Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det är väl inga problem att röka på lite… Ulrika Prevander Leg psykolog MiniMaria Väster ELLER?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det är väl inga problem att röka på lite… Ulrika Prevander Leg psykolog MiniMaria Väster ELLER?"— Presentationens avskrift:

1

2 Det är väl inga problem att röka på lite… Ulrika Prevander Leg psykolog MiniMaria Väster ulrika.prevander@vgregion.se ELLER?

3 Varför är det inte oproblematiskt? Vad händer i hjärnan och med kognitiva funktioner? Är tonårshjärnan extra sårbar?

4 Belöningssystemet i hjärnan

5

6 En belöning är en belöning…

7 Kommunikationen i hjärnan sker med signalsubstanser

8 Belöning, beteende, kognition, viljestyrda rörelser, motivation, sömn, humör, koncentration, inlärning Pannlob - the King of Reward!

9 Mycket mer dopamin frisätts!

10 Signalsubstansen Anandamid – inre lycksalighet… … ”sätter färg” på våra upplevelser … även involverad i kognitiva funktioner, koordination av muskler och rörelser samt balans

11 VTANAc dopaminneuron DA GABAinterneuron X +THC cannabis och belöningssystemet CB1

12 Normala upplevelser förstärks - som att skruva upp volymknappen på en radio.

13 Limbiska systemet: ”Producerar” känslor Frontala cortex; ”chefen”: Kontroll, stabilitet och ”förnuft” Limbiska systemet påverkas av frontalloberna Undvikande av känslokaos Limbiska systemet Frontala cortex

14 Limbiska systemet: ”Producerar” känslor Frontala cortex; ”chefen”: Kontroll, stabilitet och ”förnuft” Limbiska systemet påverkas av frontalloberna Undvikande av känslokaos Limbiska systemet Frontala cortex Upplevelserna förstärks! Hallucinationer? Psykos?

15 Hjärnan är rik på fett… Ackumulerande effekt – kan finnas kvar uppåt 6-8 veckor

16 Ruset och THCs nedbrytning Akut rus: Fas 1 THC i blodet minskar, resterande går in i fettvävnad. Detta rus varar i ca 15-45 minuter. Man är aktiv i tanken, utåtriktad, fnissig. Fas 2 THC frigörs successivt från fettvävnad. Rusets längd varierar, men ca 3 timmar. Man är aktiv i tanken men inåtvänd. Flummar gärna för sig själv, sinnliga förstärkningar, tankeflykter.

17 Light????

18 Cannabis har stor inverkan på hjärnan…

19 Områden med många receptorer för anandamid, även där THC binder

20 Basala ganglier Hippocampus Cerebellum (Lillhjärnan) Frontala cortex (pannlob) Hjässlob

21 Exekutiva funktioner: Samordnar och kontrollerar kognitiva funktioner så att vi kan handla förnuftigt utifrån våra behov

22 Den kognitiva orkestern uppmärksamhet flexibilitet i beteende beslutsfattande Inhibitorisk kontroll planering tidsuppfattning arbetsminne EXEKUTIVA FUNKTIONER

23 Basala ganglier Samordna upplevelse- information Hippocampus Minnesprocesser Inlärning Cerebellum (Lillhjärnan) Styra muskler o rörelser Tidsuppfattning Frontala cortex (pannlob) Exekutiva funktioner ”Kognitiva Orkestern” Hjässlob samordnar sinnesintryck

24 Filtrering av inkommande stimuli - en ständig sysselsättning för hjärnan

25 Det blir svårt att sålla bland all information…

26 Arbetsminnet funkar inte så bra…

27 Cannabis ger 9 % lägre blodflöde Sämre exekutiva funktioner Låg tankeaktivitet ”Segt” tillstånd

28 Höjning av blodflödet… …”på gång igen”

29 Funktionsnivån vid minnestillfället har stor betydelse vid framplockning av minnen.

30 Episodiskt minne lagrar personliga upplevelser

31 Ett drogrelaterat episodiskt minne… Identitet? Självkännedom? Jag?

32 Yttre information och inre erfarenheter/kunskap = elaborering

33 Tolkandet/Upplevelsen av omvärlden… …kan bli lite flytande…

34 …nya värderingar och nytt förhållningssätt till omvärlden Försämrad förmåga att strukturera och tolka omvärlden leder till…

