan

25 SESSION 7. Tidsaxel tidiga varningssignaler Ute och handlar hungrig Undviker fruktståndet Tar närmaste vägen Köper godis åt barnbarnen Köper eget litet godis Äter eget litet godis Äter resten

26 SESSION 7. Alternativa beteenden Maj-Britt fattade en mängd små beslut, som sammantaget ledde till att hon bröt mot sitt löfte om att äta sunt och gå ned i vikt. Om man granskar vart och ett av dessa små beslut kan man komma på alternativa beslut hon kunde ha fattat som sannolikt hade underlättat för henne att hålla sitt löfte.

27 SESSION 7. Tidsaxel tidiga varningssignaler Äta något litet innan Köpa frukt på torget Ta längre vägen Ge pengar till godis Köpa veckotidning Slänga godiset i soporna Dra lärdomar av incidenten Ute och handlar hungrig Undviker fruktståndet Tar närmaste vägen Köper godis åt barnbarnen Köper eget litet godis Äter eget litet godis Äter resten

28 SESSION 7. ”Snöbollen” Metafor för att illustrera nödvändigheten av att bromsa i tid.

29 SESSION 7. ÖVNING 2: Tidiga varningssignaler Tänk igenom hur det såg ut för dig senaste gången du hade bestämt dig för att inte spela, men spelade ändå. Fanns det några tidiga varningssignaler som du kunde ha uppmärksammat, som hade hjälpt dig att förstå varthän det barkade? Vad hade du kunnat göra för att bromsa in, så tidigt som möjligt?

30 SESSION 7. Om man har tagit ett punktåterfall Vad kan man göra: Byta miljö (lämna stället där man har spelat och bege sig till en trygg plats där man vet att det är svårt att spela). Ringa någon man litar på. Avdramatisera det man gjort. Att älta det som hänt får det bara att kännas som ett stort misslyckande, vilket kan leda till att man spelar ännu mer för att trösta sig. Tänka igenom vad man kan lära sig av denna situation för att inte upprepa den? Vilka tidiga varningstecken fanns t.ex.?

31 SESSION 7. Hemuppgifter 1.Välj en alternativ aktivitet från din lista och utöva den. 2.Välj ett område från din värderingskompass och skriv ned och genomför tre saker som kan leda till att du närmar dig ditt mål på det området. Använd formuläret Värderingskompassen.

32 SESSION 7. Summering och frågor Vad har vi gjort idag? Har ni några frågor?


Ladda ner ppt "SESSION 7. Återfallsprevention GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE."

Liknande presentationer


Google-annonser