Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lvn.se Demens 2011-03-16 Monica Åhlund Arbetsterapeut Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lvn.se Demens 2011-03-16 Monica Åhlund Arbetsterapeut Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand."— Presentationens avskrift:

1 www.lvn.se Demens 2011-03-16 Monica Åhlund Arbetsterapeut Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

2 www.lvn.se Alzheimers sjukdom •Vanligaste demensformen (50% av alla med diagnos) •Hjärnceller dör i vissa delar av hjärnan i en förhöjd takt •Okänd orsak •Ex på symtom Nedsatt närminneGlömmer namn Förlägga sakerSvårt att hitta rätt ord Tappat intresseNedsatt initiativ StresskänslighetSvårt med tidsuppfattning Svårt att orientera sig i miljön

3 www.lvn.se Vaskulär demens (blodkärlsdemens) •Näst vanligaste demenssjukdomen (25%) •Blodproppar eller förträngningar i hjärnans kärl. •Symtomen varierar beroende på var i hjärnan propparna sitter •Behandling som vid stroke

4 www.lvn.se Frontallobsdemens (pannlobsdemens) •Drabbar ofta yngre (<65år) •Smygande personlighetsförändring –Initiativlöshet –Oro, depression –Fixering vid vissa aktiviteter –Aggressivitet –Ohämmat beteende –Ingen insikt •Språkstörningar –Minskat spontantal, härmar andra, upprepar fraser •Okänd orsak •Ingen specifik behandling •Information och stöd till anhöriga

5 www.lvn.se Parkinsondemens – Lewy body demens •En person med Parkinsons sjukdom kan på äldre dar få minnesproblem, svårigheter att hitta samt att rita, skriva och räkna. •Tillståndet kan skifta kraftigt från stund till stund. •Lewy body demens har liknande symtom. Parkinsonsymtom, fluktuationer och synhallucinationer.

6 www.lvn.se Hur ska man leva? •Lugn och ro •Struktur i sin vardagstillvaro •Få i sig tillräckligt med mat och dryck •Social samvaro •Aktivt liv #Lagom krav håller funktioner och förmågor uppe

7 www.lvn.se Hur kan man underlätta?

8 www.lvn.se Tips i vardagen Ofta kan ändring av struktur och strategier underlätta i vardagen. Hjälpmedel är för många svårt att ta till sig och förstå att använda ● Kontinuitet – instruera och utföra på samma sätt ● Ha fasta rutiner= igenkännande ● Ändra inte på sådant som fungerar ● Imitation

9 www.lvn.se Förenkla/rensa i miljön

10 www.lvn.se Förstärka med färg, gärna rött, Märka upp i omgivningen

11 www.lvn.se MEDICINDOSETT Bra hjälp med en ”vanlig” men finns även varianter med larm

12 www.lvn.se Tips i vardagen ● Nycklar på en krok nära dörren ● Nycklar på en krok på dörren så de skramlar ● Alltid ha nycklar och plånbok i speciellt fack i väskan eller jackan ● Tydlig almanacka ● Telefonlista – gärna i kontrastfärg ● Lampa satt på timer för att veta dag/natt

13 www.lvn.se Hjälpmedel kan öka möjligheterna att vara mer aktiv och minska beroendet av en annan persons hjälp, ge trygghet och skapa säkerhet. Det kan även underlätta sociala kontakter och påverka självkänsla och livskvalitet. En person med demens kan inte från att ha varit osjälvständig, bli totalt självständig med hjälp av hjälpmedel, men kanske kan personen bli något mindre beroende eller något mer aktiv

14 www.lvn.se Kom ihåg lapp vid dörr eller telefon

15 www.lvn.se Exempel på smarta saker man kan köpa själv Universal fjärrkontrollSakletare Talande fotoalbum

16 www.lvn.se ENKLA OCH TYDLIGA TELEFONER Knapptelefon med snabbval där knapparna kan täckas över. Tydlig knapptelefon med snabbval Olika typer av enkla mobiltelefoner

17 www.lvn.se Tidsuppfattning/Påminnare Dessa finns som hjälpmedel bland andra Natt och dagkalender Memoklocka Sigvart dygnstavla

18 www.lvn.se Vad händer när den dementa personen hamnar på sjukhus? •Ny, främmande miljö •Stressig miljö •Okända människor •Nyopererad (varit sövd) •Smärta –Vilket kan leda till…

19 www.lvn.se Vad kan hända? •Akut förvirring – vanligt – Fall – Rymning – Utåtagerande •Postoperativ stroke

20 www.lvn.se Vad kan vi på sjukhuset göra? •Ta det lugnt – prova igen senare •Tala i korta tydliga meningar och invänta svar •Se till att personen är smärtlindrad •Snabbt hem men med extra stöd •Hem till sitt särskilda boende – känd personal •Se till att patienten har ID-band •Avskärma utgångar


Ladda ner ppt "Www.lvn.se Demens 2011-03-16 Monica Åhlund Arbetsterapeut Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand."

Liknande presentationer


Google-annonser