35 Kompensatorisk hjärnaktivitet: Mer utspridd hjärnaktivitet Hjärnan får arbeta ”hårdare”

36

37 Den neurokemiska balansen förändras av droger Den neurokemiska balansen förändras av droger ångest depression oro nedstämdhet

38 Ökad risk för psykos och schizofreni Snedtändningar Nojor Vanföreställningar Risk för psykos ökar med 40 % Dos-responseffekt  ökad risk uppåt 200% Moore, Zammit, Lingford-Hughes et al. the Lancet. 2007; vol 370

39 6300 ungdomar mellan 15-16 år. 5,6 % hade prövat cannabis vid minst ett tillfälle. Bland dessa var det dubbelt så vanligt att ha upplevt prodromala psykossymtom. De som använde cannabis mer frekvent löpte större risk för prodromala symtom. Miettunen, Törmänen, Murray et al. British Journal of Psychiatry. 2008;192.470-1. Prodromala psykossymtom

40

41 Neurobiological effects of early life cannabis exposure in relation to the gateway hypothesis. Maria Ellgren, Stockholm 2007

42 Cannabis ökar risken för senare heroinberoende. Ger långvariga förändringar i belöningssystemet

43 Psykosocial miljö spelar roll… …de med lägre status är mer benägna att knarka …stress ger ökad risk för alkohol/drog missbruk

44 Hypodopaminerg funktion… …sämre belöningskänslighet …sårbarhet för missbruk/beroende

45 Är tonårshjärnan extra sårbar?

46 Frontallob Hjärnbarken tunnas ut Mer Mindre

47 Upphettad limbisk hjärnstam Hormonsvängningar Starkare sexualdrift Växande behov av bekräftelse och social interaktion Omogen frontal hjärnbark

48 Risktagande hos tonåringar, unga vuxna och vuxna under ett TV-spel med bilkörning när man tävlar ensam eller i grupp. Efter Steinberg

49

50 Pruning Use it or loose it!

51 Det man ägnar sig åt kommer att prägla ungdomshjärnans utveckling Stimulans ger långsammare mognad

52 ”Utvecklingsfönster” – perioder då tonårshjärnan är extra sårbar och mottaglig Miljö Droger Alkohol

53 Ungdomar har en förändrad belöningskänslighet  ökad riskbenägenhet Reagerar överdrivet positivt på medelstora och stora belöningar. Betydligt mindre på små belöningar

54

55 Polarna och ”äventyr” blir viktigare…

56 Ändrad belöningskänslighet och risktagning ger utvecklingsbiologiska fördelar åt fortplantningen

57 Nu var det slut!!!

58 Tack för uppmärksamheten!

59

60

61 Andra viktiga strukturer för kognitiva funktioner

62 Tid? Ord? Misstag? Beslut? Bry sig? Mitt fel?

63

64

65

66 Cannabis… Hasch Skunk Spice Marijuana …debutdrog för minst 90 %

67 146 miljoner!!!

68 Ej färdigutvecklade exekutiva funktioner Dålig beslutsfattande förmåga Impulsstyrda Dras till spänning

69 146 miljoner människor röker cannabis en eller flera gånger under ett år…

70

71

72 Barndomstrauma och cannabisrökning  ökad risk för psykos Harley, Kelleher, Clarke et al. Psychological Medicine. 2009;1-8


Ladda ner ppt "Det är väl inga problem att röka på lite… Ulrika Prevander Leg psykolog MiniMaria Väster ELLER?"

Liknande presentationer


Google-annonser