Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkinson och demens Jens Berggren Leg. Psykolog Noomi Hertzberg Demenssjuksköterska Kerstin Brantemark Leg. Arbetsterapeut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkinson och demens Jens Berggren Leg. Psykolog Noomi Hertzberg Demenssjuksköterska Kerstin Brantemark Leg. Arbetsterapeut."— Presentationens avskrift:

1 Parkinson och demens Jens Berggren Leg. Psykolog Noomi Hertzberg Demenssjuksköterska Kerstin Brantemark Leg. Arbetsterapeut

2 Kognition De processer som ligger bakom tänkande och upplevelser Peter Gärdenfors

3 Kognition Minne Långtidsminne Korttidsminne/ Arbetsminne Språk SpråkproduktionSpråkförståelse Visuospatialt KonstruktionRumsuppfattning Snabbhet / Uppmärksamhet Fokus / Uppmärksamhet Mental snabbhet Exekutivt PlaneringImpulskontroll Kognitiva funktioner Bild: Spineweave.co.nz Inte bara en sak i taget, oftast flera på en gång

4 Kognition Minne Långtidsminne Korttidsminne/ Arbetsminne Språk SpråkproduktionSpråkförståelse Visuospatialt KonstruktionRumsuppfattning Snabbhet / Uppmärksamhet Fokus / Uppmärksamhet Mental snabbhet Exekutivt PlaneringImpulskontroll Kognitiva funktioner Bild: Spineweave.co.nz

5 Minnesfunktioner Våra sinnen / Uppmärksamhet ArbetsminneLångtidsminne Episodiskt minne Semantiskt minne Procedurminne Lagring Framplockning Filtreras ut

6 Neuropsykologi Bild: demenscentrum.se Att koppla ihop hjärnans struktur med våra kognitiva funktioner

7 När kognitionen börjar svikta • Lindrig kognitiv störning (MCI) -Ej påverkad i vardagliga aktiviteter -Lindrig nedsättning från tidigare nivå i en eller flera kognitiva funktioner -Ej normalt åldrande Exempel: -Känner sig långsam i tanken -Tappar ord man vet att man kan -Någon annan påstår att man sagt/gjort något som man inte kommer ihåg -Får svårare att lära in nya saker

8 Vad är en demenssjukdom • Kraftig nedsättning från tidigare nivå i minst två kognitiva funktioner • Problem att klara av dagliga aktiviteter som inskränker vardagen • Långsam progress • Ej vara tillfälligt • Ej normalt åldrande

9 Var sitter sjukdomen -Glömmer -Tappar ord -Svårt att lära nytt -Svårt med planering -Ickeflytande tal -Impulsiv -Sämre koncentration -Svårt att känna igen personer och ansikten -Sämre rumsuppfattning -Minskad motorisk kontroll

10 Demenssjukdomar Alzheimers sjukdom Fronto-temporal demens Lewy-body demens Parkinsons sjukdom med demens Huntingtons sjukdom Degenerativa demenssjukdomar 60% Multiinfarkts- demens Småkärlsdemens Demens vid strategisk infarkt Vaskulära demenssjukdomar 30% Demens vid infektioner Alkoholmissbruk HIV Vitaminbrist och metabola rubbningar Sekundära demenssjukdomar 10%-20% Blanddemens 20-40%

11 Förhållandet mellan Parkinson och demens Parkinson Demens Parkinsons sjukdom ingen demens Lewy body-demens / Parkinsons sjukdom med demens (2-4% av demensfallen) Alzheimers sjukdom ingen parkinsonism Lewy body-sjukdom Lewy body-varianten av Alzheimers sjukdom – amyloida och neurofibrillära inslag mer än synukleinopatidomin erande. Vad kom först? Parkinson i mer än ett år innan kognitiva symtom = Parkinsondemens Kognitiva symtom före eller högst ett år efter parkinsonsymtom = Lewy body-demens -Upp till 80% drabbas av demens (litvan et al. 2012) -25% uppvisar MCI-symtom (Wallin red. 2011)

12 Parkinsondemens Parkinsons sjukdom Neuronförlust i substantia nigra (del av basala ganglierna) Dopamintransport påverkad Långsamma rörelser Ofrivilliga skakningar Muskelspänningar Balanssvårigheter Sömnproblem Depression Sänkt kognition Parkinson - MCI Minnessvikt Exekutiv svikt Visuospatial svikt Parkinsondemens Nedsatt Uppmärksamhet Exekutiv funktion Nedsatt Visuospatial funktion Minnesfunktion Språklig funktion Beteende Apati, personlighetsförändring, depression, oro/ångest, hallucinationer

13 Små skillnader Demensbild: Visuospatiala och exekutiva svårigheter. Relativt välbevarat minne Huvudkriterier: Parkinsonism, synhallucinationer, fluktuation i uppmärksamhet och vakenhet. Tilläggskriterier: REM-sömnstörning, neuroleptikaöverkän slighet, nedsatt dopamintransport i basala ganglierna Uteslutning: Annan sjukdom som förklarar symtomen Lewy body- demens Huvudkriterier: Parkinsons sjukdom samt demens Kognition: Bristande uppmärksamhet, exekutiv funktion, visuospatial funktion, minne och språk Beteende: Apati, personlighetsförändr ing, depression, oro/ångest, hallucination (oftast syn), vanföreställningar Uteslutning: Annan sjukdom såsom: Vaskulär, konfusion, drogintoxikation eller oklart tidsintervall. Parkinson demens

14 Kognition vid Parkinson MCI Minne Långtidsminne Korttidsminne/ Arbetsminne Språk SpråkproduktionSpråkförståelse Visuospatialt KonstruktionRumsuppfattning Snabbhet / Uppmärksamhet Fokus / Uppmärksamhet Mental snabbhet Exekutivt PlaneringImpulskontrollm.m. Kognitiva funktioner

15 Vad händer i hjärnan -Alfasynuklein finns naturligt i våra synapser -Proteinveckningsrubbing (alfasynuklein, betaamyloid, tau) -Lewy body, Parkinson – alfasynuklein -Alzheimers – betaamyloid, tau -Substantia nigra, hippocampus, talamus, cerebellum m.m -Brist på acetylkolin Bild: Nihseniorhealth.gov Bild: theadplan.com

16 Farmakologisk behandling • Demenssymtomen – Acetylkolinesterashämmare (mot trötthet och fluktuationer i vakenhet) • Parkinsonismen - L-dopa (ca 1/3 som svarar bra) • Synhallucinationer (mer uttalat vid LBD) – Mycket låga doser av neuroleptika

17 Sammanfattning De processer som ligger bakom tänkande och upplevelser -Minne -Språk -Visuospatialt -Snabbhet/ Uppmärksamhet -Exekutivt Kognition Kognitiva funktionerna försämras Möjligheten att klara vardagliga aktiviteter försämras Smygande debut och långsam progress Finns flera olika varianter beroende på symtom och orsak Demens Parkinson fanns innan de kognitiva symtomen Svårt att helt skilja ut från Lewy body- demens Upp till 80% av de med Parkinson riskerar att utveckla en demenssjukdom Parkinson demens

18 Utvidgad minnesutredning Remissgenomgång Från Vårdcentral Från slutenvård Läkarbesök Intervju / Anamnes Vilka stödinsatser finns? Paramedicinska insatser ArbetsterapeutPsykolog Lumbalpunktion Diagnosrond Diskussion kring diagnos Vilka stödinsatser önskas av patient / anhöriga / vilka finns? Utskrivningssam tal / Vårdplanering Information om kontakt med Biståndshandlägg are Tillstånd inhämtas för kontakt med kommunen Primärvården Remiss rehabcenter m.m. Åter remittent Diagnosbesked till kommunen / biståndshandläggare Basal utredning


Ladda ner ppt "Parkinson och demens Jens Berggren Leg. Psykolog Noomi Hertzberg Demenssjuksköterska Kerstin Brantemark Leg. Arbetsterapeut."

Liknande presentationer


Google-annonser